Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. we Włocławku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.mpwik.wloclawek.pl

Treść strony

MEDIA O PROJEKCIE

16.09.2022 r.  – portal internetowy www.ddwloclawek.pl – artykuł pn.: „MPWiK zrealizowało kolejny projekt w ramach środków unijnych POIiŚ”

Artykuł opisuje zrealizowane inwestycje MPWiK Sp. z o.o. we Włocławku w ramach Projektu pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap” z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

WRZESIEŃ 2022 r.  – TV Kujawy

Emisje audycji telewizyjnej na temat realizowanego Projektu unijnego pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap” przez MPWiK Sp. z o.o., w ramach POIiŚ 2014-2020.

31.08.2022 r.  – portal internetowy www.ddwloclawek.pl – artykuł pn.: „MPWiK zmodernizowało infrastrukturę wodociągową we Włocławku”

Artykuł zawiera informacje o inwestycjach MPWiK Sp. z o.o. we Włocławku w infrastrukturę wodociągową w ramach Projektu pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap” z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

10.08.2022 r.  – portal internetowy www.ddwloclawek.pl – artykuł pn.: „Włocławek wyposażony w nowoczesny system kanalizacyjny”

W artykule omówiony został zmodernizowany przez MPWiK Sp. z o.o. w latach 2016-2022 system kanalizacyjny we Włocławku, w ramach Projektu POIiŚ 2014-2020.

SIERPIEŃ 2022 r.  – TV Kujawy

Emisje audycji telewizyjnej na temat realizowanego Projektu unijnego pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap” przez MPWiK Sp. z o.o., w ramach POIiŚ 2014-2020.

29.07.2022 r.  – portal internetowy www.ddwloclawek.pl – artykuł pn.: „MPWiK modernizuje sieci i magistrale wodociągowe”

W artykule omówiony został zrealizowany zakres rzeczowy Projektu dot. infrastruktury wodociągowej i kanalizacji deszczowej.

20.07.2022 r.  – portal internetowy www.ddwloclawek.pl – artykuł pn.: „MPWiK w ramach POIiŚ 2014-2020 inwestuje w infrastrukturę kanalizacyjną”

Artykuł opisuje inwestycje w infrastrukturę kanalizacyjną w ramach projektu POIiŚ, w tym budowę nowych sieci kanalizacyjnych, modernizację istniejących kanałów sanitarnych, przebudowę przepompowni ścieków a także zakup samochodów specjalistycznych oraz systemu do telewizyjnej inspekcji sieci kanalizacyjnej. 

01.07.2022 r.  – portal internetowy www.ddwloclawek.pl – artykuł pn.: „MPWiK modernizuje system wodociągowy w ramach POIiŚ”

Artykuł zawiera informacje nt. zmodernizowanej infrastruktury wodociągowej na terenie miasta
w ramach Projektu POIiŚ 2014-2020.

LIPIEC 2022 r.  – TV Kujawy

Emisje audycji telewizyjnej na temat realizowanego Projektu unijnego pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap” przez MPWiK Sp. z o.o., w ramach POIiŚ 2014-2020.

17.06.2022 r.  – portal internetowy www.ddwloclawek.pl – artykuł pn.: „Włocławskie sieci kanalizacyjne jak nowe”

Artykuł opisuje inwestycje MPWiK Sp. z o.o. we Włocławku w infrastrukturę kanalizacyjną w ramach Projektu pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap” z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

CZERWIEC 2022 r.  – TV Kujawy

Emisje audycji telewizyjnej na temat realizowanego Projektu unijnego pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap” przez MPWiK Sp. z o.o., w ramach POIiŚ 2014-2020.

30.05.2022 r.  – portal internetowy www.ddwloclawek.pl – artykuł pn.: „W ramach POIiŚ MPWiK inwestuje w infrastrukturę wodociągową” 

Artykuł zawiera informacje o inwestycjach MPWiK Sp. z o.o. we Włocławku w infrastrukturę wodociągową w ramach Projektu pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap” z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

20.05.2022 r.  – portal internetowy www.ddwloclawek.pl – artykuł pn.: „MPWiK buduje i modernizuje sieci kanalizacji sanitarnej”

Artykuł opisuje inwestycje w infrastrukturę kanalizacyjną w ramach Projektu pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap”, dot. budowy nowych sieci kanalizacyjnych, modernizacji istniejących kanałów sanitarnych ze studniami, przebudowy przepompowni ścieków, a także zakupu samochodów specjalistycznych oraz systemu do telewizyjnej inspekcji sieci kanalizacyjnych.

MAJ 2022 r.  – TV Kujawy

Emisje audycji telewizyjnej na temat realizowanego Projektu unijnego pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap” przez MPWiK Sp. z o.o., w ramach POIiŚ 2014-2020.

22.04.2022 r.  – portal internetowy www.ddwloclawek.pl – artykuł pn.: „W ramach Projektu POIiŚ MPWiK modernizuje wodociągi”

W artykule omówiony został  zrealizowany  w latach 2016-2021 zakres rzeczowy Projektu pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap” dot. infrastruktury wodociągowej i kanalizacji deszczowej, który obejmuje modernizację, wymianę i przebudowę magistral i sieci wodociągowych z przyłączami, rozbudowę monitoringu sieci wodociągowej oraz renowację sieci kanalizacji deszczowej.

07.04.2022 r.  – portal internetowy www.ddwloclawek.pl – artykuł pn.: „W ramach Projektu POIiŚ 2014-2020 MPWiK modernizuje system”

Artykuł zawiera informacje o inwestycjach MPWiK Sp. z o.o. w zakresie infrastruktury kanalizacyjnej w ramach projektu POIiŚ 2014-2020 pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap”.

KWIECIEŃ 2022 r.  – TV Kujawy

Emisje audycji telewizyjnej na temat realizowanego przez MPWiK Sp. z o.o., w ramach POIiŚ 2014-2020, Projektu unijnego pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap”.

25.03.2022 r.  – portal internetowy www.ddwloclawek.pl – artykuł pn.: „ MPWiK modernizuje infrastrukturę wodociągową w ramach POIiŚ”

Artykuł zawiera informacje nt. infrastruktury wodociągowej zmodernizowanej we Włocławku
w ramach Projektu POIiŚ 2014-2020.

11.03.2022 r.  – portal internetowy www.ddwloclawek.pl – artykuł pn.: „MPWiK modernizuje infrastrukturę kanalizacyjną w ramach POIiŚ 2014-2020”

W artykule przedstawiono informacje dotyczące modernizacji i rozbudowy infrastruktury kanalizacyjnej w ramach Projektu POIiŚ 2014-2020 pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap”.

MARZEC 2022 r.  – TV Kujawy

Emisje audycji telewizyjnej na temat realizowanego Projektu unijnego pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap” przez MPWiK Sp. z o.o., w ramach POIiŚ 2014-2020,

25.02.2022 r.  – portal internetowy www.ddwloclawek.pl – artykuł pn.: „MPWiK modernizuje infrastrukturę wodociągową”

W artykule omówiony został zmodernizowany przez MPWiK Sp. z o.o. w latach 2016-2021 system wodociągowy we Włocławku, w ramach Projektu POIiŚ 2014-2020.

