Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. we Włocławku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.mpwik.wloclawek.pl

Treść strony

Rejestr Znaczących Aspektów Środowiskowych zachodzących w MPWiK Włocławek sporządzony na rok 2021

Rejestr Znaczących Aspektów Środowiskowych zachodzących w MPWiK Włocławek
sporządzony na rok 2021

Źródło aspektu-Awarie na GOŚ oraz PG, Znaczący Aspekt Środowiskowy- Zrzut ścieków nieczyszczonych do rz. Wisły, Wpływ na środowisko-Zanieczyszczenie wód Wisły, Wymaganie prawne dot. aspektu- Pozwolenie wodno-prawne Woj. Kuj. Pom. ŚG-I- W.7322. 52.2017 z 21.07.2017

Źródło aspektu- Transport ścieków na oczyszczalnię – nieszczelna sieć kanalizacyjna, Znaczący Aspekt Środowiskowy- Eksfiltracja ścieków do gruntu, emisja gazów i odorów, Wpływ na środowisko- Zanieczyszczenie gruntu oraz powietrza, Wymaganie prawne dot. aspektu- Dyrektywa Rady z 21.05.19991 nr 91/271/EWG, Ustawa z 13.09.1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 poz. 1399 z późn. zm.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Leszek Błaszczyński
  data wytworzenia: 2021-04-07
 • opublikował: Łukasz Wudarczyk
  data publikacji: 2021-04-07 11:35
 • Skan dokumentu Rejestr Znaczących Aspektów Środowiskowych...

  Metryka

  • opublikował: Łukasz Wudarczyk
   data publikacji: 2021-04-07 11:34
  • zmodyfikował: Łukasz Wudarczyk
   ostatnia modyfikacja: 2021-04-07 11:35

Rejestr Znaczących Aspektów Środowiskowych zachodzących w MPWiK Włocławek sporządzony na rok 2020

Rejestr Znaczących Aspektów Środowiskowych zachodzących w MPWiK Włocławek
sporządzony na rok 2020

Źródło aspektu-Awarie na GOŚ oraz PG, Znaczący Aspekt Środowiskowy- Zrzut ścieków nieczyszczonych do rz. Wisły, Wpływ na środowisko-Zanieczyszczenie wód Wisły, Wymaganie prawne dot. aspektu- Pozwolenie wodno-prawne Woj. Kuj. Pom. ŚG-I- W.7322. 52.2017 z 21.07.2017

Źródło aspektu- Transport ścieków na oczyszczalnię – nieszczelna sieć kanalizacyjna, Znaczący Aspekt Środowiskowy- Eksfiltracja ścieków do gruntu, emisja gazów i odorów, Wpływ na środowisko- Zanieczyszczenie gruntu oraz powietrza, Wymaganie prawne dot. aspektu- Dyrektywa Rady z 21.05.19991 nr 91/271/EWG, Ustawa z 13.09.1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 poz. 1399 z późn. zm.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Leszek Błaszczyński
  data wytworzenia: 2020-08-17
 • opublikował: Łukasz Wudarczyk
  data publikacji: 2020-08-17 12:54
 • zmodyfikował: Łukasz Wudarczyk
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-17 09:28
 • Skan dokumentu Rejestr Znaczących Aspektów Środowiskowych...

  Metryka

  • opublikował: Łukasz Wudarczyk
   data publikacji: 2020-09-17 09:32

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Leszek Błaszczyński
  data wytworzenia: 2020-08-17
 • opublikował: Łukasz Wudarczyk
  data publikacji: 2020-08-17 12:54

Rejestr Znaczących Aspektów Środowiskowych zachodzących w MPWiK Włocławek sporządzony na rok 2019

Rejestr Znaczących Aspektów Środowiskowych zachodzących w MPWiK Włocławek
sporządzony na rok 2019

Źródło aspektu-Awarie na GOŚ oraz PG, Znaczący Aspekt Środowiskowy- Zrzut ścieków nieczyszczonych do rz. Wisły, Wpływ na środowisko-Zanieczyszczenie wód Wisły, Wymaganie prawne dot. aspektu- Pozwolenie wodno-prawne Woj. Kuj. Pom. ŚG-I- W.7322. 52.2017 z 21.07.2017

Źródło aspektu- Transport ścieków na oczyszczalnię – nieszczelna sieć kanalizacyjna, Znaczący Aspekt Środowiskowy- Eksfiltracja ścieków do gruntu, emisja gazów i odorów, Wpływ na środowisko- Zanieczyszczenie gruntu oraz powietrza, Wymaganie prawne dot. aspektu- Dyrektywa Rady z 21.05.19991 nr 91/271/EWG, Ustawa z 13.09.1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 poz. 1399 z późn. zm.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Leszek Błaszczyński
  data wytworzenia: 2019-02-07
 • opublikował: Redaktor Naczelny BIP
  data publikacji: 2019-02-07 12:02
 • zmodyfikował: Łukasz Wudarczyk
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-17 09:28
 • Skan dokumentu Rejestr Znzczących Aspektów Środowiskowych...

  Metryka

  • opublikował: Łukasz Wudarczyk
   data publikacji: 2020-09-17 09:36

Metryka

 • opublikował: Redaktor Naczelny BIP
  data publikacji: 2019-02-07 12:02

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 14175
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-04-07 11:35