Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. we Włocławku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.mpwik.wloclawek.pl

Treść strony

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku

poszukuje pracownika na stanowisko

Inspektor ds. technicznych/Inspektor nadzoru

Wymagania stawiane kandydatom:

 • wykształcenie wyższe lub średnie techniczne w kierunkach związanych z branżą sanitarną w  zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • dobra znajomość programów: MS Office, AutoCad, Norma,
 • znajomość przepisów prawnych, w szczególności: Ustawy Prawo budowlane; Rozporządzenia ws. sporządzania kosztorysu inwestorskiego, Rozporządzenia ws. szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,
 • prawo jazdy kat. B;
 • inne umiejętności: obsługa urządzeń biurowych – ksero, faks, skaner,
 • predyspozycje osobowościowe: sumienność, samodzielność, umiejętność stosowania odpowiednich przepisów, zdolność planowania i organizowania pracy, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.

Obowiązki:

 • prowadzenie prac związanych z przygotowaniem specyfikacji technicznych i przedmiarów robót,
 • sprawdzanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych (w tym projektów i kosztorysów), w szczególności pod kątem kompletności i zgodności z umową, warunkami technicznymi, uzgodnieniami, itp.,
 • współudział w przygotowywaniu wniosków aplikacyjnych na uzyskanie środków zewnętrznych na prowadzone inwestycje,
 • opracowywanie okresowych i doraźnych informacji o stanie realizacji prowadzonych zadań na potrzeby monitorowania rzeczowego i technicznegorealizacji zadań;
 • udział w przeprowadzanych próbach rozruchowych oraz odbiorach częściowych i końcowych,
 • sprawdzanie dokumentacji powykonawczych i odbiorowych na potrzeby przeprowadzania odbiorów zrealizowanych zadań,
 • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Spółki w zakresie prowadzonych zadań,
 • współpraca z Inżynierem Kontraktu/ Inspektorem Nadzoru, biurami projektowymi, itp.
 • w przypadku posiadania uprawnień budowlanych w zakresie branży sanitarnej, pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru, w tym m.in. sprawowanie kontroli robót budowlanych w ramach posiadanych uprawnień, zgodnie z obowiązkami przepisami prawa, w tym w szczególności ustawą Prawo Budowlane.

Prosimy o zamieszczenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej i następnych rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r.  poz. 1781, ze zm.).”

Prosimy o nie zamieszczenie zdjęć z wizerunkiem kandydata.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiadania tylko na wybrane oferty.

Oferty należy składać w siedzibie Spółki lub przesłać pocztą mail sekretariat@wodociagi.wloclawek.pl lub na adres MPWiK ul. Toruńska 146; 87-800 Włocławek

 Administratorem danych osobowych jest MPWiK Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku przy ul. Toruńskiej 146. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Leszek Błaszczyński - kontakt:  iod@wodociagi.wloclawek.pl. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6. ust. 1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r., dalej RODO, w celu rekrutacji i ewentualnego zatrudnienia. (Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej). Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu, maksymalnie przez okres 1 roku lub w przypadku zatrudnienia w okresie wskazanym w obowiązujących przepisach. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. (Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu).

 

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Musiał
  data wytworzenia: 2022-03-14
 • opublikował: Łukasz Wudarczyk
  data publikacji: 2022-03-14 13:25
 • zmodyfikował: Redaktor Naczelny BIP
  ostatnia modyfikacja: 2022-03-30 10:09

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 61798
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-05-17 08:39