Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. we Włocławku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.mpwik.wloclawek.pl

Treść strony

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

we Włocławku

 

poszukuje pracownika na stanowisko laboranta w Dziale Laboratoryjnym - stanowisko badania ścieków

 

Wymagania stawiane kandydatom:

- Wykształcenie: minimum średnie preferowane wyższe o specjalności chemia lub pokrewne.

- Znajomość instrumentalnych i klasycznych technik analitycznych.

- Staranność, dokładność, rzetelność, doskonała organizacja pracy.

- Dobra znajomość obsługi komputera.

- Mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.

- Prawo jazdy kat. B

 

Obowiązki:

- Wykonywanie badań fizyko-chemicznych ścieków i osadów.

- Pobieranie próbek do badań fizyko-chemicznych.

- Obsługa wyposażenia laboratoryjnego do pomiarów i badań.

- Prowadzenie dokumentacji technicznej zgodnie z systemem przyjętym w laboratorium.

- Udział w utrzymaniu systemu zarządzania obowiązującego w laboratorium zgodnie z normą

  PN-EN ISO/IEC 17025.

 

Zainteresowani kandydaci proszeni są o przesłanie na adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul Toruńska 146, 87-800 Włocławek lub pocztą e-mail sekretariat@wodociagi.wloclawek.pl CV zawierającego imię i nazwisko, datę urodzenia, preferowane dane kontaktowe, a także informacje o  posiadanym wykształceniu, kwalifikacjach zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

Prosimy o zamieszczenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez MPWiK Sp. z o.o. we Włocławku dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r.  poz. 1781, ze zm.).”

Jeśli chcesz, abyśmy wzięli pod uwagę Twoją aplikację również w przyszłych rekrutacjach, zamieść proszę w CV następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez MPWiK Sp. z o.o. we Włocławku na potrzeby przyszłych rekrutacji”. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne i jej ewentualne niewyrażenie nie ma wpływu na obecnie prowadzoną rekrutację.

Prosimy o nie zamieszczenie zdjęć z wizerunkiem kandydata.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiadania tylko na wybrane oferty.  

 

 Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. we Włocławku, ul Toruńska 146, jako pracodawca.

Inspektor ochrony danych

Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Leszek Błaszczyński kontakt:  iod@wodociagi.wloclawek.pl lub na adres jak wyżej.

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. we Włocławku będzie przetwarzało Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (przetwarzanie szczególnych danych osobowych) konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Przepisy prawa pracy: art. 22 Kodeksu pracy oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10.12.2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej;    Dz. U. z 2018 r. poz. 2369.

Odbiorcy danych osobowych

Administrator nie udostępnia Państwa danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane maksymalnie przez okres 1 roku.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4) prawo do usunięcia danych osobowych;

5) prawo do wniesienia skargi do: Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

 

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

 

drukuj ()

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Musiał
    data wytworzenia: 2022-11-15
  • opublikował: Łukasz Wudarczyk
    data publikacji: 2022-11-15 13:58
  • zmodyfikował: Łukasz Wudarczyk
    ostatnia modyfikacja: 2022-11-15 14:00

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 68421
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-11-17 13:41