Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. we Włocławku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.mpwik.wloclawek.pl

Treść strony

Media o Projekcie

22.03.2017 r. – Gazeta Pomorska Nr 68 (20.851) oraz portal www.wloclawek.naszemiasto.pl: artykuł pt. „Inwestycje unijne w infrastrukturę wodociągową we Włocławku: przeszłość i przyszłość”.

Artykuł zawiera krótki rys historyczny Spółki, opisuje ukończone, dzięki wsparciu środków unijnych projekty, w tym między innymi Projekt „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek II etap”.

13.04. – 12.05.2015 r. – Radio HIT

Emisja spotu informacyjnego związanego z akcją pn. „Przyłącz się do sieci – Nie zwlekaj!”. Spot informacyjny skierowany był do właścicieli nieruchomości, dla których stworzone zostały warunki do podłączenia posesji do nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej w ramach Projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek II etap”. Informacja miała na celu m.in. poprawę skuteczności procesu przyłączania nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej.

21.03.2015 r. – Gazeta Pomorska, Nr 67 (20.241) (dodatek: „Dzień Wody”, tytuł: MPWiK we Włocławku zakończyło realizację Projektu POIiŚ „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek II etap”)

Artykuł informacyjny dotyczący zakończenia realizacji Projektu „Gospodarka zarówno dla mieszkańców Włocławka, jak i dla ochrony środowiska naturalnego. Podkreślono również fakt wybudowania ok. 20 km nowej sieci kanalizacyjnej oraz stworzenia warunków technicznych do przyłączenia nieruchomości objętych Projektem. Przedstawione zostały także korzyści, jakie mogą osiągnąć mieszkańcy Włocławka po przyłączeniu swoich posesji do miejskiej sieci kanalizacyjnejwodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek II etap”. W materiale omówiony został m.in. zakres rzeczowy wykonanych zadań wchodzących w zakres Projektu oraz wskazano korzyści płynące z ich realizacji,.

13.11.2014 r. – Gazeta Pomorska, Nr 263 (20.135)

Artykuł informacyjny dotyczący zakończonych kontraktów oraz realizowanego kontraktu pn. „Dostawa dwóch samochodów specjalistycznych do czyszczenia i konserwacji sieci kanalizacyjnej z przepompowniami”, wchodzących w zakres Projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek II etap”. W materiale obszernie omówiony został m.in. zakres rzeczowy wykonanych robót związanych z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w poszczególnych ulicach Włocławka oraz wymieniono korzyści płynące z ich realizacji. Ponadto zwrócono również uwagę na fakt stworzenia warunków technicznych do przyłączenia nieruchomości, objętych Projektem, do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej. Przedstawione zostały także korzyści, jakie mogą osiągnąć mieszkańcy Włocławka po przyłączeniu swoich posesji do miejskiej sieci kanalizacyjnej.

05.2014 r. – Region Plus, maj 2014 /64/ (tytuł: „Woda na europejskim poziomie”)

Artykuł poświęcony realizacji Projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek II etap”. W materiale omówiony został zakres rzeczowy Projektu, wartość przedsięwzięcia oraz korzyści wynikające z jego realizacji, zarówno dla mieszkańców Włocławka, jak i środowiska naturalnego.

28.04. – 22.05.2014 r. – Radio HIT

Emisja spotu informacyjnego związanego z akcją pn. „Przyłącz się do sieci – Nie zwlekaj!”. Spot informacyjny skierowany był do właścicieli nieruchomości, dla których stworzone zostały warunki do podłączenia posesji do nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej w ramach Projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek II etap”. Informacja miała na celu m.in. poprawę skuteczności procesu przyłączania nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej.

28.04.2014 r. – Gazeta Pomorska, Nr 98 (19.970)

Artykuł informacyjny dotyczący zakończonych i realizowanych kontraktów związanych z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej, wchodzących w zakres Projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek II etap”. W materiale omówiony został zakres rzeczowy robót w poszczególnych ulicach Włocławka, podkreślając korzyści płynące z ich realizacji. Ponadto zwrócono również uwagę na fakt stworzenia warunków technicznych do przyłączenia nieruchomości, objętych Projektem, do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej. Przedstawione zostały także korzyści, które mogą osiągnąć mieszkańcy Włocławka po przyłączeniu swoich posesji do miejskiej sieci kanalizacyjnej.

17.03. – 17.04.2014 r. – TV Kujawy

Emisja planszy informacyjnej związanej z akcją pn. „Przyłącz się do sieci – Nie zwlekaj!”. Informacja skierowana była do właścicieli nieruchomości, dla których stworzone zostały warunki do podłączenia posesji do nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej w ramach Projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek II etap”. Plansza informacyjna miała na celu m.in. poprawę skuteczności procesu przyłączania nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej.

21.10. – 30.11.2013 r. – Radio HIT

Emisja spotu informacyjnego związanego z akcją pn. „Przyłącz się do sieci – Nie zwlekaj!”. Spot informacyjny skierowany był do właścicieli nieruchomości, dla których stworzone zostały warunki do podłączenia posesji do nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej w ramach Projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek II etap”. Informacja miała na celu m.in. poprawę skuteczności procesu przyłączania nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej.

17.10. – 17.11.2013 r. – TV Kujawy

Emisja planszy informacyjnej związanej z akcją pn. „Przyłącz się do sieci – Nie zwlekaj!”. Informacja skierowana była do właścicieli nieruchomości, dla których stworzone zostały warunki do podłączenia posesji do nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej w ramach Projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek II etap”. Plansza informacyjna miała na celu m.in. poprawę skuteczności procesu przyłączania nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej.

30.09.2013 r. – Gazeta Pomorska, Nr 228 (19.797)
Artykuł informujący o zakończonych i realizowanych kontraktach związanych z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej, wchodzących w zakres Projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek II etap”. W materiale omówiono zakres rzeczowy robót w poszczególnych ulicach oraz wskazano korzyści płynące z ich realizacji. Ponadto zwrócono uwagę na fakt stworzenia warunków technicznych do przyłączenia nieruchomości, objętych projektem, do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Przedstawiono również szereg korzyści, które mogą osiągnąć mieszkańcy Włocławka, którzy wywiążą się z obowiązku przyłączenia swoich posesji do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej.

03.2013 r. – Technologia Wody, Nr 03/2013 (23)
Artykuł informujący o zakończeniu robót w ramach kontraktu „Modernizacja i rozbudowa Ujęcia i Stacji Uzdatniania Wody Krzywe Błota z systemem monitoringu sieci wodociągowej”, wchodzącego w zakres Projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek II etap”. W materiale przedstawiono zakres rzeczowy kontraktu oraz korzyści płynące z jego realizacji. W artykule omówiono także zakres umowy na usługę polegającą na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu dla wspomnianego wyżej zadania. Autor materiału wspomniał również o zawartym w grudniu 2012 r. aneksie do umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o dofinansowanie Projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek II etap”. W wyniku podpisanego aneksu zakres rzeczowy Projektu został rozszerzony o trzy zadania inwestycyjne, realizowane jako Kontrakt nr 6 „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej z przepompowniami – Etap III”. Artykuł został wzbogacony o materiał fotograficzny.

21.01.2013 r. – Gazeta Pomorska, Nr 17 (19.586)
Artykuł informujący o zakończeniu robót w ramach kontraktu „Modernizacja i rozbudowa Ujęcia i Stacji Uzdatniania Wody Krzywe Błota z systemem monitoringu sieci wodociągowej”, wchodzącego w zakres Projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek II etap”. W materiale przedstawiono zakres rzeczowy kontraktu oraz korzyści płynące z jego realizacji. Ponadto omówione zostało zadanie inwestycyjne związane z modernizacją i przebudową budynku laboratorium badania wody, zlokalizowanego na terenie Stacji Uzdatniania Wody „Zazamcze”. Podkreślono również fakt uzyskania przez Dział Laboratoryjny akredytacji potwierdzonej Certyfikatem Akredytacji Laboratorium Badawczego, wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji. W artykule podana została także informacja nt. wybudowanej i zmodernizowanej w 2012 r. przez MPWiK we Włocławku sieci kanalizacyjnej i wodociągowej.

11.2012 r. – Region Plus, listopad 2012 /49/ (tytuł: „Zdrowa woda dla stolicy Kujaw”
Wywiad z Prezesem Zarządu MPWiK Sp. z o.o. we Włocławku, Panem Bogdanem Laszukiem, na temat realizowanego Projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek II etap”. W materiale omówiona została geneza przedsięwzięcia, aspekt finansowy, zakres rzeczowy zakończonych i realizowanych kontraktów oraz zakładane korzyści płynące z realizacji Projektu.

09.2012 r. – Wodociągi i Kanalizacja, Nr 9 (103)/2012, (Dodatek specjalny nr 4/2012 „Jubileusz branży wod-kan – XX lat IGWP”, tytuł: Projekt „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek II etap”)

Artykuł informujący o Projekcie „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek II etap”. W materiale przedstawiono genezę Projektu, zakres rzeczowy realizowanych i zakończonych kontraktów oraz korzyści płynące z realizacji Projektu.

24.08.2012 r.– Puls Regionu, 24.08.2012 – 06.09.2012 r., Nr 14/2012 (322 rok IX), tytuł: Projekt „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek II etap”

Artykuł informujący o Projekcie „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek II etap”. W materiale przedstawiono genezę Projektu, zakres rzeczowy realizowanych i zakończonych kontraktów oraz korzyści płynące z realizacji Projektu.

08.2012 r.– Eko-Misja, Nr 2. Sierpień 2012, tytuł: Projekt „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek II etap”)

Artykuł informujący o Projekcie „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek II etap”. W materiale przedstawiono genezę Projektu, zakres rzeczowy realizowanych i zakończonych kontraktów oraz korzyści płynące z realizacji Projektu.

22.05.2012 r.– Gazeta Pomorska, Nr 118 (19.383), (dodatek „Wszystko o wodzie”, tytuł: Projekt „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek II etap”)

Artykuł informujący o Projekcie „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek II etap”. W materiale przedstawiono genezę Projektu, zakres rzeczowy realizowanych i zakończonych kontraktów oraz korzyści płynące z realizacji Projektu.

01.2012 r. – Wodociągi i Kanalizacja, Nr 1(95)/2012                                                                    Informacja o zakończeniu robót w ramach kontraktu „Modernizacja i przebudowa Głównej Przepompowni Ścieków”, wchodzącego w zakres Projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek II etap”. W materiale przedstawiono zakres rzeczowy kontraktu.

12.12.2011 r.– TV Kujawy
Reportaż (15 minut) z uroczystości oficjalnego zakończenia robót w ramach Kontraktu nr 1 „Modernizacja i przebudowa Głównej Przepompowni Ścieków” wchodzącego w zakres Projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek II etap”, które miało miejsce w dniu 08.12.2011r. na terenie Przepompowni Głównej we Włocławku.

09.12.2011 r. – Gazeta Pomorska, Nr 286 (19.247)      
Artykuł informujący o zakończeniu robót w ramach kontraktu „Modernizacja i przebudowa Głównej Przepompowni Ścieków”, wchodzącego w zakres Projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek II etap”. W materiale przedstawiono zakres rzeczowy kontraktu oraz korzyści płynące z jego realizacji. Ponadto omówiony został również proces technologiczny obiektu Przepompowni Głównej.

07-08.2011 r. – Wodociągi i Kanalizacja, Nr 7-8 (89-90)/2011 

Informacja pt. „Monitorowana woda we Włocławku” o uroczystym rozpoczęciu robót w ramach kontraktu „Modernizacja i rozbudowa Ujęcia i Stacji Uzdatniania Wody Krzywe Błota z systemem monitoringu sieci wodociągowej”, wchodzącego w zakres Projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek II etap”. W materiale przedstawiono zakres rzeczowy zadania oraz korzyści z jego realizacji.

14.06.2011 r. – TV Kujawy
Reportaż (25 minut) z uroczystości oficjalnego rozpoczęcia robót w ramach Kontraktu nr 4 „Modernizacja i rozbudowa Ujęcia i Stacji Uzdatniania Wody Krzywe Błota z systemem monitoringu sieci wodociągowej” wchodzącego w zakres Projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek II etap”, które miało miejsce w dniu 10.06.2011 r. na Ujęciu i Stacji Uzdatniania Wody „Krzywe Błota” we Włocławku.

13.06.2011 r. – Gazeta Pomorska, Nr 136 (19.097) (tytuł: „Modernizacja i rozbudowa Ujęcia i Stacji Uzdatniania Wody Krzywe Błota z systemem monitoringu sieci wodociągowej”)
Artykuł poświęcony realizacji Kontraktu „Modernizacja i rozbudowa Ujęcia i Stacji Uzdatniania Wody Krzywe Błota z systemem monitoringu sieci wodociągowej”, wchodzącego w zakres Projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek II etap”. W materiale przedstawiono rys historyczny Ujęcia „Krzywe Błota”, stanowiącego główne źródło pozyskiwania wody pitnej dla miasta Włocławka, zakres rzeczowy Kontraktu oraz korzyści płynące z jego realizacji. Ponadto omówiony został również proces uzdatniania wody.

13.06.2011 r. – Gazeta Pomorska, Nr 136 (19.097) (tytuł: „Ta woda zdrowia ci doda”)
Artykuł poświęcony uroczystości oficjalnego rozpoczęcia robót w ramach Kontraktu nr 4 „Modernizacja i rozbudowa Ujęcia i Stacji Uzdatniania Wody Krzywe Błota z systemem monitoringu sieci wodociągowej” wchodzącego w zakres Projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek II etap”, które miało miejsce w dniu 10.06.2011 r. na Ujęciu i Stacji Uzdatniania Wody „Krzywe Błota” we Włocławku. W artykule przedstawiono również zakres rzeczowy Kontraktu oraz korzyści płynące z jego realizacji.

10.06.2011 r. – TV Kujawy, TV CW24, Radio GRA, Radio HIT, Radio PiK
Relacja z uroczystości oficjalnego rozpoczęcia robót w ramach Kontraktu nr 4 „Modernizacja i rozbudowa Ujęcia i Stacji Uzdatniania Wody Krzywe Błota z systemem monitoringu sieci wodociągowej” wchodzącego w zakres Projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek II etap”, które miało miejsce w dniu 10.06.2011 r. na Ujęciu i Stacji Uzdatniania Wody „Krzywe Błota” we Włocławku.

22.03.2011 r. – Gazeta Pomorska, Nr 67 (19.028) (dodatek „Dzień Wody”, tytuł: „Modernizacja i rozbudowa Ujęcia i Stacji Uzdatniania Wody „Krzywe Błota” z systemem monitoringu sieci wodociągowej”)
Artykuł poświęcony realizacji Kontraktu „Modernizacja i rozbudowa Ujęcia i Stacji Uzdatniania Wody „Krzywe Błota” z systemem monitoringu sieci wodociągowej”, wchodzącego w zakres Projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek II etap”. W materiale przedstawiono rys historyczny Ujęcia „Krzywe Błota”, stanowiącego główne źródło pozyskiwania wody pitnej dla miasta Włocławka, zakres rzeczowy Kontraktu oraz korzyści płynące z jego realizacji. Ponadto omówiony został również proces uzdatniania wody.

04/05.2010 r. - Profile, Nr 8/1960, 21 kwietnia - 10 maja 2010 (rozmowa z Panem Piotrem Łowickim, Prezesem Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku)
Wywiad z Prezesem Zarządu MPWiK Sp. z o.o. we Włocławku Panem Piorem Łowickim, w którym przybliżony został proces inwestycyjny prowadzony w Spółce, poprzez podsumowanie zakończonego Projektu pn. "Oczyszczanie ścieków we Włocławku", a także przedstawienie zakresu aktualnie realizowanego Projektu pn. "Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek II etap" współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Ponadto Pan Piotr Łowicki omówił aspekt finansowy związany z realizacją Projektu "Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek II etap" oraz zakładane

 

03.2010 r. – Ekowieści, Nr 1(43)2010 (tytuł: „Inwestycje ekologiczne w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku”)
 Artykuł przybliżający czytelnikom proces ubiegania się MPWiK Sp. z o.o. we Włocławku o dofinansowanie Projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek II etap” ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Ponadto przybliżony został zakres rzeczowy 5 zadań składających się na Projekt, a także przedstawiono zakładane korzyści płynące po zrealizowaniu ww. przedsięwzięcia.

 

03.2010 r. – Forum Eksploatatora, 2/2010 (47) marzec/kwiecień 2010 (tytuł: „Udoskonalany system wodno-ściekowy”)
 Artykuł przedstawiający MPWiK Sp. z o.o. we Włocławku jako przykład beneficjenta, który konsekwentnie wykorzystuje pomoc płynącą z Unii Europejskiej. W artykule przybliżono zakres rzeczowy Projektu „Oczyszczanie ścieków we Włocławku”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności, który realizowany był w latach 2004-2008. W dalszej części materiału przedstawiono powody, dla których Spółka zdecydowała się ubiegać o dofinansowanie Projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek II etap” ze środków Unii Europejskiej, tym razem w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Autorka artykułu omówiła ponadto stan zaawansowania prac poszczególnych zadań oraz zakładane efekty po realizacji Projektu.

 

03.2010 r. – Ekopartner, Numer 3 (221) marzec 2010 (tytuł: „Kolejne miliony z Unii Europejskiej dla MPWiK Włocławek”)
 Artykuł przybliżający czytelnikom proces ubiegania się MPWiK Sp. z o.o. we Włocławku o dofinansowanie Projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek II etap” ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Ponadto przybliżony został zakres rzeczowy 5 zadań składających się na Projekt, a także przedstawiono zakładane korzyści płynące po zrealizowaniu ww. przedsięwzięcia.
  

06.02.2010 r. – Puls Regionu, 06-19 luty 2010 (tytuł: „Sukces Wodociągów – sukcesem Włocławka” – wywiad z Panem Piotrem Łowickim, Prezesem Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku; tytuł: „Ponad 15 kilometrów nowej sieci”)

Wywiad z Panem Piotrem Łowickim, Prezesem MPWiK Sp. z o.o. we Włocławku, w którym przybliżony został zakres Projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek II etap”, a także korzyści płynące z jego realizacji dla miasta Włocławek. Pan Piotr Łowicki podkreślił fakt dofinansowania Projektu z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz rolę Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w procesie przyznawania dofinansowania i realizacji całego przedsięwzięcia.

Ponadto autor artykułu pt. „Ponad 15 kilometrów nowej sieci” omówił zakres rzeczowy 5 kontraktów, składających się na Projekt „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek II etap”.

 

26.01.2010 r. – TV Kujawy: reportaż z uroczystości podpisania umowy o dofinansowanie Projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek II etap” pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku.

 

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Mariusz Marciniak
  • opublikował: Redaktor Naczelny BIP
    data publikacji: 2010-02-02 11:01
  • zmodyfikował: Łukasz Wudarczyk
    ostatnia modyfikacja: 2020-09-08 10:25

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10608
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-12-01 10:18:12