11.02.2022 r.  – portal internetowy www.ddwloclawek.pl – artykuł pn.: „MPWiK modernizuje system w ramach POIiŚ 2014-2020”

Artykuł zawiera informacje o realizowanych zadaniach inwestycyjnych w zakresie infrastruktury kanalizacyjnej w ramach Projektu POIiŚ 2014-2020.

LUTY 2022 r.  – TV Kujawy

Emisje audycji telewizyjnej na temat realizowanego przez MPWiK Sp. z o.o., w ramach POIiŚ 2014-2020, Projektu unijnego pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap”.

26.01.2022 r.  – strony internetowe:

- www.ddwloclawek.pl artykuł pn. „MPWiK zakończył kolejne inwestycje w ramach POIiŚ 2014-2020”

- www.mpwik.wloclawek.pl  - artykuł pn. „MPWiK zakończył kolejne inwestycje w ramach POIiŚ 2014-2020”

Artykuły opisują zrealizowany zakres rzeczowy Projektu obejmujący inwestycje w infrastrukturę wodociągową, w tym modernizację, wymianę i przebudowę magistral wodociągowych oraz sieci wodociągowych z przyłączami a także rozbudowę monitoringu sieci wodociągowej wraz z wdrożeniem systemu do modelowania hydraulicznego oraz zarządzania siecią wodociągową.

19.01.2022 r.  – portal internetowy www.ddwloclawek.pl – artykuł pn.: „Włocławska infrastruktura kanalizacyjna coraz lepsza”

Artykuł opisuje inwestycje w infrastrukturę kanalizacyjną, w tym budowę nowych sieci kanalizacyjnych z tłoczniami ścieków, modernizację istniejących kanałów sanitarnych, przebudowę przepompowni ścieków a także zakup samochodów specjalistycznych do czyszczenia i konserwacji kanalizacyjnej oraz systemu do telewizyjnej inspekcji sieci kanalizacyjnej. 

12.01.2022 r. – 13.01.2022 r. – portale internetowe:

- www.q4.pl artykuł pn.: „MPWiK zakupiło kolejne specjalistyczne auto”

- www.wloclawek.info.pl artykuł pn.: „MPWiK we Włocławku kupiło kolejne specjalistyczne auto”

- www.portalwloclawek.pl artykuł pn.: „MPWiK ma nowy pojazd. Kosztował ponad 2 mln zł”

- www.ddwloclawek.pl artykuł pn.: „MPWiK zakupiło kolejne specjalistyczne auto”

Artykuły zawierają informacje o zakończeniu realizacji zadania pn.: „Dostawa samochodu specjalistycznego do czyszczenia i konserwacji infrastruktury kanalizacyjnej”.

22.12.2021 r.  – portal internetowy www.ddwloclawek.pl – artykuł pn.: „MPWiK modernizuje infrastrukturę wodociągową we Włocławku”

Artykuł zawiera informacje nt. zmodernizowanej infrastruktury wodociągowej na terenie miasta
 w ramach Projektu POIiŚ 2014-2020.

10.12.2021 r.  – portal internetowy www.ddwloclawek.pl – artykuł pn.: „MPWiK modernizuje system kanalizacyjny w ramach Projektu POIiŚ 2014-2020”

W artykule przedstawiono informacje dotyczące modernizowanej i rozbudowywanej infrastruktury kanalizacyjnej oraz dostawach pojazdów specjalistycznych w ramach Projektu POIiŚ 2014-2020 pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap”.

01.12.2021 r.  – portal internetowy www.ddwloclawek.pl – artykuł pn.: „Modernizujemy sieci i magistrale wodociągowe w ramach POIiŚ 2014-2020”

W artykule omówiony został  zakres rzeczowy Projektu pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 obejmujący inwestycje w infrastrukturę wodociągową, w tym modernizację, wymianę i przebudowę magistral wodociągowych oraz sieci wodociągowych z przyłączami a także rozbudowę monitoringu sieci wodociągowej wraz z wdrożeniem systemu do modelowania hydraulicznego oraz zarządzania siecią wodociągową.

 

25.11.2021 r.  – portal internetowy www.ddwloclawek.pl – artykuł pn.: „MPWiK modernizuje infrastrukturę kanalizacyjną w ramach POIiŚ 2014-2020”

Artykuł zawiera informacje o realizowanych zadaniach inwestycyjnych w zakresie infrastruktury kanalizacyjnej w ramach Projektu POIiŚ 2014-2020.

 

27.10.2021 r.  – portal internetowy www.ddwloclawek.pl – artykuł pn.: „MPWiK modernizuje sieć i magistrale wodociągowe we Włocławku w ramach POIiŚ”

Artykuł opisuje inwestycje w infrastrukturę wodociągową MPWiK Sp. z o.o. we Włocławku wchodzące w zakres rzeczowy Projektu pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

13.10.2021 r.  – portal internetowy www.ddwloclawek.pl – artykuł pn.: „MPWiK modernizuje sieci kanalizacyjne w ramach POIiŚ 2014-2020”

Artykuł opisuje inwestycje w infrastrukturę kanalizacyjną, w tym budowę nowych sieci kanalizacyjnych z tłoczniami ścieków, modernizację istniejących kanałów sanitarnych, przebudowę przepompowni ścieków a także zakup samochodów specjalistycznych do czyszczenia i konserwacji kanalizacyjnej oraz systemu do telewizyjnej inspekcji sieci kanalizacyjnej.

 

20.09.2021 r. – 22.09.2021 r. – portale internetowe:

- www.q4.pl – artykuł pn.: „MPWiK modernizuje infrastrukturę wodociągową  we Włocławku w ramach POIiŚ 2014-2020”

- www.ddwloclawek.pl – artykuł pn.: „MPWiK modernizuje infrastrukturę wodociągową  we Włocławku w ramach POIiŚ 2014-2020”

Artykuły zawierają informacje o realizowanych zadaniach inwestycyjnych w zakresie infrastruktury wodociągowej w ramach Projektu POIiŚ 2014-2020.

 

10.09.2021 r.  – portal internetowy www.ddwloclawek.pl – artykuł pn.: „MPWiK modernizuje infrastrukturę kanalizacyjną i rozbudowuje sieć”

Artykuł opisuje inwestycje w infrastrukturę kanalizacyjną MPWiK Sp. z o.o. we Włocławku wchodzące w zakres rzeczowy Projektu pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

27.08.2021 r.  – portal internetowy www.ddwloclawek.pl – artykuł pn.: „Inwestycje MPWiK w infrastrukturę wodociągową w ramach Projektu POIiŚ 2014-2020”

W artykule omówiony został  zakres rzeczowy Projektu obejmujący inwestycje w infrastrukturę wodociągową, w tym modernizację, wymianę i przebudowę magistral wodociągowych oraz sieci wodociągowych z przyłączami a także rozbudowę monitoringu sieci wodociągowej wraz z wdrożeniem systemu do modelowania hydraulicznego oraz zarządzania siecią wodociągową.

 

11.08.2021 r.  – portal internetowy www.ddwloclawek.pl – artykuł pn.: „MPWiK modernizuje Infrastrukturę kanalizacyjną we Włocławku w ramach POIiŚ 2014-2020”

Artykuł zawiera informacje o realizowanym przez MPWiK Sp. z o.o. projekcie unijnym
pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap” w ramach POIiŚ 2014-2020
w zakresie infrastruktury kanalizacyjnej.

 

22.07.2021 r. – 26.07.2021 r. – portale internetowe:
- www.q4.pl – artykuł pn.: „MPWiK realizuje projekt unijny w zakresie infrastruktury wodociągowej”
- www.ddwloclawek.pl – artykuł pn.: „MPWiK realizuje projekt unijny w zakresie infrastruktury wodociągowej”

Artykuły opisują inwestycje w infrastrukturę wodociągową MPWiK Sp. z o.o. we Włocławku wchodzące w zakres rzeczowy Projektu pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

14.07.2021 r. – portale internetowe:
- www.ddwloclawek.pl – artykuł pn.: „Włocławskie sieci kanalizacyjne jak nowe”
- www.q4.pl – artykuł pn.: „Włocławskie sieci kanalizacyjne jak nowe”

Artykuły opisują inwestycje w infrastrukturę kanalizacyjną, w tym budowę nowych sieci kanalizacyjnych z tłoczniami ścieków, modernizację istniejących kanałów sanitarnych, przebudowę przepompowni ścieków a także zakup samochodów specjalistycznych do czyszczenia i konserwacji kanalizacyjnej oraz systemu do telewizyjnej inspekcji sieci kanalizacyjnej.

 

06.07.2021 r. –  07.07.2021 r. – portale internetowe:
- www.ddwloclawek.pl – artykuł pn.: „MPWiK podpisało kolejną umowę. Prace mają zakończyć się w lipcu 2022 roku”
- www.q4.pl – artykuł pn.: „Renowacja sieci kanalizacyjnej w aglomeracji m. Włocławek – cz. 5”

Artykuły zawierają informacje o podpisaniu umowy na realizację zadania pn.: Renowacja sieci kanalizacyjnej w aglomeracji m. Włocławek – cz. 5

 

24.06.2021 r.  – portal internetowy www.ddwloclawek.pl – artykuł pn.: „MPWiK w ramach POIiŚ inwestuje w infrastrukturę wodociągową”

Artykuł zawiera informacje o realizowanym przez MPWiK Sp. z o.o. projekcie unijnym
pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap” w ramach POIiŚ 2014-2020
w zakresie infrastruktury wodociągowej.

 

11.06.2021 r.  – portal internetowy www.ddwloclawek.pl – artykuł pn.: „Infrastruktura kanalizacyjna coraz lepsza. W ramach Projektu POIiŚ Spółka MPWiK rozbudowuje sieć”

Artykuł zawiera informacje o realizowanych zadaniach inwestycyjnych w zakresie infrastruktury kanalizacyjnej w ramach Projektu POIiŚ 2014-2020.

 

CZERWIEC 2021 r.  – TV Kujawy

Emisje audycji telewizyjnej na temat realizowanego przez MPWiK Sp. z o.o. Projektu unijnego pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap”, w ramach POIiŚ 2014-2020.

 

19.05.2021 r.  – portal internetowy www.ddwloclawek.pl – artykuł pn.: „MPWiK modernizuje wodociągi w ramach Projektu POIiŚ”

W artykule omówiony został  zakres rzeczowy Projektu obejmujący inwestycje w infrastrukturę wodociągową, w tym modernizację, wymianę i przebudowę magistral wodociągowych oraz sieci wodociągowych z przyłączami a także rozbudowę monitoringu sieci wodociągowej wraz z wdrożeniem systemu do modelowania hydraulicznego oraz zarządzania siecią wodociągową.

 

MAJ 2021 r.  – TV Kujawy

Emisje audycji telewizyjnej na temat realizowanego przez MPWiK Sp. z o.o., w ramach POIiŚ 2014-2020, Projektu unijnego pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap”.

 

30.04.2021 r.  – 17.05.2021 r. – portale internetowe:

- www.inzyneria.com artykuł pn.: „Włocławek odnawia i rozbudowuje sieć kanalizacyjną”

- www.kierunekwodkan.pl artykuł pn.: „Włocławek modernizuje system”

- www.ddwloclawek.pl artykuł pn.: „Włocławek modernizuje infrastrukturę kanalizacyjną w ramach Projektu POIiŚ”

 

Artykuły opisują inwestycje w infrastrukturę kanalizacyjną MPWiK Sp. z o.o. we Włocławku wchodzące w zakres rzeczowy Projektu pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

KWIECIEŃ 2021 r.  – TV Kujawy

Emisje audycji telewizyjnej na temat realizowanego Projektu unijnego pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap” przez MPWiK Sp. z o.o., w ramach POIiŚ 2014-2020,

 

31.03.2021 r.  – portal internetowy www.ddwloclawek.pl – artykuł pn.: „MPWiK modernizuje sieć wodociągową. Zobacz, gdzie aktualnie pracują”

 

Artykuł zawiera informacje o realizowanych zadaniach inwestycyjnych w zakresie infrastruktury wodociągowej w ramach Projektu POIiŚ 2014-2020.

 

25.02.2021 r.  – portal internetowy www.ddwloclawek.pl – artykuł pn.: „MPWiK inwestuje w infrastrukturę kanalizacyjną. Zobacz, co robią aktualnie”

 

W artykule omówiony został zakres rzeczowy Projektu obejmujący inwestycje w infrastrukturę kanalizacyjną, w tym budowę nowych sieci kanalizacyjnych z tłoczniami ścieków, modernizację istniejących kanałów sanitarnych, przebudowę przepompowni ścieków a także zakup samochodów specjalistycznych do czyszczenia i konserwacji kanalizacyjnej oraz systemu do telewizyjnej inspekcji sieci kanalizacyjnej.

 

10.02.2021 r.  – portal internetowy www.ddwloclawek.pl – artykuł pn.: „W MPWiK będzie nowe auto. To wyjątkowy pojazd specjalistyczny”

 

Artykuł zawiera informacje o podpisaniu umowy na realizację zadania pn.: „Dostawa samochodu specjalistycznego do czyszczenia i konserwacji infrastruktury kanalizacyjnej”.

 

25.01.2021 r.  – portal internetowy www.ddwloclawek.pl – artykuł pn.: „MPWiK realizuje projekt unijny w zakresie infrastruktury wodociągowej”

 

Artykuł opisuje inwestycje w infrastrukturę wodociągową MPWiK Sp. z o.o. we Włocławku wchodzące w zakres rzeczowy Projektu pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w tym modernizację, wymianę i przebudowę magistral wodociągowych oraz sieci wodociągowych z przyłączami a także rozbudowę monitoringu sieci wodociągowej wraz z wdrożeniem systemu do modelowania hydraulicznego oraz zarządzania siecią wodociągową.

