Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. we Włocławku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.mpwik.wloclawek.pl

Treść strony

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

we Włocławku

poszukuje pracownika na stanowisko

 

 

Inspektor/Specjalista ds. technicznych

 

 

Wymagania stawiane kandydatom:

 • wykształcenie średnie lub wyższe techniczne; preferowane w kierunkach związanych z branżą sanitarną w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • co najmniej 2 – letni staż pracy;
 • znajomość przepisów prawnych: Ustawa Prawo budowlane; Rozporządzenie ws. sporządzania kosztorysu inwestorskiego, Rozporządzenie ws. szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,
 • inne umiejętności: obsługa urządzeń biurowych – ksero, faks, skaner, obsługa komputera-biegła znajomość pakietu MS Office; podstawowa znajomość Auto CAD,
 • prawo jazdy kat. B;
 • predyspozycje osobowościowe: sumienność, samodzielność, umiejętność stosowania odpowiednich przepisów, zdolność planowania i organizowania pracy, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.

Obowiązki:

 • prowadzenie prac związanych z przygotowaniem technicznej części dokumentacji przetargowych, w tym w szczególności specyfikacji technicznych i przedmiarów robót,
 • sprawdzanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych, w szczególności pod kątem kompletności i zgodności z umową, warunkami technicznymi, uzgodnieniami, itp.,
 • przygotowywanie i pozyskiwanie materiałów oraz danych wyjściowych niezbędnych do właściwego opracowania dokumentacji technicznych dla zadań inwestycyjnych, w tym również przygotowywanie wymaganych wniosków do właściwych organów administracji,
 • współudział w przygotowywaniu wniosków aplikacyjnych na uzyskanie środków zewnętrznych na prowadzone inwestycje,
 • opracowywanie  okresowych i doraźnych informacji o stanie realizacji prowadzonych zadań na potrzeby monitorowania rzeczowego i technicznego realizacji zadań;
 • udział w przeprowadzanych próbach rozruchowych oraz odbiorach częściowych i końcowych,
 • sprawdzanie dokumentacji powykonawczych i odbiorowych na potrzeby przeprowadzania odbiorów zrealizowanych zadań,
 • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Spółki w zakresie prowadzonych zadań,
 • współpraca z Inżynierem Kontraktu/ Inspektorem Nadzoru, biurami projektowymi, itp.

 

Prosimy o zamieszczenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej i następnych rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r.  poz. 138  ze zm.).”

 

Prosimy o nie zamieszczenie zdjęć z wizerunkiem kandydata.

 

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiadania tylko na wybrane oferty.

 

Oferty należy składać w siedzibie Spółki lub przesłać pocztą mail lub na adres MPWiK ul. Toruńska 146; 87-800 Włocławek

 

 

Administratorem danych osobowych jest MPWiK Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku przy ul. Toruńskiej 146. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6. ust. 1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r., dalej RODO, które będzie obowiązywało od dnia 25 maja 2018 r., w celu rekrutacji i ewentualnego zatrudnienia. (Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej). Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu. maksymalnie przez okres 1 roku lub w przypadku zatrudnienia do 50 lat od ustania zatrudnienia.. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. (Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu).

 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Musiał
  data wytworzenia: 2019-04-24
 • opublikował: Łukasz Wudarczyk
  data publikacji: 2019-04-24 07:08
 • zmodyfikował: Łukasz Wudarczyk
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-08 10:07

Rejestr zmian

 • zmieniono 2020-09-08 10:07 przez Łukasz Wudarczyk

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 39214
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-03-30 10:24