Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. we Włocławku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.mpwik.wloclawek.pl

Treść strony

Status prawny

Przedsiębiorstwo użyteczności publicznej branży wodociągowo-kanalizacyjnej Spółka prawa handlowego zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000031648.
Siedzibą Spółki jest miasto Włocławek.

Kapitał zakładowy: 46.701.840,00 zł. (od 13.03.2023)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Błaszczyńska
  data wytworzenia: 2023-03-14
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-06-30 09:49
 • zmodyfikował: Redaktor Naczelny BIP
  ostatnia modyfikacja: 2023-04-14 10:57

Sprawozdanie za 2022 rok

Kapitał zakładowy MPWiK Sp. z o.o. we Włocławku wg stanu na 31.12.2022 r. wynosi 46.678.462,60 zł (słownie: czterdzieści sześć milionów sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa złote i sześćdziesiąt groszy) i jest w całości objęty przez Wspólnika Gminę Miasto Włocławek - Miasto na Prawach Powiatu.


Majątek Spółki obejmuje:

majątek trwały m.in.:

 • nieruchomości stanowiące działki gruntu
 • budynki i budowle technologiczne, administracyjno-socjalne, biurowe
  i pomocnicze
 • sieć wodociągową i kanalizacyjną
 • urządzenia do poboru i uzdatniania wody
 • urządzenia do odbioru i oczyszczania ścieków oraz obróbki osadu
 • urządzenia i aparaturę kontrolno-pomiarową pozwalającą na zapewnienie właściwej kontroli i nadzoru, nad jakością wody dostarczanej odbiorcom oraz jakością ścieków odprowadzanych do środowiska
 • sprzęt specjalistyczny i środki transportu niezbędne do sprawnego usuwania awarii sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
 • wartości niematerialne i prawne

Aktywa trwałe wg stanu na 31.12.2022 r. wynoszą 183.964.709,18 zł.

majątek obrotowy, m.in.:

 • zapasy
 • należności krótkoterminowe
 • inwestycje krótkoterminowe

Aktywa obrotowe wg stanu na 31.12.2022 r. wynoszą 15.957.732,84 zł.

Spółka zamknęła rok 2022 stratą netto w kwocie 3.945.071,11 zł, która
została pokryta z Kapitału Zapasowego poprzez jego zmniejszenie.

drukuj (Sprawozdanie za 2022 rok)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lucyna Lewińska
  data wytworzenia: 2023-06-26
 • opublikował: Łukasz Wudarczyk
  data publikacji: 2023-06-26 09:21

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 19634
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-04-14 10:57:20