 

06.01.2021 r.  – portale internetowe:

- www.ddwloclawek.pl artykuł pn.: „Podpisano umowę na modernizację wodociągów w ciągu ul. Wyszyńskiego”

- www.radioemka.pl artykuł pn.: „Umowa na modernizację magistrali wodociągowej w ulicy Wyszyńskiego podpisana

 

Artykuły zawierają informacje o podpisaniu umowy na realizację zadania pn.: Modernizacja magistrali wodociągowej w aglomeracji m. Włocławek w ul. Wyszyńskiego”.

 

04.01.2021 r. – 19.01.2021 r.  – TV Kujawy 

Emisje audycji telewizyjnej na temat realizowanego przez MPWiK Sp. z o.o., w ramach POIiŚ 2014-2020, Projektu unijnego pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap”.

 

30.11.2020 r. –   10.12.2020 r. – portale internetowe:

- www.q4.pl artykuł pn.: „MPWiK realizuje projekt unijny w zakresie infrastruktury kanalizacyjnej”

- www.ddwloclawek.pl artykuł pn.: „MPWiK realizuje projekt unijny w zakresie infrastruktury kanalizacyjnej”

- www.radioemka.pl – artykuł pn.: „MPWiK realizuje projekt unijny w zakresie infrastruktury kanalizacyjnej”

- www.tu.wloclawek.pl artykuł pn.: „MPWiK realizuje projekt unijny w zakresie infrastruktury kanalizacyjnej”

- www.wloclawek.info.pl artykuł pn.: „MPWiK modernizuje infrastrukturę kanalizacyjną”

 

Artykuły zawierają informacje o realizowanym przez MPWiK Sp. z o.o. projekcie unijnym
pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap” w ramach POIiŚ 2014-2020
w zakresie infrastruktury kanalizacyjnej.

 

30.10.2020 r. –  13.11.2020 r. – portale internetowe:

- www.ddwloclawek.pl artykuł pn.: „MPWiK inwestuje w infrastrukturę kanalizacyjną w ramach POIiŚ 2014-2020”

- www.q4.pl artykuł pn.: „MPWiK inwestuje w infrastrukturę kanalizacyjną w ramach POIiŚ 2014-2020”

- www.wloclawek.info.pl artykuł pn.: „MPWiK inwestuje w infrastrukturę kanalizacyjną”

- www.wloclawek.naszemiasto.pl – artykuł pn.: „ Włocławek. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Włocławku realizuje wielomilionowy projekt”

- www.radioemka.pl – artykuł pn.: „MPWiK inwestuje w infrastrukturę kanalizacyjną w ramach POIiŚ 2014-2020”

- www.radiohit.net.pl artykuł pn.: „MPWiK inwestuje w infrastrukturę kanalizacyjną w ramach POIiŚ 2014-2020”

- www.tu.wloclawek.pl artykuł pn.: „MPWiK inwestuje w infrastrukturę kanalizacyjną w ramach POIiŚ 2014-2020”

 

Artykuły zawierają informacje o realizowanych zadaniach inwestycyjnych w zakresie infrastruktury kanalizacyjnej w ramach Projektu POIiŚ 2014-2020.

 

23.10.2020 r. –  30.10.2020 r. – portale internetowe:

- www.q4.pl artykuł pn.: „MPWiK inwestuje w infrastrukturę wodociągową. Trwa modernizacja sieci i magistral wodociągowych we Włocławku w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”

- www.wloclawek.info.pl artykuł pn.: „MPWiK inwestuje w infrastrukturę wodociągową”

- www.ddwloclawek.pl artykuł pn.: „MPWiK inwestuje w infrastrukturę wodociągową”

- www.tu.wloclawek.pl artykuł pn.: „Od 3 lat MPWiK inwestuje w infrastrukturę wodociągową”

- www.kujawy.info artykuł pn.: „MPWiK inwestuje w infrastrukturę wodociągową”

 

Artykuły opisują inwestycje w infrastrukturę wodociągową MPWiK Sp. z o.o. we Włocławku wchodzące w zakres rzeczowy Projektu pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

05.10.2020 r.  – portal internetowy www.ddwloclawek.pl – artykuł pn.: „Zmodernizowali 35 kilometrów sieci kanalizacyjnej. Zobacz, co planują dalej ”

W artykule omówiony został zakres rzeczowy Projektu obejmujący inwestycje w infrastrukturę kanalizacyjną, w tym budowę nowych sieci kanalizacyjnych z tłoczniami ścieków, modernizację istniejących kanałów sanitarnych, przebudowę przepompowni ścieków a także zakup samochodów specjalistycznych do czyszczenia i konserwacji kanalizacyjnej oraz systemu do telewizyjnej inspekcji sieci kanalizacyjnej.

 

27.09.2020 r.  – portal internetowy www.ddwloclawek.pl – artykuł pn.: „MPWiK modernizuje infrastrukturę wodociągową w ramach Projektu POIiŚ 2014-2020”

Artykuł zawiera informacje o przeprowadzanych inwestycjach w infrastrukturę wodociągową
w ramach Projektu POIiŚ 2014-2020, w tym modernizację, wymianę i przebudowę magistral wodociągowych oraz sieci wodociągowych z przyłączami a także rozbudowę monitoringu sieci wodociągowej wraz z wdrożeniem systemu do modelowania hydraulicznego oraz zarządzania siecią wodociągową.

 

19.08.2020 r. –  20.08.2020 r. – portale internetowe:

- www.wloclawek.info.pl - artykuł pn.: „Przepompownie ścieków zostaną zmodernizowane”

- www.q4.pl artykuł pn.: „Przepompownie ścieków zostaną zmodernizowane”

- www.ddwloclawek.pl artykuł pn.: „Przepompownie ścieków zostaną wkrótce zmodernizowane”

Artykuły zawierają informacje o podpisaniu umowy na realizację zadania pn.: Modernizacja przepompowni ścieków wraz z rurociągami tłocznymi w aglomeracji m. Włocławek
w ul. Płockiej i Bobrownickiej

 

31.07.2020 r. – portal internetowy www.ddwloclawek.pl artykuł pn.: „MPWiK realizuje kolejny projekt. Na realizację przedsięwzięcia mają pieniądze”

Artykuł opisuje zakres rzeczowy Projektu obejmujący inwestycje w infrastrukturę wodociągową oraz kanalizacyjną, w tym modernizację, wymianę i przebudowę magistral wodociągowych oraz sieci wodociągowych z przyłączami a także rozbudowę monitoringu sieci wodociągowej wraz z wdrożeniem systemu do modelowania hydraulicznego oraz zarządzania siecią wodociągową. Ponadto w artykule opisany został zakres rzeczowy projektu dot. budowy nowych sieci kanalizacyjnych z tłoczniami ścieków, modernizacji istniejących kanałów sanitarnych, przebudowy przepompowni ścieków a także zakupu samochodów specjalistycznych do czyszczenia i konserwacji kanalizacyjnej oraz systemu do telewizyjnej inspekcji sieci kanalizacyjnej.

 

23.06.2020 r. –  24.06.2020 r. – portale internetowe:

- www.ddwloclawek.pl artykuł pn.: „Włocławskie sieci wodociągowe modernizowane. Wkrótce będą jak nowe”

- www.wloclawek.info.pl artykuł pn.: „MPWiK modernizuje kolejne włocławskie sieci wodociągowe”

- www.q4.pl artykuł pn.: „Włocławskie sieci wodociągowe jak nowe – Projekt pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap”

- www.tu.wloclawek.pl artykuł pn.: „Włocławskie sieci wodociągowe jak nowe - MPWiK systematycznie wdraża nowoczesne technologie”

Artykuły opisują zakres rzeczowy Projektu obejmujący inwestycje w infrastrukturę wodociągową,
w tym modernizację, wymianę i przebudowę magistral wodociągowych oraz sieci wodociągowych
z przyłączami a także rozbudowę monitoringu sieci wodociągowej wraz z wdrożeniem systemu
do modelowania hydraulicznego oraz zarządzania siecią wodociągową.

 

17.06.2020 r. – www.kujawy.info.pl - emisja pt. MPWiK kupiło nowy samochód! Do czego będzie służyć? w ramach zadania Dostawa systemu do telewizyjnej inspekcji sieci kanalizacyjnej

 

16.06.2020 r. – 17.06.2020 r. – portale internetowe:

- www.q4.pl artykuł pn.: „W MPWiK jest nowy samochód specjalistyczny”

- www.wloclawek.info.pl  artykuł pn.: „MPWiK ma nowy specjalistyczny samochód”

- www.ddwloclawek.pl artykuł pn.: „W MPWiK jest nowy samochód specjalistyczny”

- www.tuwloclawek.pl artykuł pn.: „W MPWiK jest już nowy samochód specjalistyczny”

Artykuły zawierają informację o zakończeniu realizacji zadania pn.: „Dostawa systemu do telewizyjnej inspekcji sieci kanalizacyjnej”.

 

02.06.2020 r. –  05.06.2020 r. – portale internetowe:

- www.ddwloclawek.pl artykuł pn.: „Ponad 75 mln zł na sieci we Włocławku”

- www.q4.pl artykuł pn.: „Ponad 75 mln zł na sieci we Włocławku”

- www.tu.wloclawek.pl artykuł pn.: „Ponad 75 mln zł na sieci we Włocławku”

- www.wloclawek.info.pl artykuł pn.: „Ponad 75 mln zł na rozbudowę sieci w mieście”

Artykuły opisują zakres rzeczowy Projektu obejmujący inwestycje w infrastrukturę kanalizacyjną,
w tym budowę nowych sieci kanalizacyjnych z tłoczniami ścieków, modernizację istniejących kanałów sanitarnych, przebudowę przepompowni ścieków a także zakup samochodów specjalistycznych
do czyszczenia i konserwacji kanalizacyjnej oraz systemu do telewizyjnej inspekcji sieci kanalizacyjnej.

15.05.2020 r. –  16.05.2020 r. – portale internetowe:

- www.wloclawek.info.pl – artykuł pn.: „MPWiK rusza z kolejną inwestycją. Umowa podpisana”

- www.ddwloclawek.pl artykuł pn.: „Będzie kolejna inwestycja w mieście. Umowa jest już podpisana”

- www.q4.pl artykuł pn.: „Będzie kolejna inwestycja. Umowa podpisana”

Artykuły zawierają informacje o podpisaniu umowy na realizację zadania pn.: „Modernizacja i wymiana sieci wodociągowych z przyłączami w aglomeracji m. Włocławek (ul. Świętego Antoniego, Bojańczyka, Kilińskiego, Jesionowa, Chopina/Warszawska, Orla i Reymonta”

12.05.2020 r. – TV Kujawy oraz www.kujawy.info.pl - emisja nt. wznowienia inwestycji
w ul. Dziewińskiej w ramach zadania Modernizacja magistrali wodociągowych w aglomeracji
m. Włocławek w ul. POW, Plac Wolności, Dziewińska

11.05.2020 r. –  12.05.2020 r. – portale internetowe:

- www.q4.pl – artykuł pn.: „Wodociągi wznawiają inwestycję”

- www.ddwloclawek.pl artykuł pn.: „Wodociągi wznawiają inwestycję”

- www.radioemka.pl artykuł pn.: „Wodociągi wznawiają inwestycję”

-  www.wloclawek.info.pl  artykuł pn.: „MPWiK wznawia prace w zakresie modernizacji magistral”

Artykuły zawierają informacje o kontynuowaniu realizacji robót w ul. Dziewińskiej w ramach zadania Modernizacja magistrali wodociągowych w aglomeracji m. Włocławek w ul. POW, Plac Wolności, Dziewińska

21.02.2020 r. –  26.02.2020 r. – portale internetowe:

- www.portalkomunalny.pl artykuł pn.: „Modernizacja sieci kanalizacyjnej za prawie 10 mln zł”

- www.radioemka.pl artykuł pn.: „Włocławskie Wodociągi rozpoczynają kolejną ważną inwestycję – renowację sieci kanalizacyjnej.”

- www.tu.wloclawek.pl artykuł pn.: Wodociągi rozpoczynają kolejną ważną inwestycję – renowację sieci kanalizacyjnej. Wartość zadania około 9,4 mln zł netto.”

- www.ddwloclawek.pl artykuł pn.: „Szykują inwestycję za ponad 9 mln zł. Prace obejmą prawie 10 km kanałów.”

- www.q4.pl artykuł pn.: „Włocławskie Wodociągi rozpoczynają kolejną ważną inwestycję – renowację sieci kanalizacyjnej.”

Artykuły zawierają informację o podpisaniu umowy na realizację zadania pn.: Renowacja sieci kanalizacyjnej w aglomeracji m. Włocławek – cz. 4

 

11.01.2020 r. – 18.01.2020 r. – portale internetowe:

- www.tu.wloclawek.pl artykuł pn.: „MPWiK z nowym specjalistycznym pojazdem – będzie pracował znacznie efektywniej niż samochody tradycyjne”

- www.ddwloclawek.pl artykuł pn.: „W nowy rok z nowoczesnym autem! MPWiK wydało na nie ponad 1,6 mln zł”

- www.radioemka.pl artykuł pt.: Zakończenie realizacji zadania pod nazwą Dostawa samochodu specjalistycznego do czyszczenia i konserwacji infrastruktury kanalizacyjnej” w ramach Projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap”

Artykuły zawierają informację o zakończeniu realizacji zadania pn.: „Dostawa samochodu specjalistycznego do czyszczenia i konserwacji infrastruktury kanalizacyjnej”.

 

26.11.2019 r.  – portal internetowy  www.q4.pl – artykuł pn.: „Sieci kanalizacyjne jak nowe. MPWiK inwestuje”

Artykuł przedstawia zakres rzeczowy Projektu obejmujący inwestycje w infrastrukturę kanalizacyjną.

13.11.2019 r.  – portal internetowy www.q4.pl – artykuł pn.: „Wodociągi inwestują
w nasze sieci”

Artykuł opisuje inwestycje w infrastrukturę wodociągową  MPWiK Sp. z o.o. wchodzące
w zakres rzeczowy Projektu
.

Wrzesień 2019 r. – TV Kujawy

Emisje audycji telewizyjnej na temat realizowanego przez MPWiK Sp. z o.o., w ramach POIiŚ 2014-2020, Projektu unijnego pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek
III etap”.

16.09.2019 r. – Gazeta Pomorska – artykuł pt.: „Włocławskie Wodociągi modernizują
i rozbudowują infrastrukturę kanalizacyjną w ramach Projektu POIiŚ 2014-2020 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap”

Artykuł opisuje zakres rzeczowy Projektu dotyczący infrastruktury kanalizacyjnej, w tym budowę nowych sieci kanalizacyjnych z tłoczniami ścieków, modernizację istniejących kanałów sanitarnych, przebudowę przepompowni ścieków a także zakup samochodów specjalistycznych do czyszczenia i konserwacji kanalizacyjnej oraz systemu do telewizyjnej inspekcji sieci kanalizacyjnej.

09.09.2019 r. – Gazeta Pomorska – artykuł pt. „Włocławskie Wodociągi modernizują infrastrukturę wodociągową w ramach Projektu POIiŚ 2014-2020 „Gospodarka
wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap”.

W artykule omówiony został zakres rzeczowy Projektu obejmujący inwestycje w infrastrukturę wodociągową, w tym modernizację, wymianę i przebudowę magistral wodociągowych
oraz sieci wodociągowych z przyłączami a także rozbudowę monitoringu sieci wodociągowej wraz z wdrożeniem systemu do modelowania hydraulicznego oraz zarządzania siecią wodociągową.

 
12.07.2019 r. – 16.07.2019 r. – portale internetowe:
 • www.pomorska.pl – artykuł pn.: "Wodociągi" we Włocławku przystępują do kolejnego etapu modernizacji sieci wodociągowej",
 • www.tu.wloclawek.pl – artykuł pn.: "Magistrale jak nowe -Wodociągi rozpoczynają kolejną inwestycję ",
 • www.q4.pl – artykuł pn.: "Magistrale jak nowe",
 • www.wloclawek.info.pl – artykuł pn.: "Magistrale jak nowe -MPWiK rozpoczyna nową inwestycję",
 • www.ddwloclawek.pl – artykuł pn.: "Kolejna inwestycja coraz bliżej. Szykuje się remont magistrali",
 • www.radioemka.pl – artykuł pn.: "Magistrale jak nowe"
Artykuły zawierają informacje o planowanym rozpoczęciu realizacji zadania pn.: "Modernizacja magistrali wodociągowych w aglomeracji m. Włocławek w ul. POW, Plac Wolności i Dziewińska".
 
Lipiec 2019 – Radio HIT
Emisje audycji radiowej na temat planowanej realizacji zadania pn. "Modernizacja magistrali wodociągowych w aglomeracji m. Włocławek w ul. POW, Plac Wolności i Dziewińska".
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Góra
  data wytworzenia: 2019-07-23
 • opublikował: Redaktor Naczelny BIP
  data publikacji: 2019-07-23 10:12
 • zmodyfikował: Łukasz Wudarczyk
  ostatnia modyfikacja: 2022-09-16 12:59

MEDIA O PROJEKCIE

07.03.2019 r. – 08.03.2019 r. – portale internetowe:

- www.ddwloclawek.pl – artykuł pn.: „Będzie nowy samochód specjalistyczny. Wodociągi inwestują”,

- www.q4.pl – artykuł pn.: „MPWiK kupuje kolejny samochód specjalistyczny”,

- www.pomorska.pl – artykuł pn.: „Włocławskie „Wodociągi” kupują samochód do czyszczenia kanalizacji”,

- www.tu.wloclawek.pl – artykuł pn.: „Wodociągi będą miały wielofunkcyjny, specjalistyczny samochód…”,

- www.wloclawek.info.pl – artykuł pn.: „MPWiK kupuje kolejny specjalistyczny samochód”.

Artykuły zawierają informacje o podpisaniu umowy na realizację zadania pn.: „Dostawa samochodu specjalistycznego do czyszczenia i konserwacji infrastruktury kanalizacyjnej”.

Styczeń 2019 r. – TV Kujawy

Emisje audycji telewizyjnej na temat realizowanego przez MPWiK Sp. z o.o., w ramach POIiŚ 2014-2020, Projektu unijnego pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap”.

03.12.2018 r. – Gazeta Pomorska – artykuł pt. „Włocławskie Wodociągi inwestują w infrastrukturę wodociągową w ramach Projektu POIiŚ 2014-2020 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap”.

Artykuł przedstawia zakres rzeczowy Projektu obejmujący inwestycje w infrastrukturę wodociągową, w tym w szczególności modernizację, wymianę i przebudowę magistral wodociągowych oraz sieci wodociągowych z przyłączami.

 

03.12.2018 r. – portal internetowy ddwloclawek.pl – artykuł pn.: „Włocławskie Wodociągi inwestują w infrastrukturę wodociągową”

Artykuł opisuje inwestycje w infrastrukturę wodociągową  MPWiK Sp. z o.o. wchodzące w zakres rzeczowy Projektu.

 

13.11.2018 r. – Gazeta Pomorska – artykuł pt.: „Włocławskie Wodociągi inwestują w infrastrukturę kanalizacyjną w ramach Projektu POIiŚ 2014-2020 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap”

Artykuł przedstawia zakres rzeczowy Projektu obejmujący inwestycje w infrastrukturę kanalizacyjną, w tym budowę nowych sieci kanalizacyjnych z tłoczniami ścieków, modernizację istniejących kanałów sanitarnych oraz przebudowę przepompowni ścieków.

 

06.11.2018 r. – portal internetowy ddwloclawek.pl – artykuł pn.: „Włocławskie Wodociągi inwestują w infrastrukturę kanalizacyjną”

Artykuł opisuje inwestycje w infrastrukturę kanalizacyjną  MPWiK Sp. z o.o. wchodzące w zakres rzeczowy Projektu.

 

12.09.2018 r. – portal internetowy wloclawek.info.plartykuł pn.: „MPWiK będzie modernizować infrastrukturę kanalizacyjną”

Artykuł zawiera informację o podpisaniu umowy na realizację zadania pn.: „Modernizacja i przebudowa infrastruktury kanalizacyjnej w rejonie Al. Jana Pawła II we Włocławku”.

 

08.09.2018 r. – portal internetowy portalwloclawek.plartykuł pn.: „Tajemnicze skrzynki na terenie miasta”

Artykuł zawiera informacje o realizacji zadania pn.: „Renowacja sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Włocławek – cz. 3”, które obejmuje swoim zakresem modernizację i przebudowę kanałów sanitarnych i deszczowych o łącznej długości 18,8 km w 57 ulicach na terenie czterech włocławskich dzielnic: Kazimierza Wielkiego, Południe, Śródmieście oraz Zazamcze.

 

20.06.2018 r. – portale internetowe:

-   NaszWłocławek.pl - artykuł pn.: „Renowacja sieci kanalizacyjnej”,

- wloclawek.info.plartykuł pn.: „Miejskie wodociągi ruszają z kolejnym etapem inwestycji”,

- tu.wloclawek.plartykuł pn.: „Wodociągi modernizują sieć przy ul. Kaliskiej - ruch pieszy będzie minimalnie zakłócony”,

- ddwloclawek.plartykuł pn.: „Rusza kolejny etap inwestycji Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji”.

Artykuły zawierają informacje o renowacji sieci kanalizacyjnej w ul. Kaliskiej w ramach zadania pn.: „Renowacja sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Włocławek – cz. 2”.

 

07.03.2018 r. portal internetowy ddwloclawek.pl – artykuł pn.: „Na moście remontują nie tylko chodnik. Wodociągowi prowadzą inwestycję za ponad 4 mln zł”.

Artykuł opisuje cel oraz postępy w realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Wymiana i przebudowa magistrali wodociągowej w aglomeracji Włocławek pod Mostem im. Edwarda Śmigłego-Rydza”.

 

25.02.2018 r. – portal internetowy ddwloclawek.plartykuł pn.: „Rusza duża inwestycja miejskich wodociągów. Koszt to 12,6 mln zł”

Artykuł zawiera informację o podpisaniu umowy na realizację zadania pn.: Renowacja sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Włocławek – cz. 3”.

 

22.02.2018 r. – Gazeta Pomorskaartykuł pn.:Rusza trzeci już etap renowacji kanalizacji”.

Artykuł zawiera informację o podpisaniu umowy na realizację zadania pn.: „Renowacja sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Włocławek – cz. 3”.

 

Luty 2018 r. – Radio RMF MAXXX

Emisje audycji radiowej na temat realizacji zadania pn. „Renowacja sieci kanalizacyjnej w aglomeracji m. Włocławek – cz. 3” w ramach Projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap”.

 

Luty 2018 r. – Radio RMF MAXXX

Emisje audycji radiowej na temat realizacji zadania pn. „Wymiana i przebudowa magistrali wodociągowej w aglomeracji Włocławek pod Mostem im. Edwarda Śmigłego-Rydza” w ramach Projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap”.

 

Luty 2018 r. – TV Kujawy

Emisje audycji telewizyjnej na temat realizacji zadania pn. „Wymiana i przebudowa magistrali wodociągowej w aglomeracji Włocławek pod Mostem im. Edwarda Śmigłego-Rydza” w ramach Projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap”.

 

Luty 2018 r. – CW24 TV

Emisje reportażu o podpisaniu umowy oraz rozpoczęciu realizacji zadania pn. „Renowacja sieci kanalizacyjnej w aglomeracji m. Włocławek – cz. 3” w ramach Projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap”.

 

20.02.2018 r. – Portal www.tu.wloclawek.pl – artykuł pt. „Inwestycja warta prawie            13 mln poprawi jakość systemu wodno-kanalizacyjnego. Wodociągi podpisały umowę na ważne zadanie.

Artykuł informuje, iż MPWiK Sp. z o.o. podpisało umowę z Konsorcjum firm: Firma Handlowo-Usługowa Instbud Stanisław Boguta Sp. J. (Lider) oraz Instbud Sp. z o.o. (Partner), której przedmiotem jest wykonanie zadania pn. „Renowacja sieci kanalizacyjnej w aglomeracji m. Włocławek cz. 3”. Zadanie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na renowacji i przebudowie istniejących kanałów sanitarnych i deszczowych o łącznej długości ok. 18,8 km oraz renowacji i wymianie studni kanalizacyjnych zlokalizowanych w 57 włocławskich ulicach.

 

12.11.2017 r. – Portal www.ddwloclawek.pl – artykuł pt. „To kolejny rok dużych inwestycji w Wodociągach”.

 Artykuł opisuje zadania inwestycyjne, których realizacja zakończyła się w okresie do końca września 2017 r. w ramach Projektu POIiŚ pn. "Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap".

 

29.09.2017 r. 3.10.2017 r. – portale internetowe:

- włocławek.info.pl - artykuł pn.: „Rurociąg biegnący pod mostem zostanie wymieniony”,

- ddwloclawek.plartykuł pn.: „Remont magistrali pod mostem potrwa ponad rok. Przeprowadzą go z barek”,

- promocjewloclawskie.plartykuł pn.: „Inwestycja za miliony we Włocławku. Co się zmieni?”,

Artykuły zawierają informacje o podpisaniu umowy na realizację zadania pn.: „Wymiana i przebudowa magistrali wodociągowej w aglomeracji Włocławek pod Mostem im. Edwarda Śmigłego-Rydza”.

 

29.08.2017 r. - 30.08.2017 r. – portale internetowe:

- ddwloclawek.pl - artykuł pn.: „Miejskie wodociągi będą modernizować swoje sieci w kolejnych ulicach we Włocławku”,

- promocjewloclawskie.pl - artykuł pn.: „Modernizacja i wymiana sieci wodociągowej we Włocławku. Gdzie tym razem?”,

- wloclawek.pl - artykuł pn.: „Będzie modernizacja sieci w ulicach Wojska Polskiego, Papieżka i Weselna”,

- q4.pl - artykuł pn.: „Będzie modernizacja sieci w ulicach Wojska Polskiego, Papieżka i Weselna”,

- radioemka.pl.

Artykuły zawierają informacje o podpisaniu umowy na realizację zadania pn.: „Modernizacja i wymiana sieci wodociągowych z przyłączami w aglomeracji m. Włocławek (ul. Wojska Polskiego, Papieżka i Weselna)”.

 

03.07.2017 r. - 09.07.2017 r. -– portale internetowe:

- naszwloclawek.pl - artykuł pn.: „Modernizacja przepompowni ścieków wraz z rurociągami tłocznymi”,

- promocjewłocławskie.pl - artykuł pn.: „Inwestują miliony w wodociągi i kanalizację. Rusza modernizacja we Włocławku. Kiedy koniec prac?”,

-włocławek.info.pl - artykuł pn.: „MPWiK podpisał umowę na modernizację przepompowni”,

- wloclawek.extrapolska.pl - artykuł pn.: „MPWiK zmodernizuje 4 przepompownie ścieków i przebuduje rurociągi”,

- ddwloclawek.pl - artykuł pn.: „Przed nami kolejna inwestycja Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji we Włocławku. Tym razem za 1,1 mln zł”.

Artykuły zawierają informacje o podpisaniu umowy na realizację zadania pn.: „Modernizacja przepompowni ścieków wraz z rurociągami tłocznymi w aglomeracji Włocławek, w ulicach: Łabędzie, Łosia, brzezinowa i Bluszczowa”.

