Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. we Włocławku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.mpwik.wloclawek.pl

Treść strony

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

we Włocławku

poszukuje pracownika na stanowisko

 

Inspektor/Specjalista ds. bhp, p.poż i oc

 

 

Wymagania stawiane kandydatom:

 • wykształcenie średnie w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy co najmniej 3 – letni staż pracy, wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie bhp lub studia podyplomowe w zakresie bhp oraz co najmniej 2 – letni staż pracy;
 • znajomość przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony p.poż i obrony cywilnej;
 • posiadanie aktualnych uprawnień do prowadzenia szkoleń, w szczególności: bhp, p.poż. i oc;
 • prawo jazdy kat. B;
 • predyspozycje osobowościowe: sumienność, samodzielność, umiejętność stosowania odpowiednich przepisów, zdolność planowania i organizowania pracy, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.

Obowiązki:

 • prowadzenie spraw związanych z bhp, w tym organizowanie przedsięwzięć mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków bhp i higieny pracy;
  • przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania zasad BHP,
  • informowanie pracodawcy o wystąpieniu zagrożeń na terenie zakładu,
  • sporządzanie (co najmniej raz w roku) analiz stanu technicznego pomieszczeń,
  • udział w opracowywaniu i ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji zakładu,
  • prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy,
  • udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków,
  • opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy stanowisk,
  • doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego,
  • doradztwo w zakresie organizacji stanowisk, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia,
  • udział w opracowywaniu zakładowych układów zbiorowych pracy, wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • opracowywanie planów, programów poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz nadzorowanie ich realizacji;
 • prowadzenie całokształtu spraw obronnych i obrony cywilnej
 • współdziałanie w zakresie obrony cywilnej z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Włocławek.
 • prowadzenie całokształtu spraw związanych z ochroną p.poż. w tym udział w pracach zespołów techniczno-koordynacyjnych do spraw ochrony pożarowej i komisji pożarowo - technicznych

 

Prosimy o zamieszczenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej i następnych rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r.  poz. 1781, ze zm.).”

 

Prosimy o nie zamieszczenie zdjęć z wizerunkiem kandydata.

 

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiadania tylko na wybrane oferty.

 

Oferty należy składać w siedzibie Spółki lub przesłać pocztą mail sekretariat@mpwik.wloclawek.pl  lub na adres MPWiK ul. Toruńska 146; 87-800 Włocławek

 

 

Administratorem danych osobowych jest MPWiK Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku przy ul. Toruńskiej 146. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Leszek Błaszczyński - kontakt:  iod@wodociagi.wloclawek.pl. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6. ust. 1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r., dalej RODO, w celu rekrutacji i ewentualnego zatrudnienia. (Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej). Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu, maksymalnie przez okres 1 roku lub w przypadku zatrudnienia w okresie wskazanym w obowiązujących przepisach. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. (Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu).

 

 

 

 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Musiał
  data wytworzenia: 2019-10-10
 • opublikował: Łukasz Wudarczyk
  data publikacji: 2019-10-10 14:05
 • zmodyfikował: Łukasz Wudarczyk
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-08 10:08

Rejestr zmian

 • zmieniono 2019-10-10 14:08 przez Łukasz Wudarczyk
 • zmieniono 2019-10-15 10:04 przez Łukasz Wudarczyk
 • zmieniono 2019-10-21 07:10 przez Łukasz Wudarczyk
 • zmieniono 2019-10-24 07:33 przez Łukasz Wudarczyk
 • zmieniono 2020-09-08 10:08 przez Łukasz Wudarczyk

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 39217
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-03-30 10:24