Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

0046/3821/2008 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego Dostawa oleju opałowego dla MPWIK Sp. z o. o. we Włocławku
0001/3821/2009 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę wodomierzy dla MPWIK Sp. z o. o. we Włocławku
0002/3821/2009 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę nakładek do radioodczytu wodomierzy dla MPWIK Sp. z o. o. we Włocławku
0003/3821/2009 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM (zamówienie sektorowe) Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby MPWiK Sp. z o.o. we Włocławku
0004/3822/2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Modernizacja i przebudowa Głównej Przepompowni Ścieków we Włocławku - U N I E W A Ż N I O N Y!!!
0007/3821/2009 przetarg nieograniczony na wyłonienie dostawcy materiałów eksploatacyjnych do obsługi zadań informatycznych na potrzeby MPWiK Sp. z o. o. we Włocławku.
0004-1/3822/2009 ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane Włocławek: Modernizacja i przebudowa Głównej Przepompowni Ścieków we Włocławku
0011/3621/2009 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie instalacji wentylacyjno-grzewczej w pomieszczeniu pras komorowych F1 i F2
0014/3821/2009 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę części zamiennych, armatury i materiałów niezbędnych do remontów i eksploatacji sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
0013/ZS/2008 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie sieci wodociągowej w ul. Spokojnej i Kościelnej we Włocławku
0017/3821/2008 ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Żurawiej-Wiejskiej i ul. Lisiej we Włocławku - UNIEWAŻNIONYcolor>
0020/3822/2009 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Rozbudowa sieci kanalizacyjnej z przepompowniami we Włocławku I etap. Dokonano zmian w SIWZ 25.06.2009
0017a/3821/2008 postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Żurawiej-Wiejskiej i ul. Lisiej we Włocławku
0019/3822/2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Włocławek: Monitoring systemu wodociągowego - zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie systemu informacji geograficznej GIS Dokonano zmian w SIWZ 10.07.2009; UNIEWAŻNIONY w dn. 21.07.2009
0019-1/3822/2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Włocławek: Monitoring systemu wodociągowego - zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie systemu informacji geograficznej GIS
0032/3821/2009 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Modernizacja instalacji napowietrzania wody surowej w Stacji Uzdatniania Wody „Zazamcze” we Włocławku
0031/3821/2009 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Zagospodarowanie i transport wysuszonych, ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z Grupowej Oczyszczalni Ścieków we Włocławku
0025/3821/2009 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Michelińskiej-Szpalerowej i innych we WłocławkuZmiana terminu składania i otwarcia ofert
0022/3821/2009 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na prace wiertnicze na terenie Ujęć Wody we Włocławku.Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
0027/3821/2009 postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na budowę odcinków sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej we Włocławku
0030/3821/2009 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę 20 000 dm3 oleju spożywczego dla potrzeb MPWiK Sp. z o. o. we Włocławku
0033/3821/2009 ogłasza przetarg nieograniczony: Wykonanie otworu studziennego nr 1A oraz likwidacja nieczynnej studni głębinowej na terenie Ujęcia Wody „Zawiśle” we Włocławku
0028/3821/2009 postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę odcinka sieci wodociągowej w ul Podmiejskiej we Włocławku
0029/3821/2009 ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę odcinków sieci wodociągowej w ul Świerkowej i Grabowej we Włocławku
0036/3821/2009 postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na budowę odcinków sieci wodociągowej w ul Lipnowskiej, Stromej i Podlesie we Włocławku
0004-2/3822/2009 ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane Włocławek: Modernizacja i przebudowa Głównej Przepompowni Ścieków we Włocławku
0040/3821/2009 postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na budowę odcinków sieci kanalizacyjnych w ul. Papieżka, Płocka, Brzezinowa i innych we Włocławku
0043/3821/2009 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników MPWIK Sp. z o. o. we Włocławku
0044/3821/2009 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na odbudowę nawierzchni jezdni i chodników po awariach sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie miasta Włocławka
0041/3821/2009 postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego Dostawa paliw silnikowych dla MPWIK Sp. z o. o. we Włocławku
0042/3821/2009 postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego Dostawa oleju opałowego dla MPWIK Sp. z o. o. we Włocławku
0050/3821/2009 postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 25 Mg polielektrolitu w postaci emulsji do odwadniania osadu nadmiernego
0047/3821/2009 ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 6000 kg czystego nadmanganianu potasu (KMnO4)
0048/3821/2009 ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 475 Mg koagulantu do chemicznego strącania fosforu w ściekach
0049/3821/2009 postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 15 Mg polielektrolitu w postaci granulek do odwadniania osadu przefermentowanego

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 15465
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2013-04-25 10:15

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Toruńska 146 87-800 Włocławek

NIP: 888-000-14-20
REGON: 910510751

Bank Ochrony Środowiska
10 1540 1069 2001 8700 1339 0001

Dane kontaktowe

tel. +48 54 23 01 700
fax +48 54 23 01 701

Pogotowie Wod.-Kan. 994

sekretariat: sekretariat@wodociagi.wloclawek.pl

nr telefonu

Godziny przyjmowania interesantów

w dni robocze (od poniedziałku do piątku): 7.00-14.00
kasa Przedsiębiorstwa: 7.00-14.00

Godziny urzędowania

w dni robocze (od poniedziałku do piątku): 6.30-14.30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1154839
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-01-08 12:14

Stopka strony