Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. we Włocławku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.mpwik.wloclawek.pl

Treść strony

organ  kontroli: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny ul. Kilińskiego 16, we Włocławku,

termin  kontroli: od 13.02.2023 roku do 22.02.2023 roku,

zakres kontroli: nadzór nad prekursorami narkotyków 2 i 3

 

dokumentacja i przebieg kontroli dostępne w siedzibie Spółki

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Katolik
  data wytworzenia: 2023-02-22
 • opublikował: Łukasz Wudarczyk
  data publikacji: 2023-02-22 14:36
 

organ  kontroli: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny ul. Kilińskiego 16, we Włocławku

termin  kontroli: od 05.10.2022 roku do 26.10.2022 roku

zakres kontroli: utrzymanie higienicznego stanu ujęcia wody oraz ocena prowadzonej przez zarządzającego wodociągiem Włocławek tj. MPWiK Sp. z o.o, wewnętrznej kontroli jakości wody.

 

dokumentacja i przebieg kontroli dostępne w siedzibie Spółki

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Katolik
  data wytworzenia: 2022-10-26
 • opublikował: Łukasz Wudarczyk
  data publikacji: 2022-10-26 14:25
 

 

organ  kontroli: WIOŚ Bydgoszcz Delegatura we Włocławku

termin  kontroli: od 12.05.2022 roku do 07.06.2022 roku

zakres kontroli:  przestrzeganie przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie  

                              ochrony środowiska

 

dokumentacja i przebieg kontroli dostępne w siedzibie Spółki

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Katolik
  data wytworzenia: 2022-06-07
 • opublikował: Łukasz Wudarczyk
  data publikacji: 2022-06-07 12:35
 • zmodyfikował: Łukasz Wudarczyk
  ostatnia modyfikacja: 2022-10-26 14:26
 

organ  kontroli:  Urząd Komunikacji Elektronicznej Delegatura w Bydgoszczy ul. W. Polskiego 23

termin  kontroli: od 16.05.2022 roku do 16.05.2022 roku

zakres kontroli: Kontrola w zakresie przestrzegania przepisów, decyzji i postanowień z zakresu gospodarki zasobami częstotliwości określonymi w ustawie Pt, tj. warunków wykorzystywania częstotliwości zawartych w pozwoleniu  RRL/D/F/0302/2012 z 29.06.2012 r.

dokumentacja i przebieg kontroli dostępne w siedzibie Spółki

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Katolik
  data wytworzenia: 2022-06-06
 • opublikował: Łukasz Wudarczyk
  data publikacji: 2022-06-06 12:17
 • zmodyfikował: Łukasz Wudarczyk
  ostatnia modyfikacja: 2022-10-26 14:26
 

organ  kontroli: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wydział Kontroli Płatników Składek

                          Mickiewicza 33/39, 87-100 Toruń

termin  kontroli: od 09.05.2022 roku do 26.05.2022 roku

zakres  kontroli:

 1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, do których pobierania                                  zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
  2. Ustalenie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych    
      świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.
  3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.
  4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.
  5. Prawidłowość i rzetelność danych przekazanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
      we wniosku o świadczenie postojowe na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 
      o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  
       i  zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
       kryzysowych.
  6. Prawidłowość i rzetelność danych przekazanych do Zakładu Ubezpieczeń 
      Społecznych we wniosku o zwolnienie z obowiązku opłacania składek złożonego               
      na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach 
      związanych  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 
      chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.                                                                                                                                                                                

dokumentacja i przebieg kontroli dostępne w siedzibie Spółki

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Katolik
  data wytworzenia: 2022-05-26
 • opublikował: Łukasz Wudarczyk
  data publikacji: 2022-05-26 14:32
 • zmodyfikował: Łukasz Wudarczyk
  ostatnia modyfikacja: 2022-10-26 14:27
 

organ  kontroli:  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

                               Delegatura  we Włocławku

termin  kontroli: od 13.09.2021 roku do 23.12.2021 roku

zakres  kontroli: gospodarka wodno- ściekowa

dokumentacja i przebieg kontroli dostępne w siedzibie Spółki

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Katolik
  data wytworzenia: 2022-01-03
 • opublikował: Łukasz Wudarczyk
  data publikacji: 2022-01-03 07:17
 

organ kontroli:  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, Kilińskiego16  Włocławek

termin kontroli: od 08.12.2021 roku do 08.12.2021 roku

zakres kontroli: kontrola dotycząca wykonania obowiązków zawartych w punkcie 2, 4, i 7  

                             Decyzji nr 9309/20 z dnia 23.10.2020 r., zmienionej Decyzją nr 247/2021

                             z dnia 21.07.2021 r.

dokumentacja i przebieg kontroli dostępne w siedzibie Spółki                                                                           

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Katolik
  data wytworzenia: 2021-12-08
 • opublikował: Łukasz Wudarczyk
  data publikacji: 2021-12-08 16:27
 • zmodyfikował: Łukasz Wudarczyk
  ostatnia modyfikacja: 2021-12-08 16:31
 

organ kontroli:  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, Kilińskiego16  Włocławek

termin kontroli: od 27.09.2021 roku do 27.09.2021 roku

zakres kontroli: kontrola dotycząca wykonania obowiązków zawartych w punktach: 1,3,5,6  

                             Decyzji nr 9309/20 z dnia 23.10.2020 roku

dokumentacja i przebieg kontroli dostępne w siedzibie Spółki

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Katolik
  data wytworzenia: 2021-09-27
 • opublikował: Łukasz Wudarczyk
  data publikacji: 2021-09-27 10:59
 • zmodyfikował: Łukasz Wudarczyk
  ostatnia modyfikacja: 2021-09-27 11:02
 

organ kontroli:  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, Kilińskiego16  Włocławek

termin kontroli: od 30.06.2021 roku do 07.07.2021 roku

zakres kontroli: ,, Przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi, utrzymanie higienicznego stanu ujęcia oraz ocena prowadzonej przez zarządzającego ujęciem Krzywe Błota tj. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Toruńska 146, 87-800 Włocławek wewnętrznej kontroli jakości wody”.

dokumentacja i przebieg kontroli dostępne w siedzibie Spółki

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Katolik
  data wytworzenia: 2021-07-15
 • opublikował: Łukasz Wudarczyk
  data publikacji: 2021-07-15 09:30
 

organ kontroli:  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, Kilińskiego16  Włocławek

termin kontroli: od 21.08.2020 roku do 10.09.2020 roku

zakres kontroli: przestrzeganie wymogów prawa w warunkach narażenia na czynniki szkodliwe środowiska pracy, tj. natężenia hałasu i drgań mechanicznych.

dokumentacja i przebieg kontroli dostępne w siedzibie Spółki

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Katolik
  data wytworzenia: 2020-09-10
 • opublikował: Łukasz Wudarczyk
  data publikacji: 2020-09-10 13:01
 

organ kontroli:  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku

termin kontroli: od 18.02.2020 roku do 28.02.2020 roku

zakres kontroli:  nadzór nad prekursorami narkotyków kategorii 2 i 3

dokumentacja i przebieg kontroli dostępne w siedzibie Spółki

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Katolik
  data wytworzenia: 2020-03-03
 • opublikował: Łukasz Wudarczyk
  data publikacji: 2020-03-03 13:54
 

organ kontroli:  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

termin kontroli: od 30.10.2019 roku do 20.12.2019 roku

zakres kontroli: przestrzeganie przepisów związanych ze zmianą decyzji na wytwarzanie odpadów.

dokumentacja i przebieg kontroli dostępne w siedzibie Spółki

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Katolik
  data wytworzenia: 2020-02-18
 • opublikował: Łukasz Wudarczyk
  data publikacji: 2020-02-18 09:59
 

organ kontroli:  Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku

termin kontroli: od 15.10.2019 roku do 21.10.2019 roku

zakres kontroli: Przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych na obiekcie MPWiK.

Operat przeciwpożarowy.

dokumentacja i przebieg kontroli dostępne w siedzibie Spółki

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Katolik
  data wytworzenia: 2019-10-22
 • opublikował: Łukasz Wudarczyk
  data publikacji: 2019-10-22 12:34
 • zmodyfikował: Łukasz Wudarczyk
  ostatnia modyfikacja: 2020-02-18 10:00
 

organ kontroli:  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku ul. Kilińskiego 16

termin kontroli: od 28.05.2019 roku do 07.06.2019 roku

zakres kontroli: przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi oraz utrzymanie      stanu higienicznego Ujęcia Zazamcze.

dokumentacja i przebieg kontroli dostępne w siedzibie Spółki

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Katolik
  data wytworzenia: 2019-06-07
 • opublikował: Łukasz Wudarczyk
  data publikacji: 2019-06-07 09:34
 • zmodyfikował: Łukasz Wudarczyk
  ostatnia modyfikacja: 2020-02-18 10:01
 

organ kontroli:  Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

termin kontroli: od 20.05.2019 roku do 31.05.2019 roku

zakres kontroli: weryfikacja i ustalenia wielkości oraz celu korzystania z wód pobranych przez Zakład.

dokumentacja i przebieg kontroli dostępne w siedzibie Spółki

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Katolik
  data wytworzenia: 2019-06-05
 • opublikował: Łukasz Wudarczyk
  data publikacji: 2019-06-05 14:56
 • zmodyfikował: Łukasz Wudarczyk
  ostatnia modyfikacja: 2020-02-18 10:03
 

organ kontroli:  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny ul. Kilińskiego 16, Włocławek

termin kontroli: od 11.02.2019 roku do 19.02.2019 roku

zakres kontroli: Nadzór nad prekursorami narkotyków kategorii 2 i 3.

dokumentacja i przebieg kontroli dostępne w siedzibie Spółki

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Katolik
  data wytworzenia: 2019-02-19
 • opublikował: Łukasz Wudarczyk
  data publikacji: 2019-02-19 13:24
 • zmodyfikował: Łukasz Wudarczyk
  ostatnia modyfikacja: 2020-02-18 10:04
 

organ kontroli:  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny ul. Kilińskiego 16, Włocławek

termin kontroli: od 22.01.2019 roku do 22.01.2019 roku

zakres kontroli: kontrola sprawdzająca, dotycząca wykonania obowiązku zawartego

w pkt. 2 Decyzji nr 135/18  z dnia 24.04.2018 roku.

dokumentacja i przebieg kontroli dostępne w siedzibie Spółki

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Katolik
  data wytworzenia: 2019-01-22
 • opublikował: Łukasz Wudarczyk
  data publikacji: 2019-01-22 12:01
 • zmodyfikował: Łukasz Wudarczyk
  ostatnia modyfikacja: 2020-02-18 10:05
 

organ kontroli:  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny ul. Kilińskiego 16, Włocławek

termin kontroli: od 28.09.2018 roku do 28.09.2018 roku

zakres kontroli: kontrola sprawdzająca, dotycząca wykonania obowiązku zawartego

w pkt 1 Decyzji nr 135/18  z dnia 24.04.2018 roku

dokumentacja i przebieg kontroli dostępne w siedzibie Spółki

                                                                                                              

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Katolik
  data wytworzenia: 2018-10-04
 • opublikował: Łukasz Wudarczyk
  data publikacji: 2018-10-04 07:50
 • zmodyfikował: Łukasz Wudarczyk
  ostatnia modyfikacja: 2020-02-18 10:21
 

organ kontroli:   Urząd Miasta Włocławek, Wojskowa Komenda Uzupełnień Włocławek

termin kontroli: od 28.08.2018 roku do 28.08.2018 roku

zakres kontroli: Oględziny samochodów przeznaczonych w ramach środków na rzecz obrony.

dokumentacja i przebieg kontroli dostępne w siedzibie Spółki

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Katolik
  data wytworzenia: 2018-08-28
 • opublikował: Łukasz Wudarczyk
  data publikacji: 2018-08-29 07:47
 • zmodyfikował: Łukasz Wudarczyk
  ostatnia modyfikacja: 2020-02-18 10:08
 

organ kontroli: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej,

ul. Zarzecze 13 B, 03-194 Warszawa

termin kontroli: od 13.04.2018 roku do 08.06.2018 roku

zakres kontroli: Przestrzeganie warunków ustalonych w decyzjach wydanych na podstawie

ustaw- Prawo wodne albo pozwoleniach zintegrowanych, w zakresie:

1) pobór wód,

2) wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi.

dokumentacja i przebieg kontroli dostępne w siedzibie Spółki

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Katolik
  data wytworzenia: 2018-06-25
 • opublikował: Łukasz Wudarczyk
  data publikacji: 2018-06-25 07:51
 • zmodyfikował: Łukasz Wudarczyk
  ostatnia modyfikacja: 2020-02-18 10:22
 

organ kontroli: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna ul. Kilińskiego 16, 87-800 Włocławek

termin kontroli: od 04.06.2018 roku do 18.06.2018 roku

zakres kontroli: Przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne,

jakim powinna odpowiadać woda do picia przez ludzi oraz utrzymanie stanu higienicznego.

dokumentacja i przebieg kontroli dostępne w siedzibie Spółki

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Katolik
  data wytworzenia: 2018-06-25
 • opublikował: Łukasz Wudarczyk
  data publikacji: 2018-06-25 07:37
 • zmodyfikował: Łukasz Wudarczyk
  ostatnia modyfikacja: 2020-02-18 10:23
 

organ kontroli:  Kujawko- Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, ul. Piotra Skargi 2, 85- 018 Bydgoszcz

termin kontroli: od 16.05.2018  roku do 06.06.2018 roku

zakres kontroli: Kontrola jakości danych dostarczanych przez prowadzących instalację w ramach

Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń. Kontrola wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska.

dokumentacja i przebieg kontroli dostępne w siedzibie Spółki

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Katolik
  data wytworzenia: 2018-06-06
 • opublikował: Redaktor Naczelny BIP
  data publikacji: 2018-06-06 12:29
 • zmodyfikował: Łukasz Wudarczyk
  ostatnia modyfikacja: 2020-02-18 10:16
 

organ kontroli:  Okręgowy Urzędu Miar w Bydgoszczy

termin kontroli:  od 13.03.2018 roku do 20.03.2018 roku

zakres kontroli:  

 1. Przestrzeganie obowiązku stosowania legalnych jednostek miar podczas użytkowania przyrządów pomiarowych, wykonywania pomiarów i wyrażania wartości wielkości fizycznych.
 2. Sprawdzenie spełnienia wymagań przez przyrządy pomiarowe podlegające prawnej kontroli metrologicznej, wprowadzone do obrotu lub użytkowania, stosowane albo przechowywane w stanie gotowości do użycia w dziedzinach, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy.
 3. Sprawdzenie posiadania przez użytkowników przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej ważnych dowodów tej kontroli.
 4. Przestrzeganie spełnienia warunków właściwego stosowania przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej.

dokumentacja i przebieg kontroli dostępne w siedzibie Spółki

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Katolik
  data wytworzenia: 2018-03-20
 • opublikował: Łukasz Wudarczyk
  data publikacji: 2018-03-20 14:32
 • zmodyfikował: Łukasz Wudarczyk
  ostatnia modyfikacja: 2020-02-18 10:17
 

organ kontroli:  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku  

termin kontroli: od 28.02.2018  roku do 16.03.2018 roku

zakres kontroli: Ocena ogólnych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, ocena realizacji wymogów w warunkach narażenia na czynniki szkodliwe środowiska pracy, w tym szkodliwe czynniki biologiczne w środowisku pracy, przestrzegania przepisów prawa dotyczących stosowania substancji chemicznych i ich mieszanin oraz przestrzegania wymagań określonych w art. 5 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

dokumentacja i przebieg kontroli dostępne w siedzibie Spółki

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Katolik
  data wytworzenia: 2018-03-16
 • opublikował: Łukasz Wudarczyk
  data publikacji: 2018-03-16 14:39
 • zmodyfikował: Łukasz Wudarczyk
  ostatnia modyfikacja: 2020-02-18 10:19
 

organ kontroli:  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku  

termin kontroli: od 26.02.2018  roku do 27.02.2018 roku

zakres kontroli: Nadzór nad prekursorami narkotyków kategorii 2 i 3.

dokumentacja i przebieg kontroli dostępne w siedzibie Spółki

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Katolik
  data wytworzenia: 2018-02-27
 • opublikował: Łukasz Wudarczyk
  data publikacji: 2018-02-27 14:20
 • zmodyfikował: Łukasz Wudarczyk
  ostatnia modyfikacja: 2020-02-18 10:20
 

organ kontroli:  Państwowa Inspekcja Pracy, ul. Piekarska 16 a  87-800 Włocławek

termin kontroli: od 04.01.2018  roku do 15.01.2018 roku

zakres kontroli: urlopy wypoczynkowe

dokumentacja i przebieg kontroli dostępne w siedzibie Spółki

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Katolik
  data wytworzenia: 2018-01-19
 • opublikował: Łukasz Wudarczyk
  data publikacji: 2018-01-19 08:00
 • zmodyfikował: Łukasz Wudarczyk
  ostatnia modyfikacja: 2020-02-18 10:21
 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 41805
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-10-26 14:27:54