Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

  • opublikował: Łukasz Wudarczyk
   data publikacji: 2017-03-14 10:04
  • zmodyfikował: Łukasz Wudarczyk
   ostatnia modyfikacja: 2017-03-17 12:00
 • opublikował: Łukasz Wudarczyk
  data publikacji: 2017-03-14 10:04

KALENDARIUM

11.09.2018 r. – podpisanie umowy na wykonanie zadania „Modernizacja i przebudowa infrastruktury kanalizacyjnej w rejonie Al. Jana Pawła II we Włocławku”, którego Wykonawcą zostało Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Markopol” Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku (Lider) oraz firma KA-BO Karol Borkowski z siedzibą we Włocławku (Partner). Przedmiotem zawartej umowy jest wykonanie robót budowlano-montażowych obejmujących modernizację i przebudowę infrastruktury kanalizacyjnej w rejonie Al. Jana Pawła II we Włocławku, w tym przebudowę sieci kanalizacyjnej o łącznej długości ok. 2,2 km, modernizację przepompowni ścieków przy ul. Skrajnej, budowę budynku krat z systemem gospodarki skratkami oraz montaż biofiltra kontenerowego i instalacji dozowania środka chemicznego w celu neutralizacji odorów. Przewidziano wykorzystanie odnawialnych źródeł energii – instalacja fotowoltaiczna na terenie pompowni ścieków.

04.04.2018 r. – zawarcie umowy z firmą Aqua-Tech Spółka Jawna z siedzibą w Białymstoku na realizację zadania pn. „Rozbudowa monitoringu sieci wodociągowej na terenie m. Włocławek”. Zadanie obejmuje wdrożenie systemu do modelowania hydraulicznego oraz zarządzania siecią wodociągową należącą do MPWiK Sp. z o. o. dla m. Włocławka wraz z oprogramowaniem, dostawą i montażem urządzeń pomiarowych oraz sprzętu komputerowego i szkoleniem pracowników.

12.02.2018 r. – podpisanie umowy na realizację zadania pn. „Renowacja sieci kanalizacyjnej w aglomeracji m. Włocławek – cz. 3”, którego Wykonawcą zostało Konsorcjum firm: Firma Handlowo-Usługowa Instbud Stanisław Boguta Sp. J. (Lider) oraz Instbud Sp. z o.o.(Partner). Zakres zadania obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na renowacji i przebudowie istniejących kanałów sanitarnych i deszczowych o łącznej długości ok. 18.8 km oraz renowacji i wymianie studni kanalizacyjnych zlokalizowanych we Włocławku w ulicach: Bukowa, Zdrojowa, Wolność, Leśna, Ostrowska, Żytnia, Pogodna, Żwirowa, Toruńska, Hoża, Promienna, Targowa, Borowska, Witosa, Kraszewskiego, Młynarska, Energetyków, Wierzbowa, Plac Kolanowszczyzna, Starodębska, PCK, Pl. Staszica, Jodłowa, Reymonta, Nowomiejska, Weselna, Ptasia, Planty I, Łanowa, Stawowa, Bagienna, Chmielna, Wodna, Hubala, Starzyńskiego, Korczaka, Olszowa, Kapitulna, Fredry, Dziewińska, Planty, Biskupia, Łazienna, Szczęśliwa, Bojańczyka, Jagiellońska, Żelazne Wody, Szpitalna, Piwna, Kręta, Kryniczna, Ceglana, Wieniecka, Zapiecek, Polna, Okrężna, Stodólna. Wartość zadania wynosi ok. 12,6 mln zł netto. Nadzór inwestorski przy realizacji zadania sprawuje firma EWPROM, Inżynieria, Inwestycje, Środowisko.

28.09.2017 r. – zawarcie umowy z firmą HUSAR Budownictwo Inżynieryjna S.A. na realizację zadania „Wymiana i przebudowa magistrali wodociągowej w aglomeracji Włocławek pod Mostem im. Edwarda Śmigłego-Rydza”. Zakres zadania obejmuje wymianę i przebudowę istniejącej magistrali wodociągowej pod Mostem im. Edwarda Śmigłego-Rydza (na odcinku od komory przed ul. Cysterską od strony Zawiśla do Pl. Kopernika) we Włocławku o łącznej długości około 0,92 km w zakresie:

- odcinek rurociągu podwieszony pod mostem stalowym.

- odcinek rurociągu w obrębie wiaduktów,

- odcinek rurociągu w przyczółkach mostu,

wraz z przebudową komór z wyposażeniem i węzłów wodociągowych oraz odbudową nawierzchni po wykonanych robotach i wszelkimi robotami towarzyszącymi przebudowie i wymianie przedmiotowej infrastruktury. Umownym terminem zakończenia realizacji robót jest styczeń 2019 roku. Nadzór inwestorski przy realizacji zadania sprawuje firma EWPROM, Inżynieria, Inwestycje, Środowisko.

22.08.2017 r. – rozpoczęcie realizacji zadania „Modernizacja i wymiana sieci wodociągowych z przyłączami w aglomeracji m. Włocławek (ul. Wojska Polskiego, Papieżka, Weselna)”, którego Wykonawcą zostało Konsorcjum trzech firm: Kenez Sp. z o.o. (Lider Konsorcjum), Zakład Instalacji Sanitarnych, C. O. i Gaz „Kenez” (Partner) oraz „BOHAMET-ARMATURA” Spółka  Jawna (Partner). Zadanie obejmuje wykonanie robót budowlano-montażowych w zakresie modernizacji, wymiany i przebudowy sieci wodociągowych z przyłączami, połączeniami i przepięciami w ulicach Wojska Polskiego, Papieżka, Weselna o łącznej długości ok. 2.4 km.  Zakres rzeczowy zadania obejmuje również przebudowę i wymianę armatury i węzłów wodociągowych, w tym kształtek, zasuw, hydrantów, skrzynek do zasuw i hydrantów, zaworów odcinających, zaworów antyskażeniowych  i studni wodomierzowych wraz z odbudową nawierzchni po wykonanych robotach i wszelkimi robotami towarzyszącymi przebudowie, budowie i wymianie przedmiotowej infrastruktury.

