Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. we Włocławku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.mpwik.wloclawek.pl

Treść strony

Rada Nadzorcza

W skład Rady Nadzorczej wchodzą:

 1. Mieczysław Waraksa - Przewodniczący
 2. Ewa Liszka-Jóźwiak - Wiceprzewodnicząca
 3. Łukasz Komorowski - Członek

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Popławska
  data wytworzenia: 2021-06-17
 • opublikował: Redaktor Naczelny BIP
  data publikacji: 2018-06-29 08:57
 • zmodyfikował: Redaktor Naczelny BIP
  ostatnia modyfikacja: 2021-06-17 09:27

KOMPETENCJE

 1. Sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich jej dziedzinach.
 2. Ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrachunkowy - w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.
 3. Ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty.
 4. Składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego, pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o których mowa w punkcie 2 i 3.
 5. Stawianie wniosków na Zgromadzeniu Wspólników o udzielenie Członkom Zarządu Spółki absolutorium.
 6. Zawieszanie z ważnych powodów na okres 3 (trzech) miesięcy członka Zarządu lub całego Zarządu Spółki.
 7. Zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego Spółki oraz regulaminu Zarządu,
 8. Przygotowanie projektu zasad zbywania udziałów.
 9. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki.
 10. Kształtowanie wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki.
 11. Dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Popławska
  data wytworzenia: 2017-06-19
 • opublikował: Redaktor Naczelny BIP
  data publikacji: 2017-06-19 13:14

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 18698
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-06-17 09:27:18