Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. we Włocławku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.mpwik.wloclawek.pl

Treść strony

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

we Włocławku

poszukuje pracownika

na stanowisko referenta/inspektora ds. sprzedaży i rozliczeń

w Dziale Sprzedaży i Rozliczeń

 

Wymagania stawiane kandydatom:

- Wykształcenie: średnie ekonomiczne.

- Podstawowe doświadczenie w księgowości.

- Doświadczenie w pracy z systemem sprzedażowym.

- Podstawowa znajomość rachunkowości.

- Bardzo dobra znajomość obsługi komputera ze szczególnym uwzględnieniem programu

   Excel i Word.

- Umiejętność analitycznego myślenia, sumienność, rzetelność, komunikatywność,

   odpowiedzialność.

- Dobra organizacja pracy własnej.

- Kultura osobista i umiejętność pracy w zespole.

 

Obowiązki:

- Cykliczne księgowanie wyciągów bankowych w zakresie wpłat odbiorców usług.

- Analiza wpłat pod kątem właściwego zaksięgowania.

- Wykonywanie operacji księgowych w tym m.in.:

        - przeksięgowywanie wpłat,

        - wyliczanie odsetek i uzgadnianie odsetek,

        - generowanie not odsetkowych,

        - przeksięgowywanie różnic groszowych,

        - obsługa zwrotów i nadpłat, itp.

- Kontakt z odbiorcami w ramach uzyskiwania i udzielania wyjaśnień w zakresie sposobu

   księgowania wpłat.

- Potwierdzanie sald (generowanie dokumentów, sprawdzanie, sprawozdanie z realizacji)

- Przygotowywanie dokumentów dla biegłych do badania w ramach czynności prowadzonych

  w dziale.

- Obsługa ratalnej spłaty należności (analiza, wyliczenia, pisma ,nanoszenie w systemie

   sprzedaży, monitorowanie spłat).

- Prowadzenie działań windykacyjnych:

        - ciągła analiza rozrachunków odbiorców pod kątem regulowania należności,

        - przygotowywanie upomnień, zawiadomień o odcięciu dostaw wody, wezwań  

          przedprocesowych itp.

        - przygotowywanie kompletnej dokumentacji do złożenia pozwu w sądzie,

        - uzyskiwanie informacji z dostępnych baz danych (PESEL, KRS, CE i DG, itp.)

        - nadzorowanie procedury odcięć dostawy wody oraz działań w terenie (listy,

          zestawienia)

        - kontakt z obiorcami w zakresie ustalania toku działania (ustalanie ostatecznych

          terminów, raty itp.).

 

Prosimy o zamieszczenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej i następnych rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r.  poz. 1781, ze zm.).”

Prosimy o nie zamieszczenie zdjęć z wizerunkiem kandydata.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiadania tylko na wybrane oferty.

Oferty należy składać w siedzibie Spółki lub przesłać pocztą mail sekretariat@wodociagi.wloclawek.pl lub na adres MPWiK ul. Toruńska 146; 87-800 Włocławek

Administratorem danych osobowych jest MPWiK Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku przy ul. Toruńskiej 146. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Leszek Błaszczyński - kontakt:  iod@wodociagi.wloclawek.pl. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6. ust. 1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r., dalej RODO, w celu rekrutacji i ewentualnego zatrudnienia. (Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej). Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu, maksymalnie przez okres 1 roku lub w przypadku zatrudnienia w okresie wskazanym w obowiązujących przepisach. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. (Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu).

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Musiał
    data wytworzenia: 2021-11-04
  • opublikował: Łukasz Wudarczyk
    data publikacji: 2021-11-04 13:42
  • zmodyfikował: Łukasz Wudarczyk
    ostatnia modyfikacja: 2021-11-30 13:36

Rejestr zmian

  • zmieniono 2021-11-30 13:37 przez Łukasz Wudarczyk

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 39240
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-03-30 10:24