Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Status prawny

Przedsiębiorstwo użyteczności publicznej branży wodociągowo-kanalizacyjnej Spółka prawa handlowego zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000031648.
Siedzibą Spółki jest miasto Włocławek.

Kapitał zakładowy: 46.678.462,60 zł. (stan aktualny tj. 06.06.2017)

 • autor informacji: Katarzyna Popławska
  data wytworzenia: 2015-10-15
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-06-30 09:49
 • zmodyfikował: Redaktor Naczelny BIP
  ostatnia modyfikacja: 2017-08-30 08:57

Kapitał zakładowy MPWiK Sp. z o.o. we Włocławku wg stanu na 31.12.2016 wynosi 45.588.964,60 zł (słownie: czterdzieści pięć milionów pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery złote i sześćdziesiąt groszy) i jest w całości objęty przez Wspólnika Gminę Miasto Włocławek - Miasto na Prawach Powiatu


Majątek Spółki obejmuje:

majątek trwały m.in.:

 • nieruchomości stanowiące działki gruntu
 • budynki i budowle technologiczne, administracyjno-socjalne, biurowe i pomocnicze
 • sieć wodociągową i kanalizacyjną
 • urządzenia do poboru i uzdatniania wody
 • urządzenia do odbioru i oczyszczania ścieków oraz obróbki osadu
 • urządzenia i aparaturę kontrolno-pomiarową pozwalającą na zapewnienie właściwej kontroli i nadzoru nad jakością wody dostarczanej odbiorcom oraz jakością ścieków odprowadzanych do środowiska
 • sprzęt specjalistyczny i środki transportu niezbędne do sprawnego usuwania awarii sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
 • wartości niematerialne i prawne

Aktywa trwałe wg stanu na 31.12.2016 r. wynoszą 153.575.019,30 zł.

majątek obrotowy, m.in.:

 • zapasy
 • należności krótkoterminowe
 • inwestycje krótkoterminowe

Aktywa obrotowe wg stanu na 31.12.2016 r.  wynoszą 14.022.802,11 zł.

Spółka za 2016 rok osiągnęła zysk netto w kwocie 3.039.224,27 zł, który w całości został przeznaczony na zwiększenie Kapitału Zapasowego.

 

drukuj

 • autor informacji: Lucyna Lewińska
  data wytworzenia: 2017-06-23
 • opublikował: Redaktor Naczelny BIP
  data publikacji: 2017-06-23 11:39

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8671
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-06-23 22:28

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Toruńska 146 87-800 Włocławek

NIP: 888-000-14-20
REGON: 910510751

Bank Ochrony Środowiska
10 1540 1069 2001 8700 1339 0001

Dane kontaktowe

tel. +48 54 23 01 700

Pogotowie Wod.-Kan. 994

sekretariat: sekretariat@mpwik.wloclawek.pl

Godziny przyjmowania interesantów

w dni robocze (od poniedziałku do piątku): 7.00-14.00
kasa Przedsiębiorstwa: 7.00-14.00

Godziny urzędowania

w dni robocze (od poniedziałku do piątku): 6.30-14.30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 940891
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-05-22 13:49

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl