Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. we Włocławku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.mpwik.wloclawek.pl

Treść strony

Regulamin Organizacyjny

MPWiK Sp. z o.o. we Włocławku

 

Sierpień 2017

 

SPIS TREŚCI

    I.     Postanowienia ogólne
    II.    Organy Spółki
    III.   Organizacja Spółki
    IV.    Zasady działania Spółki i funkcjonowania komórek organizacyjnych
    V.    Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialności pracowników Spółki
    VI.   Podpisywanie pism i udzielanie informacji
    VII.  Postanowienia szczegółowe
    VIII.  Postanowienia końcowe
    IX.    Pozostałe dokumenty regulujące tok pracy w Spółce
    X.     Załączniki

 

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Regulamin organizacyjny Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Włocławku zwanego dalej „Spółką” określa organizację i zasady funkcjonowania Spółki.

Spółka działa w szczególności na podstawie:

 1. Aktu Założycielskiego Spółki z dnia 30 marca 1992 roku REP. Nr 1956/92 o utworzeniu Spółki pod nazwą „Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” we Włocławku, (z późn. zm.).
 2. Postanowienia Sądu Rejonowego w Toruniu z dnia 17 sierpnia 2001 r. sygnatura akt. TO.VII Ns-Rej. KRS/2786/1/826 z późniejszymi zmianami, którym Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem (KRS)0000031648.
 3. Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2017 r., poz. 328 z późn. zm.).
 4. Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1578, z późn. zm.).
 5. Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Włocławek, wprowadzonego uchwałą nr 21/XLVI/2006 Rady Miasta Włocławka z dnia 13 marca 2006 r.
 6. Ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2017 r., poz. 827 z późn. zm.).
 7. Zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków z dnia 9 października 2002 r. nr GM.II.0191-1/9/2002

 

 

Rozdział X

 Załączniki

 

zał. nr 1 – Schemat organizacyjny MPWiK Sp. z o.o.

zał. nr 2 – Zakresy działania i kompetencji komórek organizacyjnych Spółki

 

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Popławska
  data wytworzenia: 2017-09-30
 • opublikował: Redaktor Naczelny BIP
  data publikacji: 2017-09-01 08:17
 • zmodyfikował: Redaktor Naczelny BIP
  ostatnia modyfikacja: 2017-09-01 08:19

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Popławska
  data wytworzenia: 2017-08-30
 • opublikował: Redaktor Naczelny BIP
  data publikacji: 2017-09-01 06:47

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 16868
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2017-09-01 08:19:58