Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. we Włocławku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.mpwik.wloclawek.pl

Treść strony

 • logo nowe

KALENDARIUM

30.09.2022 r. – zakończenie realizacji Projektu POIiŚ pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap”.

29.07.2022 r. – zakończenie realizacji zadania nr 2E pn. „Renowacja sieci kanalizacyjnej w aglomeracji m. Włocławek – cz. 5”.

21.12.2021 r. zakończenie realizacji zadania nr 6C pn. „Modernizacja magistrali wodociągowej w aglomeracji m. Włocławek w ul. Wyszyńskiego”.

29.11.2021 r. zakończenie realizacji zadania nr 9C pn. „Dostawa samochodu specjalistycznego do czyszczenia i konserwacji infrastruktury kanalizacyjnej”.

24.11.2021 r. – zakończenie realizacji zadania nr 8B, które w ramach zakresu rzeczowego Projektu POIiŚ obejmowało modernizację i wymianę sieci wodociągowych z przyłączami we Włocławku w ulicach: Kilińskiego, Świętego Antoniego, Jesionowa i Reymonta.

09.07.2021 r. – zakończenie realizacji zadania nr 2D pn. „Renowacja sieci kanalizacyjnej w aglomeracji m. Włocławek – cz. 4”.

29.06.2021 r. – podpisanie umowy na wykonanie zadania nr 2E pn. „Renowacja sieci kanalizacyjnej w aglomeracji m. Włocławek – cz. 5, którego Wykonawcą została firma Handlowo-Usługowa INSTBUD Stanisław Boguta Sp. J. z siedzibą w Nieznanowicach koło Gdowa.  Przedmiotem zawartej umowy jest zaprojektowanie oraz wykonanie renowacji i modernizacji istniejącej sieci kanalizacyjnej wraz ze studniami, zlokalizowanej na 35 odcinkach realizacyjnych w następujących ulicach: Zbiegniewskiej, Mechaników, Wieniecka, Dojazdowa, Przyjemna, Żwirowa, Żurawia, Promienna, Toruńska, Topolowa, Piekarska, Przechodnia, Chocimska, Grunwaldzka, Spółdzielcza, POW, Słowackiego, Mickiewicza, Sasankowa, Borówkowa, Związków Zawodowych, Kolska, Mielęcińska, Liściasta, Orla, Wojska Polskiego, Wyszyńskiego i Okrzei.  Łączna długość kanałów sanitarnych przewidzianych do modernizacji wynosi około 6,8 km wraz z modernizacją i wymianą wybranych studni kanalizacyjnych.

10.06.2021 r. – zakończenie realizacji zadania nr 4C pn. „Modernizacja przepompowni ścieków wraz z rurociągami tłocznymi w aglomeracji m. Włocławek w ul. Płockiej i Bobrownickiej”.

29.03.2021 r. – zakończenie realizacji zadania nr 1D pn. „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w ulicy Celulozowej we Włocławku”.

05.02.2021 r. – zakończenie realizacji zadania nr 6B pn. „Modernizacja magistrali wodociągowej w aglomeracji m. Włocławek w ul. POW, Plac Wolności i Dziewińska”.

21.01.2021 r. – podpisanie umowy na wykonanie zadania nr 9C pn. „Dostawa samochodu specjalistycznego do czyszczenia i konserwacji infrastruktury kanalizacyjnej”, którego Wykonawcą została firma: KANRO LTD Sp. z o.o. z siedzibą w Fastach koło Białegostoku. Przedmiotem zawartej umowy jest zakup i dostawa samochodu specjalistycznego z zabudową przystosowaną do ciśnieniowego czyszczenia, udrażniania i konserwacji infrastruktury kanalizacyjnej wyposażonego w system jednostopniowego odzysku wody z możliwością zasysania nieczystości do zbiornika oraz usuwania zanieczyszczeń i osadów wraz z przeszkoleniem pracowników w zakresie pełnej obsługi i eksploatacji pojazdu.

29.12.2020 r. – podpisanie umowy na wykonanie zadania nr 6C pn.Modernizacja magistrali wodociągowej w aglomeracji m. Włocławek w ul. Wyszyńskiego”, którego Wykonawcą zostało Konsorcjum firm: „Kenez” Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku (Lider) oraz Kotas, Rauhut Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Instalacyjne „Eko-Tech” Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (Partner). Przedmiotem zawartej umowy jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlano-montażowych dotyczących modernizacji i przebudowy istniejącej magistrali wodociągowej w ul. Wyszyńskiego we Włocławku (na odcinku od ul. Okrzei/ Toruńska do Pl. Kopernika/ ul. Brzeska) wraz z połączeniami, przełączeniem przyłączy i połączeń oraz przebudową i wymianą armatury i węzłów wodociągowych (w tym kształtek, zasuw, hydrantów, skrzynek do zasuw i hydrantów, zaworów, itp.). Łączna długość magistrali wodociągowej z przyłączami i połączeniami przewidziana do modernizacji wynosi około
0,9 km.

30.07.2020 r. – podpisanie umowy na wykonanie zadania nr 4C pn. Modernizacja przepompowni ścieków wraz z rurociągami tłocznymi w aglomeracji m. Włocławek
w ul. Płockiej i Bobrownickiej, którego Wykonawcą zostało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MARKOPOL” Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku. Przedmiotem zawartej umowy jest wykonanie robót budowlano-montażowych obejmujących modernizację dwóch istniejących przepompowni ścieków w ulicach Płocka i Bobrownicka we Włocławku poprzez ich wymianę i przebudowę z pompowni tzw. „mokrych” na tłocznie ścieków typu „suchego” wraz z przebudową rurociągów tłocznych i grawitacyjnych o łącznej długości około 0,7 km.

16.06.2020 r. zakończenie realizacji zadania nr 3 pn. „Modernizacja i przebudowa infrastruktury kanalizacyjnej w rejonie Al. Jana Pawła II we Włocławku”.

10.06.2020 r. zakończenie realizacji zadania nr 9B pn.Dostawa systemu do telewizyjnej inspekcji sieci kanalizacyjnej”. 

06.05.2020 r. – podpisanie umowy na wykonanie zadania nr 8B pn. „Modernizacja i wymiana sieci wodociągowych z przyłączami w aglomeracji m. Włocławek  (ul. Świętego Antoniego, Bojańczyka, Kilińskiego, Jesionowa, Chopina/Warszawska, Orla i Reymonta)”, którego Wykonawcą zostało Konsorcjum firm: „Kenez” Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku (Lider) oraz Kotas, Rauhut Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Inwestycyjne „Eko-Tech” Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (Partner). Przedmiotem zawartej umowy jest wykonanie robót budowlano-montażowych obejmujących modernizację, wymianę i przebudowę sieci wodociągowych z przyłączami, połączeniami i przepięciami w ul. Świętego Antoniego, Bojańczyka, Kilińskiego, Jesionowa, Chopina/Warszawska, Orla i Reymonta we Włocławku. Łączna długość przewodów wodociągowych przewidzianych do modernizacji wynosi około 5,6 km wraz z przebudową i wymianą armatury i węzłów wodociągowych.

11.02.2020 r. – podpisanie umowy na wykonanie zadania nr 2D pn.Renowacja sieci kanalizacyjnej w aglomeracji m. Włocławek – cz. 4”, którego Wykonawcą została firma Handlowo-Usługowa INSTBUD Stanisław Boguta Sp. J. z siedzibą w Nieznanowicach koło Gdowa. Przedmiotem zawartej umowy jest zaprojektowanie oraz wykonanie renowacji i modernizacji istniejącej sieci kanalizacyjnej wraz ze studniami, zlokalizowanej we Włocławku na 24 odcinkach realizacyjnych w następujących ulicach: Stodólna, Al. Kazimierza Wielkiego, Zielna, Polna, Płocka, Kilińskiego, Plac Wolności, Kościuszki, Okrężna, Żwirki i Wigury, Borowska, Przedmiejska, Ogniowa, Ruciana, Bławatkowa, Jemiołowa, Willowa, Zawilcowa, Tarninowa, Kwiatowa, Długa i Malinowa. Łączna długość kanałów sanitarnych przewidzianych do renowacji wynosi około 9,6 km wraz z modernizacją studni kanalizacyjnych.

10.02.2020 r. zakończenie realizacji zadania nr 2C pn. „Renowacja sieci kanalizacyjnej w aglomeracji m. Włocławek cz. 3”.

18.12.2019 r. – podpisanie umowy na wykonanie zadania nr 9B pn.Dostawa systemu do telewizyjnej inspekcji sieci kanalizacyjnej”, którego Wykonawcą została firma „Retel” Anna Świdroń z siedzibą w Koszalinie. Przedmiotem zawartej umowy jest zakup i dostawa fabrycznie nowego systemu do telewizyjnej inspekcji sieci kanalizacyjnej - pojazdu inspekcyjnego, w którego skład wchodzi fabrycznie nowy kompletny zestaw do inspekcji TV (z samojezdną kamerą przemysłową do inspekcji przewodów kanalizacyjnych, wózkiem jezdnym, głowicą, windą kablową, jednostką sterująco-archiwizującą), fabrycznie nowy samochód oraz zabudowa wnętrza samochodu wraz z przeszkoleniem pracowników Zamawiającego w zakresie pełnej obsługi i konserwacji pojazdu inspekcyjnego.

13.12.2019 r. zakończenie realizacji zadania nr 9A pn. „Dostawa samochodu specjalistycznego do czyszczenia i konserwacji sieci kanalizacyjnej”.

23.08.2019 r. zakończenie realizacji zadania nr 4B pn. „Modernizacja przepompowni ścieków wraz z rurociągami w ul. Cisowa, Mielęcińska i Żwirowa”.

13.08.2019 r. zakończenie realizacji zadania nr 5C pn. „Rozbudowa monitoringu sieci wodociągowej na terenie m. Włocławek”.

05.07.2019 r. – podpisanie umowy na wykonanie zadania nr 6B pn. „Modernizacja magistrali wodociągowych w aglomeracji m. Włocławek w ul. POW, Plac Wolności i Dziewińska”, którego Wykonawcą zostało Konsorcjum firm: Firma Handlowo-Usługowa Instbud Stanisław Boguta Sp. J (Lider) oraz Instbud Sp. z o.o. (Partner), obie z siedzibą w Nieznanowicach koło Gdowa. Przedmiotem zawartej umowy jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlano-montażowych dotyczących modernizacji i przebudowy istniejących magistral  wodociągowych wraz z odcinkami sieci rozdzielczej, przyłączami i połączeniami oraz przebudową i wymianą armatury
i węzłów wodociągowych w ulicach:

- Polskiej Organizacji Wojskowej (na odcinku od Placu Wolności do komory zasuw przed torami kolejowymi),

- Placu Wolności (na odcinku od ul. Polskiej Organizacji Wojskowej
do ul. Brzeskiej),

- Dziewińskiej (na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Kruszyńskiej).

18.06.2019 r. zakończenie realizacji zadania nr 7 pn. „Wymiana i przebudowa magistrali wodociągowej w aglomeracji Włocławek pod Mostem im. Edwarda Śmigłego-Rydza”.

26.02.2019 r. – podpisanie umowy na wykonanie zadania nr 9A pn. „Dostawa samochodu specjalistycznego do czyszczenia i konserwacji infrastruktury kanalizacyjnej”, którego Wykonawcą została firma KANRO Ltd Sp. z o.o. z siedzibą w Fastach koło Białegostoku. Przedmiotem zawartej umowy jest dostawa fabrycznie nowego wielofunkcyjnego samochodu specjalistycznego, z zabudową przystosowaną do ciśnieniowego czyszczenia i konserwacji sieci kanalizacji sanitarnej, wyposażonego w system jednostopniowego odzysku wody wraz z przeszkoleniem pracowników w zakresie pełnej obsługi i eksploatacji samochodu.

15.01.2019 r. -  podpisanie umowy na wykonanie zadania nr 4B pn. „Modernizacja przepompowni ścieków wraz z rurociągami tłocznymi w aglomeracji m. Włocławek w ulicach Cisowa, Mielęcińska i Żwirowa”, którego Wykonawcą zostało Konsorcjum firm: Kenez Sp. z o.o. (Lider) oraz Zakład Instalacji Sanitarnych C.O i Gaz „Kenez” (Partner). Przedmiotem zawartej umowy jest wykonanie robót budowlano-montażowych obejmujących modernizację trzech istniejących przepompowni ścieków w ulicach Cisowa, Mielęcińska i Żwirowa we Włocławku poprzez ich wymianę i przebudowę z pompowni tzw. mokrych na tłoczenie ścieków typu suchego wraz z przebudową rurociągów tłocznych i grawitacyjnych oraz niezbędnej infrastruktury technicznej.

30.10.2018 r. zakończenie realizacji zadania dot. modernizacji i wymiany sieci wodociągowych z przyłączami w ul. Grodzkiej we Włocławku

19.09.2018 r. zakończenie realizacji zadania dot. modernizacji i wymiany sieci wodociągowych z przyłączami w ul. Wojska Polskiego, Papieżka oraz Weselna we Włocławku

14.09.2018 r. – zakończenie realizacji zadania nr 2B pn. „Renowacja sieci kanalizacyjnej w aglomeracji m. Włocławek cz. 2”.

11.09.2018 r. podpisanie umowy na wykonanie zadania nr 3 pn. „Modernizacja i przebudowa infrastruktury kanalizacyjnej w rejonie Al. Jana Pawła II we Włocławku”, którego Wykonawcą zostało Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Markopol” Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku (Lider) oraz firma KA-BO Karol Borkowski z siedzibą we Włocławku (Partner). Przedmiotem zawartej umowy jest wykonanie robót budowlano-montażowych obejmujących modernizację i przebudowę infrastruktury kanalizacyjnej w rejonie Al. Jana Pawła II we Włocławku, w tym przebudowę sieci kanalizacyjnej o łącznej długości około 2,1 km, modernizację przepompowni ścieków przy ul. Skrajnej, budowę budynku krat z systemem gospodarki skratkami oraz montaż biofiltra kontenerowego i instalacji dozowania środka chemicznego w celu neutralizacji odorów. Przewidziano wykorzystanie odnawialnych źródeł energii – instalacja fotowoltaiczna na terenie pompowni ścieków.

10.05.2018 r. zakończenie realizacji zadania nr 4A pn. „Modernizacja przepompowni ścieków wraz z rurociągami w ul. Łabędziej, Łosiej, Brzezinowej i Bluszczowej”.

04.04.2018 r. – zawarcie umowy z firmą Aqua-Tech Spółka Jawna z siedzibą w Białymstoku na realizację zadania nr 5C pn. „Rozbudowa monitoringu sieci wodociągowej na terenie m. Włocławek”. Zadanie obejmuje wdrożenie systemu do modelowania hydraulicznego oraz zarządzania siecią wodociągową należącą do MPWiK Sp. z o. o. dla m. Włocławka wraz z oprogramowaniem, dostawą i montażem urządzeń pomiarowych oraz sprzętu komputerowego i szkoleniem pracowników.

12.02.2018 r. – podpisanie umowy na realizację zadania nr 2C pn. „Renowacja sieci kanalizacyjnej w aglomeracji m. Włocławek – cz. 3”, którego Wykonawcą zostało Konsorcjum firm: Firma Handlowo-Usługowa Instbud Stanisław Boguta Sp. J. (Lider) oraz Instbud Sp. z o.o.(Partner). Zakres zadania obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na renowacji i przebudowie istniejących kanałów sanitarnych i deszczowych o łącznej długości około 19 km oraz renowacji i wymianie studni kanalizacyjnych zlokalizowanych we Włocławku w ulicach: Bukowa, Zdrojowa, Wolność, Leśna, Ostrowska, Żytnia, Pogodna, Żwirowa, Toruńska, Hoża, Promienna, Targowa, Borowska, Witosa, Kraszewskiego, Młynarska, Energetyków, Wierzbowa, Plac Kolanowszczyzna, Starodębska, PCK, Pl. Staszica, Jodłowa, Reymonta, Nowomiejska, Weselna, Ptasia, Planty I, Łanowa, Stawowa, Bagienna, Chmielna, Wodna, Hubala, Starzyńskiego, Korczaka, Olszowa, Kapitulna, Fredry, Dziewińska, Planty, Biskupia, Łazienna, Szczęśliwa, Bojańczyka, Jagiellońska, Żelazne Wody, Szpitalna, Piwna, Kręta, Kryniczna, Ceglana, Wieniecka, Zapiecek, Polna, Okrężna, Stodólna.

28.09.2017 r. – zawarcie umowy z firmą HUSAR Budownictwo Inżynieryjna S.A. na realizację zadania nr 7 „Wymiana i przebudowa magistrali wodociągowej w aglomeracji Włocławek pod Mostem im. Edwarda Śmigłego-Rydza”. Zakres zadania obejmuje wymianę i przebudowę istniejącej magistrali wodociągowej pod Mostem im. Edwarda Śmigłego-Rydza (na odcinku od komory przed ul. Cysterską od strony Zawiśla do Pl. Kopernika) we Włocławku o łącznej długości około 0,92 km w zakresie:

- odcinek rurociągu podwieszony pod mostem stalowym.

- odcinek rurociągu w obrębie wiaduktów,

- odcinek rurociągu w przyczółkach mostu,

wraz z przebudową komór z wyposażeniem i węzłów wodociągowych oraz odbudową nawierzchni po wykonanych robotach i wszelkimi robotami towarzyszącymi przebudowie i wymianie przedmiotowej infrastruktury.

15.09.2017 r. zakończenie realizacji zadania nr 6A pn. „Modernizacja magistrali wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Leśnej oraz wymiana i przebudowa sieci wodociągowych z przyłączami w ul. POW i Kościuszki”.

08.09.2017 r. – zakończenie realizacji zadania nr 1B pn. „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej wraz z tłoczniami w ul. Lisiej, Jelonkowej, Żytniej, Żurawiej i Noakowskiego”.

22.08.2017 r. – rozpoczęcie realizacji zadania pn. „Modernizacja i wymiana sieci wodociągowych z przyłączami w aglomeracji m. Włocławek (ul. Wojska Polskiego, Papieżka, Weselna)”, którego Wykonawcą zostało Konsorcjum trzech firm: Kenez Sp. z o.o. (Lider Konsorcjum), Zakład Instalacji Sanitarnych, C. O. i Gaz „Kenez” (Partner) oraz „BOHAMET-ARMATURA” Spółka  Jawna (Partner). Zadanie obejmuje wykonanie robót budowlano-montażowych w zakresie modernizacji, wymiany i przebudowy sieci wodociągowych z przyłączami, połączeniami i przepięciami w ulicach Wojska Polskiego, Papieżka, Weselna o łącznej długości ok. 2,4 km.  Zakres rzeczowy zadania obejmuje również przebudowę i wymianę armatury i węzłów wodociągowych, w tym kształtek, zasuw, hydrantów, skrzynek do zasuw i hydrantów, zaworów odcinających, zaworów antyskażeniowych  i studni wodomierzowych wraz z odbudową nawierzchni po wykonanych robotach i wszelkimi robotami towarzyszącymi przebudowie, budowie i wymianie przedmiotowej infrastruktury.

14.07.2017 r. zakończenie realizacji zadania nr 5B pn. „Dostawa urządzeń do zarządzania infrastrukturą wodno-kanalizacyjną”.

28.06.2017 r. – zawarcie umowy z firmą Markopol Sp. z o.o. na realizację zadania nr 4A pn. „Modernizacja przepompowni ścieków wraz z rurociągami tłocznymi w aglomeracji Włocławek w ulicach Łabędzia, Łosia, Brzezinowa, Bluszczowa”. Zakres zadania obejmuje wykonanie robót budowlano-montażowych dotyczących modernizacji czterech istniejących przepompowni ścieków w ulicach Łabędzia, Łosia, Brzezinowa i Bluszczowa poprzez ich wymianę i przebudowę z pompowni tzw. „mokrych” na tłocznie ścieków typu „suchego” wraz z przebudową rurociągów tłocznych i grawitacyjnych i niezbędnej infrastruktury technicznej oraz odbudową nawierzchni po wykonanych robotach i wszelkimi robotami towarzyszącymi.

20.06.2017 r. – podpisanie umowy na wykonanie zadania pn. „Modernizacja i wymiana sieci wodociągowych z przyłączami w aglomeracji m. Włocławek (ul. Grodzka)”, którego Wykonawcą została firma -  Zakład Usług Melioracyjnych i Geodezyjnych Piotr Rojek z siedzibą w Golubiu-Dobrzyniu. Zakres rzeczowy zadania obejmuje modernizację, wymianę i przebudowę sieci wodociągowych z przyłączami, połączeniami i przepięciami w ulicy Grodzkiej o łącznej długości ok. 3,7 km. W zakresie prac jest również przebudowa i wymiana armatury i węzłów wodociągowych, w tym kształtek, zasuw, hydrantów, skrzynek do zasuw i hydrantów, zaworów odcinających, zaworów antyskażeniowych  i studni wodomierzowych wraz z odbudową nawierzchni po wykonanych robotach i wszelkimi robotami towarzyszącymi przebudowie i wymianie przedmiotowej infrastruktury.

09.06.2017 r. –  rozpoczęcie realizacji zadania nr 5B na zakup i dostawę dwóch nowych zestawów GPS do zarządzania infrastrukturą wod.-kan. oraz przeszkolenie pracowników w zakresie pełnej obsługi, użytkowania i utrzymania urządzeń.

17.03.2017 r. – podpisanie w siedzibie MPWiK Sp. z o.o. we Włocławku umowy na wykonanie zadania nr 2B pn. „Renowacja sieci kanalizacyjnej w aglomeracji m. Włocławek – cz. 2” pomiędzy MPWiK Sp. z o.o. a Mazur Sp. z o.o. z siedzibą w Świeciu. Umowa obejmuje zaprojektowanie i wykonanie metodami bezwykopowymi renowacji kanałów sanitarnych oraz studni rewizyjnych i włączeń przyłączy do kolektorów we Włocławku w ulicach bądź ich fragmentach: ul. Mazowieckiej, ul. Kujawskiej, ul. Kaszubskiej, ul. Kaliskiej, ul. Grodzkiej i ul. Chemików.

07.03.2017 r. zakończenie realizacji zadania nr 5A pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu zarządzania infrastrukturą sieciową GIS”.

03.03.2017 r. – podpisanie w Warszawie umowy o dofinansowanie projektu nr POIS.02.03.00-00-0142/16 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap” pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku.

02.01.2017 r. - zakończenie wynikiem pozytywnym oceny merytorycznej II stopnia Wniosku o dofinansowanie przez Komisję Oceny Projektów, co umożliwiło podjęcie decyzji o przyznaniu dofinansowania Projektu w ramach POIiŚ 2014-2020 - Działania 2.3

09.11.2016 r. - utworzenie Listy rankingowej projektów po ocenie formalnej i merytorycznej I stopnia. Projekt „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap” uzyskał status projektu podstawowego.

09.09.2016 r. rozpoczęcie realizacji zadania nr 5A pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu zarządzania infrastrukturą sieciową GIS”.

01.08.2016 r. – złożenie w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie jako Instytucji Organizującej Konkurs nr POIiŚ.2.3/2/2016, pełniącej także rolę Instytucji Wdrażającej, Wniosku o dofinansowanie projektu "Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap” w ramach POIiŚ 2014-2020 - Działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”.

12.07.2016 r. – rozpoczęcie realizacji zadania nr 1B pn. „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej wraz z tłoczniami w ul. Lisiej, Jelonkowej, Żytniej, Żurawiej i Noakowskiego”.

16.03.2016 r. rozpoczęcie realizacji zadania nr 6A pn. „Modernizacja magistrali wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Leśnej oraz wymiana i przebudowa sieci wodociągowych z przyłączami w ul. POW i Kościuszki”.

drukuj (KALENDARIUM)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Góra
  data wytworzenia: 2017-03-14
 • opublikował: Łukasz Wudarczyk
  data publikacji: 2017-03-14 10:51
 • zmodyfikował: Łukasz Wudarczyk
  ostatnia modyfikacja: 2022-11-10 09:22
 • logo nowe

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9490
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-12-01 10:12:06