 

28.06.2017 r. - 02.07.2017 r.  portale internetowe:

- promocjewloclawskie.plartykuł pn. „Modernizacja i wymiana sieci wodociągowej we Włocławku”,

- ddwloclawek.plartykuł pn.: „MPWiK inwestuje. Zapłaci 1,17 mln zł za prace przy ul. Grodzkiej”.

Artykuły zawierają informacje o podpisaniu umowy na realizację zadania pn.: „Modernizacja i wymiana sieci wodociągowych z przyłączami w aglomeracji m. Włocławek (ul. Grodzka)”.

 

23.05.2017 r. - portal internetowy wloclawek.extrapolska.pl – artykuł pn.:Wodociągi już modernizują sieć w ramach Projektu Gospodarka Wodno-Ściekowa”.

Artykuł opisuje zakres rzeczowy projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap”.

 

24.03.2017 r. – Gazeta Pomorska, Nr 70 (20.853) - artykuł pt. „Kolejne odcinki sieci kanalizacyjnej we Włocławku zostaną poddane renowacji”.

Artykuł informuje, iż MPWiK Sp. z o.o. podpisało umowę z firmą Mazur Sp. z o.o. ze Świecia - Wykonawcą zadania obejmującego zaprojektowanie i wykonanie metodami bezwykopowymi renowacji kanałów sanitarnych oraz studni rewizyjnych i włączeń przyłączy do kolektorów we Włocławku w ulicach:

- ul. Mazowieckiej (na odcinku od ul. Kujawskiej do ul. Planty),

- ul. Kujawskiej (na odcinku od ul. Kaliskiej do ul. Kruszyńskiej),

- ul. Kaszubskiej (na odcinku od ul. Kujawskiej do ul. Planty),

- ul. Kaliskiej (na docinku od ul. Planty I do ul. POW 43),

- ul. Grodzkiej (na odcinku od ul. Jałowcowej do ul. Malinowej) oraz

- ul. Chemików (na odcinku od ul. Budowlanych do ul. Wienieckiej).

Łączna długość kanałów przewidzianych do renowacji wynosi ok. 2,5 km.

 

22.03.2017 r. – Gazeta Pomorska Nr 68 (20.851) oraz portal www.wloclawek.naszemiasto.pl: artykuł pt. „Inwestycje unijne w infrastrukturę wodociągową we Włocławku: przeszłość i przyszłość”.

Artykuł zawiera krótki rys historyczny Spółki, opisuje ukończone, dzięki wsparciu środków unijnych, inwestycje oraz przybliża w szczególności planowane zadania w zakresie zaopatrzenia w wodę, które Spółka chce zrealizować przy wsparciu środków unijnych w ramach Projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap”..

 

21.03.2017 r. – Gazeta Pomorska: Nr 67 (20.850) artykuł pt. „Ekipy remontowe „Wodociągów” ruszają na ulice”, w którym Prezes MPWiK Sp. z o.o. we Włocławku Pan Mariusz Marciniak wyjaśnia, iż ramach Projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap” w najbliższym okresie planowane jest prowadzenie robót związanych z modernizacją infrastruktury wodociągowej w ul. Leśnej, Kościuszki i POW oraz dotyczące rozbudowy kanalizacji sanitarnej w ul. Żytniej i Noakowskiego.

 

17.03.2017 r. – Puls Regionu: artykuł pt. „Infrastruktura wod-kan na europejskim poziomie – Projekt POIiŚ „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap”.

Artykuł opisuje zakres rzeczowy Projektu poprzez przybliżenie krótkiej charakterystyki dziewięciu głównych zadań na roboty, dostawy i usługi oraz cele i efekty rzeczowe realizacji Projektu. Ponadto w artykule znajduje się informacja o współfinansowaniu Projektu ze środków Funduszu Spójności.

 

14.03.2017 r. – portal www.ddwloclawek.pl, artykuł pt. „MPWIK zrealizuje wielomilionową inwestycję”.

W artykule przedstawiono informacje o uzyskaniu dofinansowania Projektu potwierdzonego zawarciem w dniu 03.03.2017 r. Umowy o dofinansowanie. Ponadto opisano podstawowy zakres rzeczowy Projektu i wskazano planowane koszty realizacji przedsięwzięcia oraz udział współfinanowania ze środków Funduszu Spójności w ramach POIiŚ 2014-2020.

 

10.03.2017 r. – portal www.q4.pl : artykuł pt. „Inwestycja wodociągów warta ponad 75 mln”.

Artykuł relacjonuje wspólną konferencję prasową Prezesa Zarządu MPWiK Sp. z o.o. we Włocławku – Pana Mariusza Marciniaka i Prezydenta Miasta Włocławek – Pana dra Marka Wojtkowskiego. Podczas spotkania przedstawiony został zakres rzeczowy Projektu, jego cele realizacji oraz zakładane efekty. Prezydent Miasta oraz Prezes Zarządu Spółki podkreślili, iż uzyskane dofinansowanie jest wielkim sukcesem Spółki i Miasta.

 

10.03.2017 r. – portal Gazety Pomorskiej

Artykuł opisujący planowaną przez MPWiK Sp. z o.o. inwestycję współfinansowaną ze środków Funduszu Spójności w ramach POIiŚ 2014-2020, w tym m.in. zakres rzeczowy przedsięwzięcia oraz przewidywane korzyści z jego realizacji.

 

10.03.2017 r. –portal www.promocjewloclawskie.pl

Artykuł opisujący wspólną konferencję prasową w dniu 08.03.2017 r. Prezesa Zarządu MPWiK Sp. z o.o. we Włocławku – Pana Mariusza Marciniaka oraz Prezydenta Miasta Włocławka – Pana dra Marka Wojtkowskiego, która dotyczyła Projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap". Podczas konferencji przedstawiony został zakres rzeczowy Projektu, cele inwestycji oraz przewidywane efekty z realizacji przedsięwzięcia.

 

09.03.2017 r. – Gazeta Pomorska: artykuł pt. „Dość awarii! Stara sieć wymaga modernizacji”.

Artykuł informujący o uzyskaniu dofinansowania Projektu ze środków Funduszu Spójności w ramach POIiŚ 2014-2020 potwierdzonego zawarciem Umowy o dofinansowanie pomiędzy MPWiK Sp. z o.o. we Włocławku a NFOŚiGW w Warszawie. Ponadto przedstawiono zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmujący m.in. budowę nowej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z tłoczniami ścieków oraz modernizację istniejącej sieci kanalizacyjnej, w tym przepompowni ścieków. Planowana jest również modernizacja i przebudowa magistral i sieci wodociągowych w przyłączami.

 

6.03.2017 r. – TV Kujawy

Reportaż z uroczystości podpisania Umowy o dofinansowanie Projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap” pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jakub Woźnikowski
 • opublikował: Łukasz Wudarczyk
  data publikacji: 2017-04-25 07:17
 • zmodyfikował: Łukasz Wudarczyk
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-20 09:10

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 12026
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-12-01 10:24:35