Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

 • Metryka

  • opublikował: Łukasz Wudarczyk
   data publikacji: 2017-03-14 10:04
  • zmodyfikował: Łukasz Wudarczyk
   ostatnia modyfikacja: 2017-03-17 12:00

Metryka

 • opublikował: Łukasz Wudarczyk
  data publikacji: 2017-03-14 10:04

-Podzadanie 1A: Rozbudowa sieci kanalizacyjnej wraz z tłoczniami ścieków w ul. Słodowskiej

Realizację zadania zakończono w 2016 r., w ramach którego w ul. Słodowskiej wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej wraz z odcinkami łączącymi do granic nieruchomości o łącznej długości około 0,73 km. Wybudowano również jedną nową tłocznię ścieków.

 

-Podzadanie 1B: Rozbudowa sieci kanalizacyjnej wraz z tłoczniami w ul. Lisiej, Jelonkowej, Żytniej, Żurawiej i Noakowskiego

Umowa z Wykonawcą (Konsorcjum firm): Zakład Usługowy WOD-BUD Zdzisław Kliński (Lider) oraz Przedsiębiorstwo Wielobranżowe HYDRO-KAN Krzysztof Kurlapski (Partner)  została zawarta w dniu 12.07.2016 r.

W dniu 08.09.2017 r. zakończono realizację zadania w ramach, którego wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej z odcinkami łączącymi do granic nieruchomości w ulicach Lisiej, Żurawiej (na odcinku od ul. Słonecznej do posesji nr 6), Jelonkowej, Noakowskiego (na odcinku od ul. Ziębiej do ul. Fredry) i Żytniej wraz z tłoczniami ścieków i kolektorami tłocznymi w ulicy Noakowskiego i Żytniej. Łącznie w ramach zadania wybudowano około 1,51 km sieci kanalizacji sanitarnej.

 

-Podzadanie 2A: Renowacja sieci kanalizacyjnej  w aglomeracji m. Włocławek w ul. Kapitulnej i Zielony Rynek- cz. 1

Umowa z Wykonawcą (Konsorcjum firm: Firma Handlowo-Usługowa Instbud Stanisław Boguta Spółka Jawna (Lider) oraz Instbud Sp. z o.o. (Partner) została zawarta w dniu 13.01.2016 r.

W dniu 13.02.2017 r. zakończono realizację zadania w ramach którego w ul. Kapitulnej i Zielony Rynek przeprowadzono metodą rękawa termoutwardzalnego renowację sieci kanalizacyjnej z odcinkami łączącymi o łącznej długości około 0,93 km wraz z renowacją studni kanalizacyjnych.

 

- Podzadanie 2B: Renowacja sieci kanalizacyjnej  w aglomeracji m. Włocławek - cz. 2

Umowa z Wykonawcą zadania (firmą Mazur Sp. z o.o. z siedzibą w Świeciu) została zawarta w dniu 17.03.2017 r.

W dniu 14.09.2018 r. zakończono realizację zadania, w ramach którego zaprojektowano oraz przeprowadzono renowację istniejących kanałów sanitarnych oraz studni kanalizacyjnych zlokalizowanych we Włocławku w ulicy Mazowieckiej, Kujawskiej, Kaszubskiej, Kaliskiej, Grodzkiej i Chemików. Łączna długości sieci kanalizacyjnej poddanej renowacji wyniosła około 2,5 km.

 

- Podzadanie 2C: Renowacja sieci kanalizacyjnej  w aglomeracji m. Włocławek - cz. 3

Umowa z Wykonawcą (Konsorcjum firm): Firma Handlowo-Usługowa Instbud Stanisław Boguta Sp. J. (Lider) oraz Instbud Sp. z o.o. (Partner) została zawarta w dniu 12.02.2018 r.,
z planowanym zakończeniem realizacji zadania do końca 2019 r.

Zakres zadania obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających
na renowacji i przebudowie istniejących kanałów sanitarnych i deszczowych o łącznej długości ok. 18,8 km oraz renowacji i wymianie studni kanalizacyjnych zlokalizowanych we Włocławku w kilkudziesięciu lokalizacjach na terenie miasta. Wartość zadania wynosi ok. 12,3 mln zł netto.

Zgodnie z aktualnym stanem zawansowania realizacji zadania przeprowadzono renowację
i przebudowę sieci kanalizacyjnych o łącznej długości ponad 17 km. Wykonawca kontynuuje realizację robót w zakresie montażu rękawów termoutwardzalnych oraz renowacji studni kanalizacyjnych na kolejnych odcinkach ulic. We wrześniu zainstalowane zostały rękawy termoutwardzalne w kanałach sanitarnych w ul. Ostrowskiej i Żelazne Wody. Do wykonania w październiku br. pozostało przeprowadzenie renowacji kanałów w ul. Chmielnej oraz modernizacja studni w kilkunastu lokalizacjach.

Zgodnie ze stanem realizacji zadania na koniec września 2019 r., przeprowadzono prace związane z modernizacją i przebudową infrastruktury kanalizacyjnej na odcinkach bądź fragmentach następujących ulic: Zbiegniewskiej, Witosa, Pogodna, Starodębska, Zdrojowa, Wolność, Stodólna, Okrężna, Olszowa, Ceglana, Nowomiejska, Ptasia, Polna, Planty, Wierzbowa, Hoża-Promienna, Leśna, PCK, Planty I, Bukowa, Żytnia, Energetyków, Wieniecka, Żwirowa, Targowa, Kapitulna, Fredry, Szpitalna, Dziewińska, Kryniczna, Toruńska, Łanowa, Wodna, Młynarska, Łazienna, Stawowa, Kręta, Bojańczyka, Jagiellońska, Zapiecek, Jodłowa, Reymonta, Weselna, Hubala, Biskupia, Szczęśliwa, Piwna, Borowska, Starzyńskiego, Korczaka, Bagienna, Ostrowska i Kraszewskiego.

 

- Podzadanie 2D: Renowacja sieci kanalizacyjnej  w aglomeracji m. Włocławek - cz. 4

W ramach zakresu rzeczowego zadania przeprowadzono renowację i przebudowę wybranych odcinków kanałów sanitarnych ul. Kilińskiego, Polnej, Okrężnej, Długiej i Stodólnej.        

 

Zadanie 3: Modernizacja i przebudowa infrastruktury kanalizacyjnej w rejonie Al. Jana Pawła II we Włocławku

Umowa z Wykonawcą (Konsorcjum firm): Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Markopol”
Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku (Lider) oraz firma KA-BO Karol Borkowski z siedzibą
we Włocławku (Partner) została zawarta w dniu 11.09.2018 r. Wartość zadania wynosi około 4,9 mln zł netto, a jego realizacja planowana jest do końca 2019 r.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje modernizację istniejącej sieci kanalizacyjnej w Alei Jana Pawła II wraz z odbudową odwodnień i odpowietrzeń oraz budową studni rewizyjnych (odcinek od przebudowywanej przepompowni ścieków przy ul. Skrajnej, poprzez odcinek leśny wzdłuż ścieżki rowerowej do studni kanalizacyjnej zlokalizowanej przed rondem „Falbanka”), modernizację pompowni, budowę budynku krat z systemem gospodarki skratkami oraz montaż biofiltra kontenerowego i instalacji dozowania środka chemicznego w celu neutralizacji odorów. Przewidziano wykorzystanie odnawialnych źródeł energii – instalacja fotowoltaiczna na terenie obiektu przepompowni ścieków przy ul. Skrajnej.

Zgodnie ze stanem zaawansowania prac na koniec września 2019 r. wykonane zostały roboty budowalne dotyczące:

- sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości około 2 km w Al. Jana Pawła II i ul. Skrajnej wraz ze studniami oraz komorami,

- budynku krat – roboty budowlane zaawansowanie w około 90%, do wykonania pozostał montaż wyposażenia technologicznego (w tym kraty schodkowej, prasopłuczki) oraz instalacji fotowoltaicznej i systemu monitoringu,

- renowacji wewnętrznej części zbiornika przepompowni ścieków przy ul. Skrajnej,

- montażu części przewodów sieciowych, w tym  rurociągów kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej, kanalizacji odciekowej z wpustami oraz studni na terenie obiektu przy ul. Skrajnej.

 

- Podzadanie 4A: Modernizacja przepompowni ścieków wraz z rurociągami tłocznymi w aglomeracji Włocławek, w ulicach: Łabędzia, Łosia, Brzezinowa i Bluszczowa

Umowa z Wykonawcą (Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Markopol Sp. z o.o.) została zawarta w dniu 28.06.2017 r. , z umownym terminem zakończenia realizacji zadania do dnia 27.09.2018 r.

W dniu 10.05.2018 r. zakończono realizację zadania, w ramach którego zmodernizowano istniejące przepompownie ścieków w ulicach Łabędzia, Łosia, Brzezinowa i Bluszczowa poprzez ich wymianę i przebudowę z pompowni tzw. „mokrych” na tłocznie ścieków typu „suchego” wraz z przebudową rurociągów tłocznych i grawitacyjnych o łącznej długości ok. 0,8 km i niezbędnej infrastruktury technicznej.

 

Podzadanie 4B: Modernizacja przepompowni ścieków wraz z rurociągami tłocznymi w aglomeracji m. Włocławek w ulicach Cisowa, Mielęcińska i Żwirowa

Umowa z Wykonawcą (Konsorcjum firm): Kenez Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku (Lider) oraz firma Zakład Instalacji Sanitarnych C.O i Gaz „Kenez” Zenon Rakoca (Partner) została zawarta w dniu 15.01.2019 r.

W dniu 23.08.2019 r., zakończona została realizacja zadania obejmującego modernizację
3 istniejących przepompowni ścieków w ulicach Cisowa, Mielęcińska i Żwirowa
wraz odcinkami sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości około 0,11 km.

 

- Podzadanie 5A: Modernizacja i rozbudowa systemu zarządzania infrastrukturą sieciową GIS

Umowa z Wykonawcą (firmą Sygnity S.A.) została zawarta w dniu 09.09.2016 r.

W dniu 07.03.2017 r. zakończono realizację zadania związanego z rozbudową i aktualizacją systemu zarządzania infrastrukturą sieciową GIS, które swoim zakresem obejmowało:

- rozbudowę i aktualizację oprogramowania GIS Web (aplikacja JARC), w tym serwera mapowego oraz bazy danych wraz z dostawą licencji oraz przeszkoleniem pracowników,

- aktualizację oprogramowania GIS Desktop (aplikacja SONET) wraz z dostawą licencji oraz przeszkoleniem pracowników,

- aktualizacja i rozbudowa modułów systemu GIS.

 

- Podzadanie 5B: Dostawa urządzeń do zarządzania infrastrukturą wod-kan.

Umowa z Wykonawcą (Navigate Sp. z o.o.) została zawarta w dniu 09.06.2017 r.

W dniu 14.07.2017 r. zakończono realizację zadania, które obejmowało swym zakresem dostawę dwóch urządzeń GPS służących do zarządzania infrastrukturą wodno-kanalizacyjną oraz przeszkolenie pracowników w zakresie pełnej obsługi, użytkowania i utrzymania urządzeń.

 

- Podzadanie 5C: Rozbudowa monitoringu sieci wodociągowej na terenie m. Włocławek

Umowa z Wykonawcą – firmą AQUA-TECH SMILEWICZ, TUZ Spółka Jawna została zawarta w dniu 04.04.2018 r.

Realizacja zadania została zakończona w dniu 13.08.2019 r., w ramach którego wdrożony został system zarządzania sieciami wodociągowymi, w tym monitoringu i modelowania hydraulicznego sieci wodociągowej wraz z dostawą sprzętu komputerowego, zamontowaniem rejestratorów telemetrycznych na sieci wodociągowej oraz szkoleniami.

 

- Podzadanie 6A: Modernizacja magistrali wodociągowej z przyłączami w ul. Leśnej oraz wymiana i przebudowa sieci wodociągowych z przyłączami w ul. POW i Kościuszki w aglomeracji m. Włocławek – cz. 1

Umowa z Wykonawcą (Przedsiębiorstwem Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych „Pekum” Sp. z o.o.) została zawarta w dniu 16.03.2016 r.

W dniu 15.09.2017 r. zakończono realizację zadania, w ramach którego zaprojektowano oraz przeprowadzono modernizację i przebudowę magistrali wodociągowej z przyłączami w ul. Leśnej oraz wymianę sieci wodociągowych wraz z przyłączami i połączeniami w ul. Polskiej Organizacji Wojskowej oraz Kościuszki wraz z wymianą zasuw oraz innymi robotami towarzyszącymi. W ramach zadania modernizacji poddano infrastrukturę wodociągowej o łącznej długości około 3,05 km.

 

Podzadanie 6B: Modernizacja magistrali wodociągowych w aglomeracji m. Włocławek w ul. POW, Plac Wolności, Dziewińska – cz. 2

Umowa z Wykonawcą (Konsorcjum firm): INSTBUD Stanisław Boguta Sp. J. (Lider) oraz INSTBUD Sp. z o.o. (Partner), obie z siedzibą w Nieznanowicach koło Gdowa została zawarta w dniu 05.07.2019 r., z umownym terminem zakończenia realizacja zadania do lutego 2021 r. Wartość zadania wynosi około 3,6 mln zł netto.

Przedmiotem zawartej umowy jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlano-montażowych dotyczących modernizacji i przebudowy istniejących magistral  wodociągowych wraz z odcinkami sieci rozdzielczej, przyłączami i połączeniami oraz przebudową i wymianą armatury i węzłów wodociągowych w ulicach:

- Polskiej Organizacji Wojskowej (na odcinku od Placu Wolności do komory zasuw przed torami kolejowymi),

- Placu Wolności (na odcinku od ul. Polskiej Organizacji Wojskowej do ul. Brzeskiej),

- Dziewińskiej (na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Kruszyńskiej).

Łączna długość magistral wodociągowych wraz z odcinkami sieci rozdzielczej, przyłączami
i połączeniami przewidziana do modernizacji wynosi około 2 km.

Obecnie Wykonawca prowadzi działania przygotowawcze związane z opracowaniem dokumentów kontraktowych, w tym prace przedprojektowe związane ze skompletowaniem wymaganych materiałów do projektowania.

 

Zadanie 7: „Wymiana i przebudowa magistrali wodociągowej w aglomeracji Włocławek pod Mostem im. Edwarda Śmigłego-Rydza”.

Umowa z Wykonawcą zadania (Husar Budownictwo Inżynieryjne S.A.) została zawarta w dniu 28.09.2017 r.

W dniu 18.06.2019 r. zakończono realizację zadania, w ramach  którego wykonano roboty budowlano-montażowe obejmujące wymianę i przebudowę istniejącej magistrali wodociągowej pod Mostem im. Edwarda Śmigłego-Rydza (na odcinku o długości około
0,9 km od komory przed ul. Cysterską do Placu Kopernika) wraz z przebudową komór
z wyposażeniem oraz węzłów wodociągowych.

 

- Podzadanie 8A: „Modernizacja i wymiana sieci wodociągowych z przyłączami w aglomeracji m. Włocławek, ul. Wojska Polskiego, Grodzka, Papieżka, Weselna - cz. 1.”

Umowa z Wykonawcą zadania „Modernizacja i wymiana sieci wodociągowych z przyłączami w aglomeracji m. Włocławek (ul. Wojska Polskiego, Papieżka, Weselna)” została zawarta
w dniu 22.08.2017 r.  Wykonawcą zadania zostało Konsorcjum trzech firm: Kenez Sp. z o.o. (Lider Konsorcjum), Zakład Instalacji Sanitarnych, C. O. i Gaz „Kenez” (Partner) oraz „BOHAMET-ARMATURA” Spółka  Jawna (Partner).

