Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. we Włocławku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.mpwik.wloclawek.pl

Treść strony

 • logo nowe

PRZETARGI

Zadanie nr 1, podzadanie 1B: „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej z tłoczniami ścieków w aglomeracji m. Włocławek w ulicach: Lisia, Jelonkowa, Żytnia, Żurawia, Skłodowska i Noakowskiego”:

Postępowanie przetargowe zostało zakończone zawarciem umowy z Wykonawcą w dniu 12.07.2016 r.

Zadanie nr 1, podzadanie 1C: „Budowa sieci kanalizacyjnej z tłocznią ścieków oraz infrastrukturą wodociągową w ul. Lisek (od ul. Wysokiej do ul. Obwodowej), Wysokiej i Rolnej we Włocławku”:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/227339

Zadanie nr 1, podzadanie 1D: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Celulozowej we Włocławku”:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/371087

Zadanie nr 2, podzadanie 2A: „Renowacja sieci kanalizacyjnych w aglomeracji m. Włocławek – cz. 1.”:

Postępowanie przetargowe zostało zakończone zawarciem umowy z Wykonawcą w dniu 13.01.2016 r. 

Zadanie nr 2, podzadanie 2B: „Renowacja sieci kanalizacyjnych w aglomeracji m. Włocławek – cz. 2.”:

Postępowanie przetargowe zostało zakończone zawarciem umowy z Wykonawcą w dniu 17.03.2017 r.

Zadanie nr 2, podzadanie 2C: „Renowacja sieci kanalizacyjnej w aglomeracji m. Włocławek – cz. 3.”:

Postępowanie przetargowe zostało zakończone zawarciem umowy z Wykonawcą w dniu 12.02.2018 r.

Zadanie nr 2, podzadanie 2D: „Renowacja sieci kanalizacyjnej w aglomeracji m. Włocławek – cz. 4.”:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/275106

Zadanie nr 2, podzadanie 2E: „Renowacja sieci kanalizacyjnej w aglomeracji m. Włocławek – cz. 5.”:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/446093

Zadanie nr 3: „Modernizacja i przebudowa sieci kanalizacyjnej w rejonie Al. Jana Pawła II”:

Postępowanie przetargowe zostało zakończone zawarciem umowy z Wykonawcą w dniu 11.09.2018r.

Zadanie nr 4, podzadanie 4A: Modernizacja przepompowni ścieków wraz z rurociągami tłocznymi w aglomeracji Włocławek w ulicach Łabędzia, Łosia, Brzezinowa i Bluszczowa.”:

Postępowanie przetargowe zostało zakończone zawarciem umowy z Wykonawcą w dniu 28.06.2017 r.

Zadanie nr 4, podzadanie 4B „Modernizacja przepompowni ścieków wraz z rurociągami tłocznymi w aglomeracji m. Włocławek w ulicach Cisowa, Mielęcińska i Żwirowa”:

Postępowanie przetargowe zostało zakończone zawarciem umowy z Wykonawcą w dniu 15.01.2019r.

Zadanie nr 4, podzadanie 4C: „Modernizacja przepompowni ścieków wraz z rurociągami tłocznymi w aglomeracji m. Włocławek w ul. Płockiej i Bobrownickiej”:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/346639

Zadanie nr 5, podzadanie 5A: „Modernizacja i rozbudowa systemu zarządzania infrastrukturą sieciową GIS.”:

Postępowanie przetargowe zostało zakończone zawarciem umowy z Wykonawcą w dniu 09.09.2016 r.

Zadanie nr 5, podzadanie 5B: „Dostawa urządzeń do zarządzania infrastrukturą wod.-kan.”:

Postępowanie przetargowe zostało zakończone zawarciem umowy z Wykonawcą w dniu 09.06.2017 r.

Zadanie nr 5, podzadanie 5C: „Rozbudowa monitoringu sieci wodociągowej na terenie m. Włocławek”:

Postępowanie przetargowe zostało zakończone zawarciem umowy z Wykonawcą w dniu 04.04.2018 r.

Zadanie nr 6, podzadanie 6A: „Modernizacja magistrali wodociągowej z przyłączami w ul. Leśnej oraz wymiana i przebudowa sieci wodociągowych z przyłączami w ul. POW i Kościuszki w aglomeracji m. Włocławek- cz. 1.”:

Postępowanie przetargowe zostało zakończone zawarciem umowy z Wykonawcą w dniu 16.03.2016 r.

Zadanie nr 6, podzadanie 6B: „Modernizacja magistrali wodociągowych w aglomeracji m. Włocławek w ul. POW, Plac Wolności, Dziewińska – cz. 2”:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/213066

Zadanie nr 6, podzadanie 6C: „Modernizacja magistrali wodociągowych w aglomeracji m. Włocławek w ul. Wyszyńskiego”:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/381801

Zadanie nr 7: „Wymiana i przebudowa magistrali wodociągowej w aglomeracji Włocławek pod Mostem im. Edwarda Śmigłego-Rydza”:

Postępowanie przetargowe zostało zakończone zawarciem umowy z Wykonawcą w dniu 28.09.2017 r.

Zadanie nr 8, podzadanie 8A: „ Modernizacja i wymiana sieci wodociągowych z przyłączami w aglomeracji m. Włocławek ul. Wojska Polskiego, Grodzka, Papieżka, Weselna cz. 1

 • Postępowanie przetargowe na roboty budowlano-montażowe w ulicach Wojska Polskiego, Papieżka, Weselna zostało zakończone w dniu 22.08.2017 r. zawarciem umowy z Wykonawcą.
 • Postępowanie przetargowe na roboty budowlano-montażowe w ulicy Grodzkiej zostało zakończone w dniu 20.06.2017 r. zawarciem umowy z Wykonawcą.

Zadanie nr 8, podzadanie 8B: „Modernizacja i wymiana sieci wodociągowych z przyłączami w aglomeracji m. Włocławek w ul. Świętego Antoniego, Bojańczyka, Kilińskiego, Jesionowej, Chopina/Warszawskiej, Orlej i Reymonta”:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/306573

Zadanie nr 9, podzadanie 9A: „Dostawa samochodu specjalistycznego do czyszczenia i konserwacji sieci kanalizacyjnej:

https://www.bip.mpwik.wloclawek.pl/14,przetargi.html?tresc=4528

Zadanie nr 9, podzadanie 9B: „Dostawa systemu do telewizyjnej inspekcji sieci kanalizacyjnej”:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/259388

Zadanie nr 9, podzadanie 9C: „Dostawa samochodu specjalistycznego do czyszczenia i konserwacji infrastruktury kanalizacyjnej”:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/392975

drukuj (PRZETARGI)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Góra
  data wytworzenia: 2019-11-28
 • opublikował: Łukasz Wudarczyk
  data publikacji: 2017-03-14 10:52
 • zmodyfikował: Łukasz Wudarczyk
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-02 14:12
 • logo nowe

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10319
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-12-01 10:25:06