Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

W skład Rady Nadzorczej wchodzą:

1. Mieczysław Waraksa - Przewodniczący

2. Ewa Liszka-Jóźwiak - Wiceprzewodnicząca

3. Jarosław Małkowski - Członek

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Popławska
  data wytworzenia: 2018-06-29
 • opublikował: Redaktor Naczelny BIP
  data publikacji: 2018-06-29 08:57
 • zmodyfikował: Łukasz Wudarczyk
  ostatnia modyfikacja: 2019-02-11 14:00

KOMPETENCJE

 1. Sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich jej dziedzinach.
 2. Ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrachunkowy - w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.
 3. Ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty.
 4. Składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego, pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o których mowa w punkcie 2 i 3.
 5. Stawianie wniosków na Zgromadzeniu Wspólników o udzielenie Członkom Zarządu Spółki absolutorium.
 6. Zawieszanie z ważnych powodów na okres 3 (trzech) miesięcy członka Zarządu lub całego Zarządu Spółki.
 7. Zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego Spółki oraz regulaminu Zarządu,
 8. Przygotowanie projektu zasad zbywania udziałów.
 9. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki.
 10. Kształtowanie wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki.
 11. Dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Popławska
  data wytworzenia: 2017-06-19
 • opublikował: Redaktor Naczelny BIP
  data publikacji: 2017-06-19 13:14

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9532
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-02-11 14:00

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Toruńska 146 87-800 Włocławek

NIP: 888-000-14-20
REGON: 910510751

Bank Ochrony Środowiska
10 1540 1069 2001 8700 1339 0001

Dane kontaktowe

tel. +48 54 23 01 700
fax +48 54 23 01 701

Pogotowie Wod.-Kan. 994

sekretariat: sekretariat@wodociagi.wloclawek.pl

nr telefonu

Godziny przyjmowania interesantów

w dni robocze (od poniedziałku do piątku): 7.00-14.00
kasa Przedsiębiorstwa: 7.00-14.00

Godziny urzędowania

w dni robocze (od poniedziałku do piątku): 6.30-14.30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1190188
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-04-03 12:14

Stopka strony