Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. we Włocławku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.mpwik.wloclawek.pl

Treść strony


organ kontroli:  Dyrekcja Okręgowego Urzędu Miar w Bydgoszczy   
termin kontroli: od 29.11.2017 roku do 30.11.2017 roku
zakres kontroli:

 1. Przestrzeganie obowiązku stosowania legalnych jednostek miar podczas użytkowania przyrządów pomiarowych, wykonywania pomiarów i wyrażania wartości wielkości fizycznych;
 2. Sprawdzanie spełnienia wymagań przez przyrządy pomiarowe podlegające prawnej kontroli metrologicznej, wprowadzone do obrotu lub użytkowania, stosowane albo przechowywane w stanie gotowości do użycia, w dziedzinach, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy;
 3. Sprawdzanie posiadania przez użytkowników przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej ważnych dowodów tej kontroli;
 4. Przestrzeganie spełnienia warunków właściwego stosowania przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Katolik
  data wytworzenia: 2017-11-30
 • opublikował: Redaktor Naczelny BIP
  data publikacji: 2017-11-30 13:01

organ kontroli:   Archiwum Państwowe w Toruniu, Plac Rapackiego 4

termin kontroli:   od 23.10.2017 roku do 23.10.2017 roku

zakres kontroli:   kontrola przestrzegania przepisów ustawy archiwalnej

 

dokumentacja i przebieg kontroli dostępne w siedzibie Spółki  

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Katolik
  data wytworzenia: 2017-11-27
 • opublikował: Łukasz Wudarczyk
  data publikacji: 2017-11-27 07:22

organ kontroli:   Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny ul. Kilińskiego 16,

                               87- 800 Włocławek

termin kontroli:   od 14.09.2017 roku do 27.09.2017 roku

zakres kontroli: utrzymanie stanu higienicznego nieruchomości

 

dokumentacja i przebieg kontroli dostępne w siedzibie Spółki  

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Katolik
  data wytworzenia: 2017-11-06
 • opublikował: Łukasz Wudarczyk
  data publikacji: 2017-11-06 07:38

organ kontroli:   Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny ul. Kilińskiego 16,

                               87- 800 Włocławek

termin kontroli:   od 22.09.2017 roku do 12.10.2017 roku

zakres kontroli: Ocena realizacji wymogów prawa w warunkach narażenia na czynniki szkodliwe środowiska pracy, tj. stężenia amoniaku, natężenia hałasu i natężenia drgań mechanicznych o działaniu ogólnym na organizm człowieka oraz przestrzeganie wymagań określonych w art. 5 Ustawy z dnia 09 listopada 1995 roku o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

dokumentacja i przebieg kontroli dostępne w siedzibie Spółki  

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Katolik
  data wytworzenia: 2017-10-18
 • opublikował: Łukasz Wudarczyk
  data publikacji: 2017-10-18 09:58

organ kontroli: Państwowa Inspekcja Pracy ul. Piekarska 16a, 87- 800 Włocławek

termin kontroli: od 14.09.2017 roku do 26.09.2017 roku

zakres kontroli: urlopy wypoczynkowe

 

dokumentacja i przebieg kontroli dostępne w siedzibie Spółki  

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Katolik
  data wytworzenia: 2017-09-26
 • opublikował: Łukasz Wudarczyk
  data publikacji: 2017-09-26 12:23

organ kontroli: Wojewódzka Inspekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy,                                                                                                                                        Delegatura we Włocławku

termin kontroli: od 19.06.2017 roku do 17.08.2017 roku

zakres kontroli: Gospodarka wodno- ściekowa, gospodarka odpadami.

 

dokumentacja i przebieg kontroli dostępne w siedzibie Spółki  

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Katolik
  data wytworzenia: 2017-08-17
 • opublikował: Łukasz Wudarczyk
  data publikacji: 2017-08-17 10:45

organ kontroli: Państwowa Inspekcja Pracy ul. Piekarska 16a, 87- 800 Włocławek

termin kontroli: od 19.05.2017 roku do 14.06.2017 roku

zakres kontroli: Prawna ochrona pracy, w tym BHP, przepisy dotyczące legalności    

                             zatrudnienia.

 

dokumentacja i przebieg kontroli dostępne w siedzibie Spółki  

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Katolik
  data wytworzenia: 2017-06-20
 • opublikował: Łukasz Wudarczyk
  data publikacji: 2017-06-20 07:23

organ kontroli:  Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Toruniu plac Wolności 18/19

                              Włocławek

termin kontroli: od 05.04.2017 roku do 21.04.2017 roku  

zakres kontroli: prawidłowość naliczania składek na ubezpieczenia społeczne, zgodnie

                               z upoważnieniem do przeprowadzania kontroli nr 5620170301001

                               z dnia 05.04.2017r.

 

 dokumentacja i przebieg kontroli dostępne w siedzibie Spółki   

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Katolik
  data wytworzenia: 2017-04-21
 • opublikował: Łukasz Wudarczyk
  data publikacji: 2017-04-21 10:55
 • zmodyfikował: Łukasz Wudarczyk
  ostatnia modyfikacja: 2017-04-28 12:53

 organ kontroli: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy Delegatura we Włocławku

termin kontroli: od 24.02.2016 roku do 17.03.2016 roku

zakres kontroli: Kontrola interwencyjna w związku z zanieczyszczeniem rzeki                                            Zgłowiączki.      

        dokumentacja i przebieg kontroli dostępne w siedzibie Spółki                                                     

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Katolik
  data wytworzenia: 2016-03-18
 • opublikował: Łukasz Wudarczyk
  data publikacji: 2016-03-18 11:28
 • zmodyfikował: Łukasz Wudarczyk
  ostatnia modyfikacja: 2016-03-18 11:30

organ kontroli: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku

termin kontroli: od 15.09.2016 roku do 29.09.2016 roku

zakres kontroli: Przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne jakim powinny odpowiadać ujęcia wody.

 

   dokumentacja i przebieg kontroli dostępne w siedzibie Spółki   

 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Katolik
  data wytworzenia: 2016-09-29
 • opublikował: Łukasz Wudarczyk
  data publikacji: 2016-09-29 10:50
 • zmodyfikował: Łukasz Wudarczyk
  ostatnia modyfikacja: 2016-09-29 10:52

organ kontroli: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy Delegatura  we                         Włocławku

termin kontroli: od  31.08.2015 roku do 18.09.2015 roku

zakres kontroli: Kontrola w związku z awarią na przepompowni. 

dokumentacja i przebieg kontroli dostępne w siedzibie Spółki

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Katolik
  data wytworzenia: 2015-09-28
 • opublikował: Łukasz Wudarczyk
  data publikacji: 2015-09-28 10:51

organ kontroli: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku

termin kontroli: od  03.09.2015 roku do 09.09.2015 roku

zakres kontroli: Przestrzeganie przepisów określających wymagania dotyczące ujęć wody, kontrola ujęć: Krzywe Błota, Zazamcze, Zawiśle.

dokumentacja i przebieg kontroli dostępne w siedzibie Spółki

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Katolik
  data wytworzenia: 2015-09-14
 • opublikował: Łukasz Wudarczyk
  data publikacji: 2015-09-14 07:24
 • zmodyfikował: Łukasz Wudarczyk
  ostatnia modyfikacja: 2015-09-14 07:25

organ kontroli: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

termin kontroli: od 22.04.2015 roku do 23.07.2015 roku

zakres kontroli: Kontrola na zakończenie realizacji Projektu ,, Gospodarka wodno- ściekowa w aglomeracji Włocławek II etap- POIIŚ 2007- 2013”.

dokumentacja i przebieg kontroli dostępne w siedzibie Spółki

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Katolik
  data wytworzenia: 2015-07-27
 • opublikował: Redaktor Naczelny BIP
  data publikacji: 2015-07-27 10:45
 • zmodyfikował: Redaktor Naczelny BIP
  ostatnia modyfikacja: 2015-07-27 10:45

 organ kontroli:  Urząd Komunikacji Elektronicznej Delegatura w  Bydgoszczy 

                        ul. W. Polskiego 23

termin kontroli:  od 10.12.2014 roku do 10.12.2014 roku

zakres kontroli:  Przestrzeganie przepisów, decyzji oraz postanowień z zakresu telekomunikacji, gospodarki zasobami częstotliwości oraz spełniania wymagań dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej.

dokumentacja i przebieg kontroli dostępne w siedzibie Spółki

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Katolik
  data wytworzenia: 2014-12-15
 • opublikował: Łukasz Wudarczyk
  data publikacji: 2014-12-15 08:27
 • zmodyfikował: Łukasz Wudarczyk
  ostatnia modyfikacja: 2014-12-15 08:26

 organ kontroli: Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna we Włocławku

 termin kontroli: od 07.11.2014 roku do 04.12.2014 roku

 zakres kontroli: Ocena realizacji wymogów w warunkach narażenia na czynniki szkodliwe, a  także biologiczne w środowisku pracy, przestrzeganie przepisów prawa dotyczących      substancji chemicznych.

dokumentacja i przebieg kontroli dostępne w siedzibie Spółki

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Katolik
  data wytworzenia: 2014-12-05
 • opublikował: Łukasz Wudarczyk
  data publikacji: 2014-12-05 09:11

 organ kontroli:  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku

 termin kontroli: od 13.11.2014 roku do 18.11.2014 roku

 zakres kontroli:  Przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczne i  zdrowotne, jakim powinny odpowiadać ujęcia wody, tj. Ujęcie Zawiśle.

dokumentacja i przebieg kontroli dostępne w siedzibie Spółki

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Katolik
  data wytworzenia: 2014-12-03
 • opublikował: Łukasz Wudarczyk
  data publikacji: 2014-12-04 07:23

organ kontroli:  Dyrektor Okręgowego Urzędu Miar w Bydgoszczy

termin kontroli: od 19.11.2014 roku do 19.11.2014 roku

zakres kontroli:  Przestrzeganie przepisów w zakresie gospodarki wodomierzowej-                                      -legalizacje.

dokumentacja i przebieg kontroli dostępne w siedzibie Spółki

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Katolik
  data wytworzenia: 2014-11-20
 • opublikował: Łukasz Wudarczyk
  data publikacji: 2014-11-20 09:06

 organ kontroli:  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy 

                           Delegatura we Włocławku

 termin kontroli: od 09.09.2014 roku do 30.09.2014 roku

 zakres kontroli:  Pobór osadów ściekowych.

dokumentacja i przebieg kontroli dostępne w siedzibie Spółki

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Katolik
  data wytworzenia: 2014-10-09
 • opublikował: Łukasz Wudarczyk
  data publikacji: 2014-10-10 07:12

organ kontroli:  Kujawsko- Pomorski Urząd Skarbowy w Bydgoszczy ul. Grunwaldzka 50.

termin kontroli: od 01.08.2014 roku do 08.08.2014 roku

zakres kontroli:  Prawidłowość rozliczenia z budżetem z tytułu podatku od towaru i usług.

dokumentacja i przebieg kontroli dostępne w siedzibie Spółki

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Katolik
  data wytworzenia: 2014-08-11
 • opublikował: Łukasz Wudarczyk
  data publikacji: 2014-08-11 09:40

organ kontroli: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku

termin kontroli: od 16.07.2014 roku do 31.07.2014 roku

zakres kontroli: Przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczne                    

i zdrowotne, jakim powinny odpowiadać ujęcia wody.

dokumentacja i przebieg kontroli dostępne w siedzibie Spółki

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Katolik
  data wytworzenia: 2014-08-08
 • opublikował: Łukasz Wudarczyk
  data publikacji: 2014-08-08 10:15
 • zmodyfikował: Łukasz Wudarczyk
  ostatnia modyfikacja: 2014-08-08 10:16

 

organ kontroli: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

termin kontroli: od 14.07.2014 roku do 15.07.2014 roku

zakres kontroli: Gospodarka ściekowa.                

dokumentacja i przebieg kontroli dostępne w siedzibie Spółki

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Katolik
  data wytworzenia: 2014-07-16
 • opublikował: Łukasz Wudarczyk
  data publikacji: 2014-08-08 10:11

 organ kontroli: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

 termin kontroli: od 13.05.2014 roku do 14.05.2014 roku

 zakres kontroli: Gospodarka ściekowa.    

 dokumentacja i przebieg kontroli dostępne w siedzibie Spółki     

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Katolik
  data wytworzenia: 2014-05-14
 • opublikował: Łukasz Wudarczyk
  data publikacji: 2014-05-14 10:38
 • zmodyfikował: Łukasz Wudarczyk
  ostatnia modyfikacja: 2014-05-14 10:40

organ kontroli: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

termin kontroli: od 12.02.2014 roku do 13.02.2014 roku

zakres kontroli: Gospodarka ściekowa.    

dokumentacja i przebieg kontroli dostępne w siedzibie Spółki             

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Katolik
  data wytworzenia: 2014-02-14
 • opublikował: Łukasz Wudarczyk
  data publikacji: 2014-02-14 07:06

organ kontroli: Państwowa Inspekcja Pracy ul. Piekarska 16a Włocławek

termin kontroli: od 23.01.2014 roku do 29.01.2014 roku

zakres kontroli: Prawo pracy, w szczególności czas pracy.    

  dokumentacja i przebieg kontroli dostępne w siedzibie Spółki  

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Katolik
  data wytworzenia: 2014-01-30
 • opublikował: Łukasz Wudarczyk
  data publikacji: 2014-01-30 07:06
 • zmodyfikował: Łukasz Wudarczyk
  ostatnia modyfikacja: 2014-01-30 07:07

organ kontroli: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

termin kontroli: od 08.11.2013 roku do 22.11.2013 roku 

zakres kontroli: Przestrzeganie przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie  ochrony środowiska.    

dokumentacja i przebieg kontroli dostępne w siedzibie Spółki     

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Katolik
  data wytworzenia: 2013-11-25
 • opublikował: Łukasz Wudarczyk
  data publikacji: 2013-11-25 10:14
 • zmodyfikował: Łukasz Wudarczyk
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-21 09:20

organ kontroli: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku

termin kontroli: od 10.09.2013 roku do 16.09.2013 roku

zakres kontroli: przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, jakim powinny odpowiadać ujęcia wody.

dokumentacja i przebieg kontroli dostępne w siedzibie Spółki

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Katolik
  data wytworzenia: 2013-10-08
 • opublikował: Redaktor Naczelny BIP
  data publikacji: 2013-10-08 10:51
 • zmodyfikował: Łukasz Wudarczyk
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-21 09:21

organ kontroli:  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu  jako Instytucja Wdrażająca w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko.

termin kontroli:  od 08.11.2012 roku do 21.12.2012 roku

zakres kontroli:  Kontrola w trakcie realizacji projektu ,,Gospodarka wodno - ściekowa  w aglomeracji Włocławek II etap”.

dokumentacja i przebieg kontroli dostępne w siedzibie Spółki

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Katolik
 • opublikował: Łukasz Wudarczyk
  data publikacji: 2013-01-03 06:55
 • zmodyfikował: Łukasz Wudarczyk
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-21 09:22

organ kontroli: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Wydział Kontroli Płatników Składek w Toruniu     

termin kontroli: od 14.11.2012 roku do 23.11.2012 roku

zakres kontroli:

 1.  Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych      składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

 2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.

 3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne  i rentowe.

 4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

dokumentacja i przebieg kontroli dostępne w siedzibie Spółki

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Katolik
 • opublikował: Łukasz Wudarczyk
  data publikacji: 2012-11-28 08:46
 • zmodyfikował: Łukasz Wudarczyk
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-21 09:24

 organ kontroli: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku ul. Kilińskiego 16

 termin kontroli: 06.11.2012 r. – 06.11. 2012 r.

 zakres kontroli: jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

 dokumentacja i przebieg kontroli dostępne w siedzibie Spółki

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Katolik
 • opublikował: Redaktor Naczelny BIP
  data publikacji: 2012-11-12 09:39
 • zmodyfikował: Łukasz Wudarczyk
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-21 09:24

 organ kontroli: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku ul. Kilińskiego 16

 termin kontroli: 12.10.2012 r. – 24.10.2012 r.

 zakres kontroli: przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczne i sanitarne dotyczące ujęć wody. 

dokumentacja i przebieg kontroli dostępne w siedzibie Spółki

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Katolik
 • opublikował: Redaktor Naczelny BIP
  data publikacji: 2012-11-12 09:38
 • zmodyfikował: Łukasz Wudarczyk
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-21 09:25

organ kontroli:  WiOŚ Bydgoszcz delegatura we Włocławku

termin kontroli: 24.05.2012 r. - 06.06.2012 r.

zakres kontroli: przestrzeganie przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony  środowiska

dokumentacja i przebieg kontrol dostępne w siedzibie Spółki

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Katolik
 • opublikował: Redaktor Naczelny BIP
  data publikacji: 2012-09-21 11:40
 • zmodyfikował: Łukasz Wudarczyk
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-21 09:26

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 33906
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-12-01 10:29:53