W dniu 19.09.2018 r. zakończono realizację zadania, w ramach którego przeprowadzono modernizację, wymianę i przebudowę sieci wodociągowych z przyłączami, połączeniami
i przepięciami w ulicach Wojska Polskiego, Papieżka i Weselna we Włocławku wraz
z przebudową i wymianą armatury i węzłów wodociągowych, w tym kształtek, zasuw, hydrantów, skrzynek do zasuw i hydrantów, zaworów odcinających, zaworów antyskażeniowych i studni wodomierzowych. W ramach zadania modernizacji poddano infrastrukturę wodociągowej o łącznej długości około 2,4 km.

Umowa z Wykonawcą zadania „Modernizacja i wymiana sieci wodociągowych z przyłączami w aglomeracji m. Włocławek (ul. Grodzka)” została zawarta w dniu 20.06.2017 r.  Wykonawcą zadania została firma - Zakład Usług Melioracyjnych i Geodezyjnych Piotr Rojek z siedzibą
w Golubiu-Dobrzyniu.

W dniu 30.10.2018 r. zakończono realizację zadania, w ramach którego przeprowadzono modernizację, wymianę i przebudowę sieci wodociągowych z przyłączami, połączeniami
i przepięciami w ulicy Grodzkiej we Włocławku o łącznej długości ok. 3,6 km wraz
z przebudową i wymianą armatury i węzłów wodociągowych.

 

- Podzadanie 9A: Dostawa samochodu specjalistycznego do czyszczenia
i konserwacji infrastruktury kanalizacyjnej

Umowa z Wykonawcą (firmą KANRO Ltd Sp. z o.o. z siedzibą w Fastach koło Białegostoku) została zawarta w dniu 26.02.2019 r., z planowanym terminem zakończenia realizacji zadania do końca 2019 r. Przedmiotem zawartej umowy jest dostawa fabrycznie nowego wielofunkcyjnego samochodu specjalistycznego, z zabudową przystosowaną do ciśnieniowego czyszczenia i konserwacji sieci kanalizacji sanitarnej, wyposażonego w system odzysku wody wraz z przeszkoleniem pracowników w zakresie pełnej obsługi i eksploatacji samochodu.

Zgodnie ze stanem na koniec września 2019 r. zaawansowania realizacji zadania wykonany został m.in. zbiornik, przemiennik ciśnienia, próżniowa pompa pierścieniowa oraz pozostałe elementy zabudowy pojazdu. Ponadto zbiornik posadowiony został na ramie podwozia oraz rozpoczęto składanie w jedną całość poszczególnych elementów nadbudowy tj. zbiornika, przemiennika ciśnienia, pompy ssącej, wieży ssącej, bębna ciśnieniowego i innych.

 

 

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Siedlecki
  data wytworzenia: 2017-03-14
 • opublikował: Łukasz Wudarczyk
  data publikacji: 2017-03-14 10:49
 • zmodyfikował: Łukasz Wudarczyk
  ostatnia modyfikacja: 2019-10-03 07:29
 • Metryka

  • opublikował: Łukasz Wudarczyk
   data publikacji: 2017-03-14 10:04
  • zmodyfikował: Łukasz Wudarczyk
   ostatnia modyfikacja: 2017-03-17 12:00

Metryka

 • opublikował: Łukasz Wudarczyk
  data publikacji: 2017-03-14 10:04

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1716
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-10-03 07:29

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Toruńska 146 87-800 Włocławek

NIP: 888-000-14-20
REGON: 910510751

Bank Ochrony Środowiska
10 1540 1069 2001 8700 1339 0001

Dane kontaktowe

tel. +48 54 23 01 700
fax +48 54 23 01 701

Pogotowie Wod.-Kan. 994

sekretariat: sekretariat@wodociagi.wloclawek.pl

nr telefonu

Godziny przyjmowania interesantów

w dni robocze (od poniedziałku do piątku): 7.00-14.00
kasa Przedsiębiorstwa: 7.00-14.00

Godziny urzędowania

w dni robocze (od poniedziałku do piątku): 6.30-14.30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1071280
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-16 13:20

Stopka strony