Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

organ kontroli:  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny ul. Kilińskiego 16, Włocławek

termin kontroli: Od 28.09.2018 roku do 28.09.2018 roku

zakres kontroli: kontrola sprawdzająca, dotycząca wykonania obowiązku zawartego w pkt 1                                                                                      

                              Decyzji nr 135/18  z dnia 24.04.2018 roku

 

dokumentacja i przebieg kontroli dostępne w siedzibie Spółki

 • autor informacji: Magdalena Katolik
  data wytworzenia: 2018-10-04
 • opublikował: Łukasz Wudarczyk
  data publikacji: 2018-10-04 07:50
 

 organ kontroli:   Urząd Miasta Włocławek, Wojskowa Komenda Uzupełnień Włocławek

 termin kontroli: od 28.08.2018 roku do 28.08.2018 roku

 zakres kontroli: Oględziny samochodów przeznaczonych w ramach środków        

                             na rzecz obrony.

 

dokumentacja i przebieg kontroli dostępne w siedzibie Spółki

 • autor informacji: Magdalena Katolik
  data wytworzenia: 2018-08-28
 • opublikował: Łukasz Wudarczyk
  data publikacji: 2018-08-29 07:47
 

organ kontroli: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd

                            Gospodarki Wodnej, ul. Zarzecze 13 B, 03-194 Warszawa

 termin kontroli: od 13.04.2018 roku do 08.06.2018 roku

 zakres kontroli: Przestrzeganie warunków ustalonych w decyzjach wydanych na podstawie

                             ustaw- Prawo wodne albo pozwoleniach zintegrowanych, w zakresie:

                             1) pobór wód,

                             2) wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi.

                      

dokumentacja i przebieg kontroli dostępne w siedzibie Spółki

 • autor informacji: Magdalena Katolik
  data wytworzenia: 2018-06-25
 • opublikował: Łukasz Wudarczyk
  data publikacji: 2018-06-25 07:51
 • zmodyfikował: Łukasz Wudarczyk
  ostatnia modyfikacja: 2018-06-25 07:53
 

organ kontroli: Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna ul. Kilińskiego16,

                            87-800 Włocławek

 termin kontroli: od 04.06.2018 roku do 18.06.2018 roku

 zakres kontroli: Przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczne

                             i zdrowotne, jakim powinna odpowiadać woda do picia przez ludzi 

                            oraz utrzymanie stanu higienicznego.

 

dokumentacja i przebieg kontroli dostępne w siedzibie Spółki

 • autor informacji: Magdalena Katolik
  data wytworzenia: 2018-06-25
 • opublikował: Łukasz Wudarczyk
  data publikacji: 2018-06-25 07:37
 


 organ kontroli:  Kujawko- Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, ul. Piotra Skargi 2, 85- 018 Bydgoszcz

 termin kontroli: od 16.05.2018  roku do 06.06.2018 roku

 zakres kontroli: Kontrola jakości danych dostarczanych przez prowadzących instalację w ramach Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń. Kontrola wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska.

dokumentacja i przebieg kontroli dostępne w siedzibie Spółki

 • autor informacji: Magdalena Katolik
  data wytworzenia: 2018-06-06
 • opublikował: Redaktor Naczelny BIP
  data publikacji: 2018-06-06 12:29
 

 

 organ kontroli:  Okręgowy Urzędu Miar w Bydgoszczy

 termin kontroli:  od 13.03.2018 roku do 20.03.2018 roku

 zakres kontroli:  

 1. Przestrzeganie obowiązku stosowania legalnych jednostek miar podczas użytkowania przyrządów pomiarowych, wykonywania pomiarów i wyrażania wartości wielkości fizycznych.
 2. Sprawdzenie spełnienia wymagań przez przyrządy pomiarowe podlegające prawnej kontroli metrologicznej, wprowadzone do obrotu lub użytkowania, stosowane albo przechowywane w stanie gotowości do użycia w dziedzinach, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy.
 3. Sprawdzenie posiadania przez użytkowników przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej ważnych dowodów tej kontroli.
 4. Przestrzeganie spełnienia warunków właściwego stosowania przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej.

