Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

21.12.2004
Zakończono prace adaptacyjne pomieszczeń dla Inżyniera Kontraktu i Kierownika Budowy Wykonawcy

26.11.2004
Przekazanie Wykonawcy terenu budowy pod Stację dmuchaw - Obiekt nr 1401

24.11.2004
Przekazanie Wykonawcy terenu pod budowę komór fermentacyjnych WKFz - Obiekt nr 1409

22.11.2004
Przedłożenie przez Wykonawcę kontraktu nr 01 szczegółowego harmonogramu robót

16.11.2004
Podpisanie i zatwierdzenie Addendum nr 1 do kontraktu ramowego SZAMALEK 15-ISPA-PL-SAO/ENV (2002/PL/16/P/PE/032-06) zawartego z firmą SAFEGE na wykonanie dokumentacji przetargowej „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej z przepompowniami”. Termin zakończenia kontraktu-bis: 21.02.2005.

16.11.2004
Dokonanie płatności zaliczkowej na rzecz Wykonawcy kontraktu nr 01w kwocie 1 649 027,07 EURO ( 7 046 787,38 zł ), w tym udział środków z Funduszu Spójności 65% tj.1 071 867,60 EURO (4 580 411,82 zł ), natomiast udział Beneficjenta Końcowego 35% tj. 577 159,47 EURO ( 2 466 375,56 zł )

02.11.2004
Przekazanie parteru budynku administracyjno-socjalnego Zakładu Oczyszczania Ścieków celem jego adaptacji dla potrzeb Inżyniera Kontraktu i Kierownika Budowy Wykonawcy

25.10.2004
Przekazanie Wykonawcy placu budowy

25.10.2004
Data rozpoczęcia robót w ramach kontraktu 2002/PL/16/P/PE/032-01 – „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków” – Powiadomienie o dacie rozpoczęcia wydane przez Inżyniera Kontraktu. Data zakończenia robót zgodnie z kontraktem upływa z dniem 25.05.2007 (po 31 miesiącach).

17.09.2004
Podpisanie pierwszego Kontraktu na Roboty numer: 2002/PL/16/P/PE/032-01 -„Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków Włocławek” pomiędzy firmą HYDROBUDOWA Włocławek S.A. – zwycięzcą postępowania przetargowego - a MPWiK Sp. z o.o. Włocławek

03.09.2004
Podpisanie Kontraktu: „Inżynier Kontraktu dla Projektu „Oczyszczanie Ścieków we Włocławku” numer 2002/PL/16/P/PE/032 przez: Konsorcjum BCEOM French Engineering Consultants (lider) oraz MPWiK Sp. z o.o. Włocławek

12.08.2004
Zatwierdzenie przez Ministerstwo Środowiska (SAO) raportu z oceny ofert w przetargu na wykonawcę robót w ramach kontraktu nr 2002/PL/16/P/PE/032-01: „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków Włocławek”

15 – 22.07.2004
Posiedzenie Komisji Przetargowej w siedzibie NFOŚiGW: Wybór wykonawcy Kontraktu na Roboty – „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków Włocławek” – kontrakt nr 2002/PL/16/P/PE/032-01; nr ogłoszenia: EUROPEAID /115390/D/W/PL. Dokonano oceny administracyjno-formalnej, technicznej i ekonomicznej pięciu złożonych ofert przez następujące firmy:
1. HYDROBUDOWA 9 – Przedsiębiorstwo Inżynieryjno – Budowlane Sp. z o.o. Poznań
2. MAXER S.A. Poznań
3. BUDIMEX S.A. Warszawa w konsorcjum z: Przeds.Budowlano-Instal. „REMBUD” Sp.z o.o.Włocławek
4. HYDROBUDOWA S.A. Włocławek w konsorcjum z: PBG S.A. Przeźmierowo-Wysogotowo k/Poznania
5. NECSO Entrecanales Cubiertas S.A w konsorcjum z: MOSTOSTAL S.A. Warszawa

02.07.2004
Akceptacja raportu Komisji Oceny Ofert i kontraktu na „Inżyniera Kontraktu” przez Sektorowego Pełnomocnika ds. Realizacji Projektów ISPA Ministerstwa Środowiska (SAO). Obowiązki „Inżyniera Kontraktu” powierzone zostały konsorcjum, którego liderem jest BCEOM French Engineering Consultants, a partnerami są: BIPROWOD-Warszawa Sp. z o.o. oraz NEXEL Polska Sp. z o.o.

14 – 17.06.2004
Posiedzenie Komisji Przetargowej w siedzibie NFOŚiGW: Wybór „Inżyniera Kontraktu”. Spośród zaakceptowanych uprzednio 4 kandydatów na krótką listę tj.
- Louis Berger S.A. (France)
- BCEOM, French Engineering Consultants (France) (Konsorcjum – partnerzy polscy: BIPROWOD oraz NEXEL)
- CITEC S.A. (Poland)
- CES Consulting Engineers Salzgitter GmbH (Germany)
oferty złożyły 3 firmy: BCEOM, CES I CITEC.

16.04.2004
Opublikowanie ogłoszenia o przetargu na roboty budowlane „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków Włocławek” (kontrakt nr 1) w Dzienniku Urzędowym UE (OJ S 75) oraz na stronie AIDCO website. Nr publikacji: EUROPEAID /115390/D/W/PL.

18.03.2004
Zatwierdzenie przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej protokołu z wyboru Krótkiej Listy zaakceptowanych firm do złożenia ofert na Inżyniera Kontraktu.

15.03.2004
Zatwierdzenie przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej dokumentacji przetargowej dla Kontraktu na Roboty nr 1 „Modernizacja Oczyszczalni Ścieków”

01.03.2004 i 03.03.2004
Końcowe posiedzenia Komisji ds. Oceny Ofert i Wyboru Krótkiej Listy spośród kandydatów, którzy złożyli aplikacje na opracowanie ofert szczegółowych do przetargu na Inżyniera Kontraktu.

15.03.2004
Podpisanie kontraktu z firmą SAFEGE

08.03.2004
Przygotowanie kontraktu z firmą PARSONS BRINCKERHOFF

17.02.2004
Posiedzenie w siedzibie NFOŚiGW komisji przetargowej
– wybór wykonawców kontraktów ramowych nr 6 i 7 (opracowanie dokumentacji przetargowej dla kontraktów nr 2 i 3). Realizację kontraktu nr 6 („Przygotowanie dokumentacji przetargowej dla rozbudowy sieci kanalizacyjnej z przepompowniami”) powierzono firmie SAFEGE. Realizację kontraktu nr 7 („Przygotowanie dokumentacji przetargowej dla obróbki i utylizacji osadów ściekowych”) powierzono firmie PARSONS BRINCKERHOFF.
30.01.2004
Wysłanie przez NFOŚiGW zaproszeń do wybranych potencjalnych kontrahentów (LOT nr 2) do złożenia aplikacji na kontrakty nr 6 i 7. Ostateczna data składania aplikacji została ustalona na 16.02.2004.

26.01.2004
Zatwierdzenie dokumentacji j.w. przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej

14.01.2004
Akceptacja dokumentacji przetargowej (TOR+ Zapotrzebowanie na usługi) do kontraktów ramowych nr 6 i 7 przez SAO

drukuj ()

Metryka

  • opublikował: Redaktor Naczelny BIP
    data publikacji: 2007-10-16 09:21

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 11853
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2009-11-27 09:10

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Toruńska 146 87-800 Włocławek

NIP: 888-000-14-20
REGON: 910510751

Bank Ochrony Środowiska
10 1540 1069 2001 8700 1339 0001

Dane kontaktowe

tel. +48 54 23 01 700
fax +48 54 23 01 701

Pogotowie Wod.-Kan. 994

sekretariat: sekretariat@wodociagi.wloclawek.pl

nr telefonu

Godziny przyjmowania interesantów

w dni robocze (od poniedziałku do piątku): 7.00-14.00
kasa Przedsiębiorstwa: 7.00-14.00

Godziny urzędowania

w dni robocze (od poniedziałku do piątku): 6.30-14.30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1092022
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-11-08 13:49

Stopka strony