Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

05-08.12.2005
Kontrola realizacji Projektu przeprowadzona przez ekspertów Wydziału Kontroli Przedsięwzięć Finansowanych ze Środków Zagranicznych i Krajowych Departamentu Kontroli Terenowych Departamentu Kontroli Terenowych NFOŚiGW.

01.12.2005
Na kierownika Działu Realizacji Projektu (JRP/PIU) powołany został mgr inż. Zbigniew Kaszewski.

14.11.2005
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego dot. „Obróbki i utylizacji osadów ściekowych we Włocławku” w Biuletynie Zamówień Publicznych – nr 259 z 14.11.2005 poz. 60 007. Ogłoszenie zamieszczone również na stronach internetowych MPWiK Sp. z o.o. we Włocławku.

09.11.2005
Złożenie w NFOŚiGW uaktualnionej dokumentacji przetargowej (SIWZ) dla Kontraktu nr 2002/PL/16/P/PE/032-02: „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej z przepompowniami we Włocławku”. W specyfikacji wyodrębniono zadania, których dofinansowanie uzależnione jest od pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej w zakresie zmian Memorandum Finansującego.

24.10.2005
Złożenie w NFOŚiGW zmodyfikowanej dokumentacji przetargowej dla kontraktu nr 3: „Obróbka i utylizacja osadów ściekowych we Włocławku”

16.08.2005
Przesłanie do NFOŚiGW wniosku o zmianę Memorandum Finansowego.

01-02.08.2005
Posiedzenie komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Obróbka i utylizacja osadów ściekowych we Włocławku” (kontrakt nr 3). Dokumentację niezbędną do opracowania oferty udostępniono 13 potencjalnym oferentom. W określonym w przetargu terminie wpłynęła tylko jedna wspólna oferta od firm: HYDROBUDOWA Włocławek S.A. i ANDRITZ AG z Graz (Austria). Oferta spełniała wszystkie wymagania formalne jednakże znacznie przekraczała kwotę ustaloną przez Zamawiającego na realizację zadania. Z tego względu postępowanie przetargowe zostało unieważnione.

26.07.2005
Konferencja prasowa w siedzibie MPWiK Włocławek Sp. z o.o. z okazji ukończenia robót na nowym obiekcie – Stacja Dmuchaw - z udziałem przedstawicieli lokalnych i regionalnych masmediów.

08.06.2005
Opublikowanie w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane z projektowaniem dot. obróbki i utylizacji osadów ściekowych we Włocławku (nr 114 z 08.06.2005 poz. 26590). Ogłoszenie zostało równocześnie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku w dziale „Przetargi”.

29.03.2005
Opublikowanie w Biuletynie Zamówień Publicznych (nr 60) wstępnego ogłoszenia informacyjnego dotyczącego zamówienia na roboty budowlane „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej z przepompowniami we Włocławku”.

21-25.02.2005
Kontrola realizacji Projektu przeprowadzona przez zespół ekspertów NFOŚiGW. Nie stwierdzono nieprawidłowości w realizacji kontraktów w ramach Projektu.

21.02.2005
Protokół przekazania przez firmę SAFEGE opracowanej dokumentacji przetargowej dla rozbudowy sieci kanalizacyjnej z przepompowniami w ramach kontraktu ramowego nr 2002/PL/16/P/PE/032-06 (SZAMAŁEK15-ISPA-PL-SAO/ENV). Zakończenie kontraktu.

16.02.2005
Protokół przekazania przez firmę PARSONS BRINCKERHOFF opracowanej dokumentacji przetargowej dla obróbki i utylizacji osadów ściekowych w ramach kontraktu ramowego numer 2002/PL/16/P/PE/032-07 (SZAMAŁEK16-ISPA-PL-SAO/ENV).

21.01.2005
Przekazanie placu budowy – stacja odwadniania osadu

11.01.2005
Przekazanie placu budowy i rozpoczęcie robót ziemnych na obiekcie: zamknięte komory fermentacyjne

drukuj ()

Metryka

  • opublikował: Redaktor Naczelny BIP
    data publikacji: 2007-10-16 09:22

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 11844
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2009-11-27 09:10

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Toruńska 146 87-800 Włocławek

NIP: 888-000-14-20
REGON: 910510751

Bank Ochrony Środowiska
10 1540 1069 2001 8700 1339 0001

Dane kontaktowe

tel. +48 54 23 01 700
fax +48 54 23 01 701

Pogotowie Wod.-Kan. 994

sekretariat: sekretariat@wodociagi.wloclawek.pl

nr telefonu

Godziny przyjmowania interesantów

w dni robocze (od poniedziałku do piątku): 7.00-14.00
kasa Przedsiębiorstwa: 7.00-14.00

Godziny urzędowania

w dni robocze (od poniedziałku do piątku): 6.30-14.30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1091993
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-11-08 13:49

Stopka strony