dokumentacja i przebieg kontroli dostępne w siedzibie Spółki

 • autor informacji: Magdalena Katolik
  data wytworzenia: 2018-03-20
 • opublikował: Łukasz Wudarczyk
  data publikacji: 2018-03-20 14:32
 

 organ kontroli:  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku  

 termin kontroli:   od 28.02.2018  roku do 16.03.2018 roku

 zakres kontroli: Ocena ogólnych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, ocena realizacji wymogów w warunkach narażenia na czynniki szkodliwe środowiska pracy, w tym szkodliwe czynniki biologiczne w środowisku pracy, przestrzegania przepisów prawa dotyczących stosowania substancji chemicznych i ich mieszanin oraz przestrzegania wymagań określonych w art. 5 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

dokumentacja i przebieg kontroli dostępne w siedzibie Spółki

 • autor informacji: Magdalena Katolik
  data wytworzenia: 2018-03-16
 • opublikował: Łukasz Wudarczyk
  data publikacji: 2018-03-16 14:39
 

 organ kontroli:  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku  

 termin kontroli:   od 26.02.2018  roku do 27.02.2018 roku

 zakres kontroli: Nadzór nad prekursorami narkotyków kategorii 2 i 3.

 

dokumentacja i przebieg kontroli dostępne w siedzibie Spółki

 • autor informacji: Magdalena Katolik
  data wytworzenia: 2018-02-27
 • opublikował: Łukasz Wudarczyk
  data publikacji: 2018-02-27 14:20
 

 organ kontroli:  Państwowa Inspekcja Pracy, ul. Piekarska 16 a  87-800 Włocławek

 termin kontroli:   od 04.01.2018  roku do 15.01.2018 roku

 zakres kontroli: urlopy wypoczynkowe

 

dokumentacja i przebieg kontroli dostępne w siedzibie Spółki

 • autor informacji: Magdalena Katolik
  data wytworzenia: 2018-01-19
 • opublikował: Łukasz Wudarczyk
  data publikacji: 2018-01-19 08:00
 


organ kontroli:  Dyrekcja Okręgowego Urzędu Miar w Bydgoszczy   
termin kontroli: od 29.11.2017 roku do 30.11.2017 roku
zakres kontroli:

 1. Przestrzeganie obowiązku stosowania legalnych jednostek miar podczas użytkowania przyrządów pomiarowych, wykonywania pomiarów i wyrażania wartości wielkości fizycznych;
 2. Sprawdzanie spełnienia wymagań przez przyrządy pomiarowe podlegające prawnej kontroli metrologicznej, wprowadzone do obrotu lub użytkowania, stosowane albo przechowywane w stanie gotowości do użycia, w dziedzinach, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy;
 3. Sprawdzanie posiadania przez użytkowników przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej ważnych dowodów tej kontroli;
 4. Przestrzeganie spełnienia warunków właściwego stosowania przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej.

 

 • autor informacji: Magdalena Katolik
  data wytworzenia: 2017-11-30
 • opublikował: Redaktor Naczelny BIP
  data publikacji: 2017-11-30 13:01
 

organ kontroli:   Archiwum Państwowe w Toruniu, Plac Rapackiego 4

termin kontroli:   od 23.10.2017 roku do 23.10.2017 roku

zakres kontroli:   kontrola przestrzegania przepisów ustawy archiwalnej

 

dokumentacja i przebieg kontroli dostępne w siedzibie Spółki  

 • autor informacji: Magdalena Katolik
  data wytworzenia: 2017-11-27
 • opublikował: Łukasz Wudarczyk
  data publikacji: 2017-11-27 07:22
 

organ kontroli:   Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny ul. Kilińskiego 16,

                               87- 800 Włocławek

termin kontroli:   od 14.09.2017 roku do 27.09.2017 roku

zakres kontroli: utrzymanie stanu higienicznego nieruchomości

 

dokumentacja i przebieg kontroli dostępne w siedzibie Spółki  

 • autor informacji: Magdalena Katolik
  data wytworzenia: 2017-11-06
 • opublikował: Łukasz Wudarczyk
  data publikacji: 2017-11-06 07:38
 

organ kontroli:   Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny ul. Kilińskiego 16,

                               87- 800 Włocławek

termin kontroli:   od 22.09.2017 roku do 12.10.2017 roku

zakres kontroli: Ocena realizacji wymogów prawa w warunkach narażenia na czynniki szkodliwe środowiska pracy, tj. stężenia amoniaku, natężenia hałasu i natężenia drgań mechanicznych o działaniu ogólnym na organizm człowieka oraz przestrzeganie wymagań określonych w art. 5 Ustawy z dnia 09 listopada 1995 roku o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

dokumentacja i przebieg kontroli dostępne w siedzibie Spółki  

 • autor informacji: Magdalena Katolik
  data wytworzenia: 2017-10-18
 • opublikował: Łukasz Wudarczyk
  data publikacji: 2017-10-18 09:58
 

organ kontroli: Państwowa Inspekcja Pracy ul. Piekarska 16a, 87- 800 Włocławek

termin kontroli: od 14.09.2017 roku do 26.09.2017 roku

zakres kontroli: urlopy wypoczynkowe

 

dokumentacja i przebieg kontroli dostępne w siedzibie Spółki  

 • autor informacji: Magdalena Katolik
  data wytworzenia: 2017-09-26
 • opublikował: Łukasz Wudarczyk
  data publikacji: 2017-09-26 12:23
 

organ kontroli: Wojewódzka Inspekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy,                                                                                                                                        Delegatura we Włocławku

termin kontroli: od 19.06.2017 roku do 17.08.2017 roku

zakres kontroli: Gospodarka wodno- ściekowa, gospodarka odpadami.

 

dokumentacja i przebieg kontroli dostępne w siedzibie Spółki  

 • autor informacji: Magdalena Katolik
  data wytworzenia: 2017-08-17
 • opublikował: Łukasz Wudarczyk
  data publikacji: 2017-08-17 10:45
 

organ kontroli: Państwowa Inspekcja Pracy ul. Piekarska 16a, 87- 800 Włocławek

termin kontroli: od 19.05.2017 roku do 14.06.2017 roku

zakres kontroli: Prawna ochrona pracy, w tym BHP, przepisy dotyczące legalności    

                             zatrudnienia.

 

dokumentacja i przebieg kontroli dostępne w siedzibie Spółki  

 • autor informacji: Magdalena Katolik
  data wytworzenia: 2017-06-20
 • opublikował: Łukasz Wudarczyk
  data publikacji: 2017-06-20 07:23
 

organ kontroli:  Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Toruniu plac Wolności 18/19

                              Włocławek

termin kontroli: od 05.04.2017 roku do 21.04.2017 roku  

zakres kontroli: prawidłowość naliczania składek na ubezpieczenia społeczne, zgodnie

                               z upoważnieniem do przeprowadzania kontroli nr 5620170301001

                               z dnia 05.04.2017r.

 

 dokumentacja i przebieg kontroli dostępne w siedzibie Spółki   

 • autor informacji: Magdalena Katolik
  data wytworzenia: 2017-04-21
 • opublikował: Łukasz Wudarczyk
  data publikacji: 2017-04-21 10:55
 • zmodyfikował: Łukasz Wudarczyk
  ostatnia modyfikacja: 2017-04-28 12:53

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3644
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-06-25 07:53

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Toruńska 146 87-800 Włocławek

NIP: 888-000-14-20
REGON: 910510751

Bank Ochrony Środowiska
10 1540 1069 2001 8700 1339 0001

Dane kontaktowe

tel. +48 54 23 01 700

Pogotowie Wod.-Kan. 994

sekretariat: sekretariat@mpwik.wloclawek.pl

Godziny przyjmowania interesantów

w dni robocze (od poniedziałku do piątku): 7.00-14.00
kasa Przedsiębiorstwa: 7.00-14.00

Godziny urzędowania

w dni robocze (od poniedziałku do piątku): 6.30-14.30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 977566
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-10-31 12:50

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl