Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. we Włocławku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.mpwik.wloclawek.pl

Treść strony

 • logo nowe

AKTUALNOŚCI

-Podzadanie 1A: Rozbudowa sieci kanalizacyjnej wraz z tłoczniami ścieków w ul. Słodowskiej

Realizację zadania zakończono w 2016 r., w ramach którego w ul. Słodowskiej wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej wraz z odcinkami łączącymi do granic nieruchomości o łącznej długości około 0,73 km. Wybudowano również jedną nową tłocznię ścieków.

 

-Podzadanie 1B: Rozbudowa sieci kanalizacyjnej wraz z tłoczniami w ul. Lisiej, Jelonkowej, Żytniej, Żurawiej i Noakowskiego

Umowa z Wykonawcą (Konsorcjum firm): Zakład Usługowy WOD-BUD Zdzisław Kliński (Lider) oraz Przedsiębiorstwo Wielobranżowe HYDRO-KAN Krzysztof Kurlapski (Partner)  została zawarta w dniu 12.07.2016 r.

W dniu 08.09.2017 r. zakończono realizację zadania w ramach, którego wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej z odcinkami łączącymi do granic nieruchomości w ulicach Lisiej, Żurawiej (na odcinku od ul. Słonecznej do posesji nr 6), Jelonkowej, Noakowskiego (na odcinku od ul. Ziębiej do ul. Fredry) i Żytniej wraz z tłoczniami ścieków i kolektorami tłocznymi w ulicy Noakowskiego i Żytniej. Łącznie w ramach zadania wybudowano około 1,51 km sieci kanalizacji sanitarnej.

 

- Podzadanie 1C: Budowa sieci kanalizacyjnej z tłocznią ścieków w ul. Lisek (od ul. Wysokiej do ul. Obwodowej) Wysokiej i Rolnej we Włocławku

Umowa z Wykonawcą zadania - Zakładem Usług Melioracyjnych i Geodezyjnych Piotr Rojek z siedzibą w Golubiu Dobrzyniu została zawarta w dniu 08.07.2019 r.

W dniu 03.07.2020 r. zakończona została realizacja zadania, w ramach którego wybudowano sieć kanalizacyjną o długości około 1 km wraz z nową tłocznią ścieków.

 

- Podzadanie 1D: Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w ulicy Celulozowej we Włocławku

Umowa z Wykonawcą zadania firmą Brzęczkowski Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku została zawarta w dniu 29.09.2020 r.

W dniu 29.03.2021 r. zakończona została realizacja zadania, w ramach którego wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Celulozowej o łącznej długości około 0,3 km.

 

-Podzadanie 2A: Renowacja sieci kanalizacyjnej  w aglomeracji m. Włocławek w ul. Kapitulnej i Zielony Rynek- cz. 1

Umowa z Wykonawcą (Konsorcjum firm: Firma Handlowo-Usługowa Instbud Stanisław Boguta Spółka Jawna (Lider) oraz Instbud Sp. z o.o. (Partner) została zawarta w dniu 13.01.2016 r.

W dniu 13.02.2017 r. zakończono realizację zadania w ramach którego w ul. Kapitulnej i Zielony Rynek przeprowadzono metodą rękawa termoutwardzalnego renowację sieci kanalizacyjnej z odcinkami łączącymi o łącznej długości około 0,93 km wraz z renowacją studni kanalizacyjnych.

 

- Podzadanie 2B: Renowacja sieci kanalizacyjnej  w aglomeracji m. Włocławek - cz. 2

Umowa z Wykonawcą zadania (firmą Mazur Sp. z o.o. z siedzibą w Świeciu) została zawarta w dniu 17.03.2017 r.

W dniu 14.09.2018 r. zakończono realizację zadania, w ramach którego zaprojektowano oraz przeprowadzono renowację istniejących kanałów sanitarnych oraz studni kanalizacyjnych zlokalizowanych we Włocławku w ulicy Mazowieckiej, Kujawskiej, Kaszubskiej, Kaliskiej, Grodzkiej i Chemików. Łączna długości sieci kanalizacyjnej poddanej renowacji wyniosła około 2,5 km.

 

- Podzadanie 2C: Renowacja sieci kanalizacyjnej  w aglomeracji m. Włocławek - cz. 3

Umowa z Wykonawcą (Konsorcjum firm): Firma Handlowo-Usługowa Instbud Stanisław Boguta Sp. J. (Lider) oraz Instbud Sp. z o.o. (Partner) została zawarta w dniu 12.02.2018 r.

Realizacja zadania została zakończona w dniu 10.02.2020 r. Zakres zadania obejmował zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na renowacji i przebudowie istniejących kanałów sanitarnych i deszczowych o łącznej długości około 19 km oraz renowacji i wymianie studni kanalizacyjnych zlokalizowanych we Włocławku w kilkudziesięciu lokalizacjach na terenie miasta.

W ramach zakresu rzeczowego zadania, wykonana została renowacja i przebudowa sieci kanalizacyjnych ze studniami w następujących ulicach: Zbiegniewskiej, Witosa, Pogodna, Starodębska, Zdrojowa, Wolność, Stodólna, Okrężna, Olszowa, Ceglana, Nowomiejska, Ptasia, Polna, Planty, Wierzbowa, Hoża-Promienna, Leśna, PCK, Planty I, Bukowa, Żytnia, Energetyków, Wieniecka, Żwirowa, Targowa, Kapitulna, Fredry, Szpitalna, Dziewińska, Kryniczna, Toruńska, Łanowa, Wodna, Młynarska, Łazienna, Stawowa, Kręta, Bojańczyka, Jagiellońska, Zapiecek, Jodłowa, Reymonta, Weselna, Hubala, Biskupia, Szczęśliwa, Piwna, Borowska, Starzyńskiego, Korczaka, Bagienna, Ostrowska, Kraszewskiego, Żelazne Wody i Chmielna.

 

- Podzadanie 2D: Renowacja sieci kanalizacyjnej  w aglomeracji m. Włocławek - cz. 4

Umowa z Wykonawcą zadania (firmą Handlowo-Usługową INSTBUD Stanisław Boguta Sp. J. z siedzibą w Nieznanowicach koło Gdowa) została zawarta w dniu 11.02.2020 r.

Realizacja zadania została zakończona w dniu 09.07.2021 r. Zakres zadania obejmował zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na renowacji i przebudowie istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości około 9,6 km wraz z modernizacją studni kanalizacyjnych w kilkudziesięciu lokalizacjach na terenie miasta.

W ramach zakresu rzeczowego zadania, wykonana została renowacja i przebudowa sieci kanalizacyjnych ze studniami w następujących ulicach: Stodólna, Al. Kazimierza Wielkiego, Zielna, Polna, Płocka, Kilińskiego, Plac Wolności, Kościuszki, Okrężna, Żwirki i Wigury, Borowska, Przedmiejska, Ogniowa, Ruciana, Bławatkowa, Jemiołowa, Willowa, Zawilcowa, Tarninowa, Kwiatowa, Długa i Malinowa.

 

- Podzadanie 2E: Renowacja sieci kanalizacyjnej  w aglomeracji m. Włocławek - cz. 5

Umowa z Wykonawcą zadania (firmą Handlowo-Usługową INSTBUD Stanisław Boguta Sp. J. z siedzibą w Nieznanowicach koło Gdowa) została zawarta w dniu 29.06.2021 r. Wartość zadania wynosi około 6,1 mln zł netto, z umownym terminem zakończenia realizacja zadania w lipcu 2022 r.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje zaprojektowanie oraz wykonanie  renowacji i modernizacji istniejącej sieci kanalizacyjnej wraz ze studniami, zlokalizowanej na 35 odcinkach realizacyjnych w następujących ulicach: Zbiegniewskiej, Mechaników, Wieniecka, Dojazdowa, Przyjemna, Żwirowa, Żurawia, Promienna, Toruńska, Topolowa, Piekarska, Przechodnia, Chocimska, Grunwaldzka, Spółdzielcza, POW, Słowackiego, Mickiewicza, Sasankowa, Borówkowa, Związków Zawodowych, Kolska, Mielęcińska, Liściasta, Orla, Wojska Polskiego, Wyszyńskiego i Okrzei.  Łączna długość kanałów sanitarnych przewidzianych do renowacji wynosi około 6,8 km wraz z modernizacją i wymianą wybranych studni kanalizacyjnych.

Obecnie prowadzone są prace związane z opracowaniem kompletnej dokumentacji projektowo-technicznej wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji i uzgodnień.

 

Zadanie 3: Modernizacja i przebudowa infrastruktury kanalizacyjnej w rejonie Al. Jana Pawła II we Włocławku

Umowa z Wykonawcą (Konsorcjum firm): Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Markopol”
Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku (Lider) oraz firma KA-BO Karol Borkowski z siedzibą
we Włocławku (Partner) została zawarta w dniu 11.09.2018 r.

Realizacja zadania została zakończona w dniu 16.06.2020 r.

Zakres rzeczowy zadania obejmował:

- wymianę, przebudowę i remont sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości  około 2,1 km wraz z infrastrukturą kanalizacyjną na zmodernizowanej sieci (komora rozgałęźna K1, komora rozprężna KR1, studnie) oraz na istniejącej sieci (studnie, zasuwy, zawory).     

- przebudowę przepompowni ścieków PM-Z - remont zbiornika przepompowni, wymiana instalacji technologicznych, w tym rurociągów i armatury, wymiana pomp zatapialnych, wymiana instalacji wentylacyjnej, instalacji elektrycznej oraz sterowania,

- budowę budynku krat wyposażonego w kanały  technologiczne, instalacje wod-kan, instalację elektryczną, oświetlenie i ogrzewanie, krata typu taśmowo-panelowego z panelem filtracyjnym wraz z prasopłuczką,  instalacja fotowoltaiczna z 8 panelami fotowoltaicznymi,

- budowę biofiltra trójstopniowego  w konstrukcji aluminiowej, elewacja z blachy trapezowej, posiadający trzy stopnie filtracji,

- montaż kontenera dozowania środka chemicznego, w którym znajdują się zbiorniki na środek chemiczny, pompy dozujące oraz czujnik poziomu,

- agregat prądotwórczy zewnętrzny, wolnostojący posadowiony na płycie fundamentowej,

- pozostałe roboty na terenie obiektu przy ul. Skrajnej, a w tym pompownia pomocnicza PM-ZK,  studnie, kanały ściekowe grawitacyjne i tłoczne, a także rurociągi wentylacyjne, kanalizacja odciekowa i instalacja wodociągowa, zasilanie energetycznego, sterowanie AKPiA, odtworzenie nawierzchni.               

 

- Podzadanie 4A: Modernizacja przepompowni ścieków wraz z rurociągami tłocznymi w aglomeracji Włocławek, w ulicach: Łabędzia, Łosia, Brzezinowa i Bluszczowa

Umowa z Wykonawcą (Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Markopol Sp. z o.o.) została zawarta w dniu 28.06.2017 r.

W dniu 10.05.2018 r. zakończona została realizacja zadania, w ramach którego zmodernizowano istniejące przepompownie ścieków w ulicach Łabędzia, Łosia, Brzezinowa i Bluszczowa poprzez ich wymianę i przebudowę z pompowni tzw. „mokrych” na tłocznie ścieków typu „suchego” wraz z przebudową rurociągów tłocznych i grawitacyjnych o łącznej długości ok. 0,8 km i niezbędnej infrastruktury technicznej.

 

- Podzadanie 4B: Modernizacja przepompowni ścieków wraz z rurociągami tłocznymi
w aglomeracji m. Włocławek w ulicach Cisowa, Mielęcińska i Żwirowa

Umowa z Wykonawcą (Konsorcjum firm): Kenez Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku (Lider) oraz firma Zakład Instalacji Sanitarnych C.O i Gaz „Kenez” Zenon Rakoca (Partner) została zawarta w dniu 15.01.2019 r.

W dniu 23.08.2019 r., zakończona została realizacja zadania obejmującego modernizację 3 istniejących przepompowni ścieków w ulicach Cisowa, Mielęcińska i Żwirowa wraz odcinkami sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości około 0,11 km.

 

- Podzadanie 4C: Modernizacja przepompowni wraz z rurociągami tłocznymi w aglomeracji
m. Włocławek w ul. Płockiej i Bobrownickiej

Umowa z Wykonawcą - Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „MARKOPOL” Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku została zawarta w dniu 30.07.2020 r.

W dniu 10.06.2021 r., zakończona została realizacja zadania obejmującego modernizację

dwóch istniejących przepompowni ścieków w ulicach Płocka i Bobrownicka poprzez ich wymianę i przebudowę z pompowni tzw. „mokrych” na tłocznie ścieków typu „suchego” wraz z przebudową rurociągów tłocznych i grawitacyjnych o łącznej długości ponad 0,6 km.

 

- Podzadanie 5A: Modernizacja i rozbudowa systemu zarządzania infrastrukturą sieciową GIS

Umowa z Wykonawcą (firmą Sygnity S.A.) została zawarta w dniu 09.09.2016 r.

W dniu 07.03.2017 r. zakończono realizację zadania związanego z rozbudową i aktualizacją systemu zarządzania infrastrukturą sieciową GIS, które swoim zakresem obejmowało:

- rozbudowę i aktualizację oprogramowania GIS Web (aplikacja JARC), w tym serwera mapowego oraz bazy danych wraz z dostawą licencji oraz przeszkoleniem pracowników,

- aktualizację oprogramowania GIS Desktop (aplikacja SONET) wraz z dostawą licencji oraz przeszkoleniem pracowników,

- aktualizacja i rozbudowa modułów systemu GIS.

 

- Podzadanie 5B: Dostawa urządzeń do zarządzania infrastrukturą wod-kan.

Umowa z Wykonawcą (Navigate Sp. z o.o.) została zawarta w dniu 09.06.2017 r.

W dniu 14.07.2017 r. zakończono realizację zadania, które obejmowało swym zakresem dostawę dwóch urządzeń GPS służących do zarządzania infrastrukturą wodno-kanalizacyjną oraz przeszkolenie pracowników w zakresie pełnej obsługi, użytkowania i utrzymania urządzeń.

 

- Podzadanie 5C: Rozbudowa monitoringu sieci wodociągowej na terenie m. Włocławek

Umowa z Wykonawcą – firmą AQUA-TECH SMILEWICZ, TUZ Spółka Jawna została zawarta w dniu 04.04.2018 r.

Realizacja zadania została zakończona w dniu 13.08.2019 r., w ramach którego wdrożony został system zarządzania sieciami wodociągowymi, w tym monitoringu i modelowania hydraulicznego sieci wodociągowej wraz z dostawą sprzętu komputerowego, zamontowaniem rejestratorów telemetrycznych na sieci wodociągowej oraz szkoleniami.

 

- Podzadanie 6A: Modernizacja magistrali wodociągowej z przyłączami w ul. Leśnej oraz wymiana i przebudowa sieci wodociągowych z przyłączami w ul. POW i Kościuszki w aglomeracji m. Włocławek – cz. 1

Umowa z Wykonawcą (Przedsiębiorstwem Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych „Pekum” Sp. z o.o.) została zawarta w dniu 16.03.2016 r.

W dniu 15.09.2017 r. zakończono realizację zadania, w ramach którego zaprojektowano oraz przeprowadzono modernizację i przebudowę magistrali wodociągowej z przyłączami w ul. Leśnej oraz wymianę sieci wodociągowych wraz z przyłączami i połączeniami w ul. Polskiej Organizacji Wojskowej oraz Kościuszki wraz z wymianą zasuw oraz innymi robotami towarzyszącymi. W ramach zadania modernizacji poddano infrastrukturę wodociągowej o łącznej długości około 3,05 km.

 

- Podzadanie 6B: Modernizacja magistral wodociągowych w aglomeracji m. Włocławek w ul. POW, Plac Wolności, Dziewińska – cz. 2

Umowa z Wykonawcą (Konsorcjum firm): INSTBUD Stanisław Boguta Sp. J. (Lider) oraz INSTBUD Sp. z o.o. (Partner), obie z siedzibą w Nieznanowicach koło Gdowa została zawarta w dniu 05.07.2019 r.

W dniu 05.02.2021 r. zakończona została realizacja zadania, w ramach którego przeprowadzono modernizację i przebudowę magistral wodociągowych oraz odcinków sieci rozdzielczej, przyłączy i połączeń o łącznej długości około 2,1 km wraz z przebudową i wymianą armatury i węzłów wodociągowych w ulicy Dziewińskiej, Plac Wolności oraz Polskiej Organizacji Wojskowej.

 

- Podzadanie 6C: Modernizacja magistrali wodociągowych w aglomeracji m. Włocławek w ul. Wyszyńskiego

Umowa z Wykonawcą (Konsorcjum firm): „KENEZ” Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku (Lider)
oraz Kotas, Rauhut Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Instalacyjne „EKO-TECH” Sp. z o.o. z siedzibą
w Toruniu (Partner) została zawarta w dniu 29.12.2020 r. Wartość zadania wynosi około 1,1 mln zł netto, z umownym terminem zakończenia realizacja zadania w grudniu 2021 r.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje modernizację i przebudowę istniejącej magistrali wodociągowej w ul. Wyszyńskiego we Włocławku (na odcinku od ul. Okrzei/ Toruńska do Pl. Kopernika/ ul. Brzeska) wraz z połączeniami, przełączeniem przyłączy i połączeń oraz przebudową i wymianą armatury i węzłów wodociągowych (w tym kształtek, zasuw, hydrantów, skrzynek do zasuw i hydrantów, zaworów, itp.). Łączna długość magistrali wodociągowej z przyłączami i połączeniami przewidziana do modernizacji wynosi około 0,9 km.

Obecnie roboty budowlano-montażowe prowadzone są w ul. Wyszyńskiego na odcinku od ul. Toruńskiej 26 do ul. Piwnej.

 

Zadanie 7: „Wymiana i przebudowa magistrali wodociągowej w aglomeracji Włocławek pod Mostem im. Edwarda Śmigłego-Rydza”.

Umowa z Wykonawcą zadania (Husar Budownictwo Inżynieryjne S.A.) została zawarta w dniu 28.09.2017 r.

W dniu 18.06.2019 r. zakończono realizację zadania, w ramach  którego wykonano roboty budowlano-montażowe obejmujące wymianę i przebudowę istniejącej magistrali wodociągowej pod Mostem im. Edwarda Śmigłego-Rydza (na odcinku o długości około 0,9 km od komory przed ul. Cysterską do Placu Kopernika) wraz z przebudową komór z wyposażeniem oraz węzłów wodociągowych.

 

- Podzadanie 8A: „Modernizacja i wymiana sieci wodociągowych z przyłączami w aglomeracji m. Włocławek, ul. Wojska Polskiego, Grodzka, Papieżka, Weselna - cz. 1.”

Umowa z Wykonawcą zadania „Modernizacja i wymiana sieci wodociągowych z przyłączami w aglomeracji m. Włocławek (ul. Wojska Polskiego, Papieżka, Weselna)” została zawarta w dniu 22.08.2017 r.  Wykonawcą zadania zostało Konsorcjum trzech firm: Kenez Sp. z o.o. (Lider Konsorcjum), Zakład Instalacji Sanitarnych, C. O. i Gaz „Kenez” (Partner) oraz „BOHAMET-ARMATURA” Spółka  Jawna (Partner).

W dniu 19.09.2018 r. zakończono realizację zadania, w ramach którego przeprowadzono modernizację, wymianę i przebudowę sieci wodociągowych z przyłączami, połączeniami i przepięciami w ulicach Wojska Polskiego, Papieżka i Weselna we Włocławku wraz z przebudową i wymianą armatury i węzłów wodociągowych, w tym kształtek, zasuw, hydrantów, skrzynek do zasuw i hydrantów, zaworów odcinających, zaworów antyskażeniowych i studni wodomierzowych. W ramach zadania modernizacji poddano infrastrukturę wodociągowej o łącznej długości około 2,4 km.

Umowa z Wykonawcą zadania „Modernizacja i wymiana sieci wodociągowych z przyłączami w aglomeracji m. Włocławek (ul. Grodzka)” została zawarta w dniu 20.06.2017 r.  Wykonawcą zadania została firma - Zakład Usług Melioracyjnych i Geodezyjnych Piotr Rojek z siedzibą w Golubiu-Dobrzyniu.

W dniu 30.10.2018 r. zakończono realizację zadania, w ramach którego przeprowadzono modernizację, wymianę i przebudowę sieci wodociągowych z przyłączami, połączeniami i przepięciami w ulicy Grodzkiej we Włocławku o łącznej długości ok. 3,6 km wraz z przebudową i wymianą armatury i węzłów wodociągowych.

 

- Podzadanie 8B: Modernizacja i wymiana sieci wodociągowych z przyłączami w aglomeracji m. Włocławek w ul. Świętego Antoniego, Bojańczyka, Kilińskiego, Jesionowej, Chopina/Warszawskiej, Orlej i Reymonta

Umowa z Wykonawcą (Konsorcjum firm): „KENEZ” Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku (Lider)
oraz Kotas, Rauhut Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Instalacyjne „EKO-TECH” Sp. z o.o. z siedzibą
w Toruniu (Partner) została zawarta w dniu 06.05.2020 r. Wartość zadania wynosi około 3,4 mln zł netto, z umownym terminem zakończenia realizacja zadania w listopadzie 2021 r.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje przeprowadzenie ww. ulicach modernizacji, wymiany
i przebudowy około 5,6 km sieci wodociągowych z przyłączami i połączeniami wraz z przebudową
i wymianą armatury oraz węzłów wodociągowych, w tym kształtek, zasuw, hydrantów, zaworów odcinających i zaworów antyskażeniowych.

Zgodnie z aktualnym stanem zaawansowania prac, dotychczas przeprowadzona została modernizacja sieci wodociągowych z przyłączami o łącznej długości około 5 km w ulicach Kilińskiego, Św. Antoniego, Reymonta, Jesionowa, Orla, Warszawska, Bojańczyka oraz Chopina (na odcinku od ul. Królewieckiej do ul. Traugutta).

Obecnie roboty budowlano-montażowe prowadzone są w ulicy Chopina na odcinku od ul. Traugutta do ul. Wierzbowej.

 

- Podzadanie 9A: Dostawa samochodu specjalistycznego do czyszczenia i konserwacji infrastruktury kanalizacyjnej

Umowa z Wykonawcą (firmą KANRO Ltd Sp. z o.o. z siedzibą w Fastach koło Białegostoku) została zawarta w dniu 26.02.2019 r.

W dniu 13.12.2019 r. zakończono realizację zadania w ramach, którego zakupiony został fabrycznie nowy samochód specjalistyczny marki KAISER CityCycler na podwoziu samochodu ciężarowego MAN TGM 18.320 4x2, z zabudową przystosowaną do ciśnieniowego czyszczenia i konserwacji infrastruktury kanalizacyjnej, wyposażony w system jednostopniowego odzysku wody wraz z przeszkoleniem pracowników w zakresie pełnej obsługi i eksploatacji pojazdu.

 

- Podzadanie 9B: Dostawa urządzeń do inspekcji sieci kanalizacyjnej

Umowa z Wykonawcą (Konsorcjum firm): „KENEZ” Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku (Lider)
oraz Kotas, Rauhut Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Instalacyjne „EKO-TECH” Sp. z o.o. z siedzibą
w Toruniu (Partner) została zawarta w dniu 06.05.2020 r. Wartość zadania wynosi około 3,4 mln zł netto, z umownym terminem zakończenia realizacja zadania w listopadzie 2021 r.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje przeprowadzenie ww. ulicach modernizacji, wymiany
i przebudowy około 5,6 km sieci wodociągowych z przyłączami i połączeniami wraz z przebudową
i wymianą armatury oraz węzłów wodociągowych, w tym kształtek, zasuw, hydrantów, zaworów odcinających i zaworów antyskażeniowych.

Dotychczas przeprowadzona została modernizacja sieci wodociągowej z przyłączami w ulicy Kilińskiego i Św. Antoniego o łącznej długości około 1,3 km. Ponadto w marcu br. kontynuowane były roboty w ulicach Świętego Antoniego, Reymonta i Jesionowa.

 

- Podzadanie 9C: Dostawa samochodu specjalistycznego do czyszczenia i konserwacji infrastruktury kanalizacyjnej

Umowa z Wykonawcą zadania (firmą KANRO LTD Sp. z o.o. z siedzibą w Fastach koło Białegostoku) została zawarta w dniu 21.01.2021 r. Wartość zadania wynosi około 2,2 mln zł netto, z umownym terminem zakończenia realizacja zadania do stycznia 2022 r.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje zakup i dostawę wielofunkcyjnego samochodu specjalistycznego na podwoziu trzyosiowym z zabudową przystosowaną do ciśnieniowego czyszczenia, udrażniania i konserwacji infrastruktury kanalizacyjnej (w tym kolektorów grawitacyjnych, studni i studzienek kanalizacyjnych, komór na kolektorach, itp.) wyposażonego w system jednostopniowego odzysku wody z możliwością zasysania nieczystości do zbiornika oraz usuwania zanieczyszczeń i osadów. Ponadto w ramach zadania, Dostawca przeszkoli pracowników MPWiK Sp. z o.o. w zakresie pełnej obsługi i eksploatacji pojazdu.

Dotychczas w ramach zadania prowadzone były działania związane z zamówieniem podwozia, kompletowaniem podzespołów do produkcji nadbudowy. Obecnie składane są poszczególne elementy nadbudowy.

drukuj (AKTUALNOŚCI)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Siedlecki
  data wytworzenia: 2017-03-14
 • opublikował: Łukasz Wudarczyk
  data publikacji: 2017-03-14 10:49
 • zmodyfikował: Łukasz Wudarczyk
  ostatnia modyfikacja: 2021-09-20 08:08
 • logo nowe

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6277
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2021-09-20 08:08