28.06.2017 r. zawarcie umowy z firmą Markopol Sp. z o.o. na realizację zadania „Modernizacja przepompowni ścieków wraz z rurociągami tłocznymi w aglomeracji Włocławek w ulicach Łabędzia, Łosia, Brzezinowa, Bluszczowa”. Zakres zadania obejmuje wykonanie robót budowlano-montażowych dotyczących modernizacji czterech istniejących przepompowni ścieków w ulicach Łabędzia, Łosia, Brzezinowa i Bluszczowa poprzez ich wymianę i przebudowę z pompowni tzw. „mokrych” na tłocznie ścieków typu „suchego” wraz z przebudową rurociągów tłocznych i grawitacyjnych i niezbędnej infrastruktury technicznej oraz odbudową nawierzchni po wykonanych robotach i wszelkimi robotami towarzyszącymi.

20.06.2017 r. – podpisanie umowy na wykonanie zadania „Modernizacja i wymiana sieci wodociągowych z przyłączami w aglomeracji m. Włocławek (ul. Grodzka)”, którego Wykonawcą została firma -  Zakład Usług Melioracyjnych i Geodezyjnych Piotr Rojek z siedzibą w Golubiu-Dobrzyniu. Zakres rzeczowy zadania obejmuje modernizację, wymianę i przebudowę sieci wodociągowych z przyłączami, połączeniami i przepięciami w ulicy Grodzkiej o łącznej długości ok. 3.7 km. W zakresie prac jest również przebudowa i wymiana armatury i węzłów wodociągowych, w tym kształtek, zasuw, hydrantów, skrzynek do zasuw i hydrantów, zaworów odcinających, zaworów antyskażeniowych  i studni wodomierzowych wraz z odbudową nawierzchni po wykonanych robotach i wszelkimi robotami towarzyszącymi przebudowie i wymianie przedmiotowej infrastruktury.

09.06.2017 r. – zawarcie umowy na zakup i dostawę dwóch nowych zestawów GPS do zarządzania infrastrukturą wod-kan oraz przeszkolenie pracowników w zakresie pełnej obsługi, użytkowania i utrzymania urządzeń.

17.03.2017 r. – podpisanie w siedzibie MPWiK Sp. z o.o. we Włocławku umowy na wykonanie zadania „Renowacja sieci kanalizacyjnej w aglomeracji m. Włocławek – cz. 2” pomiędzy MPWiK Sp. z o.o. a Mazur Sp. z o.o. z siedzibą w Świeciu. Umowa obejmuje zaprojektowanie i wykonanie metodami bezwykopowymi renowacji kanałów sanitarnych oraz studni rewizyjnych i włączeń przyłączy do kolektorów we Włocławku w ulicach bądź ich fragmentach: ul. Mazowieckiej, ul. Kujawskiej, ul. Kaszubskiej, ul. Kaliskiej, ul. Grodzkiej i ul. Chemików.

03.03.2017 r. – podpisanie w Warszawie umowy o dofinansowanie projektu nr POIS.02.03.00-00-0142/16 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap” pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku

02.01.2017 r. - zakończenie wynikiem pozytywnym oceny merytorycznej II stopnia Wniosku o dofinansowanie przez Komisję Oceny Projektów, co umożliwiło podjęcie decyzji o przyznaniu dofinansowania Projektu w ramach POIiŚ 2014-2020 - Działania 2.3

09.11.2016 r. - utworzenie Listy rankingowej projektów po ocenie formalnej i merytorycznej I stopnia. Projekt „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap” uzyskał status projektu podstawowego.

01.08.2016 r. – złożenie w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie jako Instytucji Organizującej Konkurs nr POIiŚ.2.3/2/2016, pełniącej także rolę Instytucji Wdrażającej, Wniosku o dofinansowanie projektu "Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap” w ramach POIiŚ 2014-2020 - Działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”

 

drukuj

 • autor informacji: Jakub Woźnikowski
  data wytworzenia: 2017-03-14
 • opublikował: Łukasz Wudarczyk
  data publikacji: 2017-03-14 10:51
 • zmodyfikował: Łukasz Wudarczyk
  ostatnia modyfikacja: 2018-09-25 09:47
  • opublikował: Łukasz Wudarczyk
   data publikacji: 2017-03-14 10:04
  • zmodyfikował: Łukasz Wudarczyk
   ostatnia modyfikacja: 2017-03-17 12:00
 • opublikował: Łukasz Wudarczyk
  data publikacji: 2017-03-14 10:04

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 807
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-09-25 09:47

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Toruńska 146 87-800 Włocławek

NIP: 888-000-14-20
REGON: 910510751

Bank Ochrony Środowiska
10 1540 1069 2001 8700 1339 0001

Dane kontaktowe

tel. +48 54 23 01 700

Pogotowie Wod.-Kan. 994

sekretariat: sekretariat@mpwik.wloclawek.pl

Godziny przyjmowania interesantów

w dni robocze (od poniedziałku do piątku): 7.00-14.00
kasa Przedsiębiorstwa: 7.00-14.00

Godziny urzędowania

w dni robocze (od poniedziałku do piątku): 6.30-14.30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 977520
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-10-31 12:50

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl