Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. we Włocławku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.mpwik.wloclawek.pl

Treść strony

MEDIA O PROJEKCIE

07.03.2019 r. – 08.03.2019 r. – portale internetowe:

- www.ddwloclawek.pl – artykuł pn.: „Będzie nowy samochód specjalistyczny. Wodociągi inwestują”,

- www.q4.pl – artykuł pn.: „MPWiK kupuje kolejny samochód specjalistyczny”,

- www.pomorska.pl – artykuł pn.: „Włocławskie „Wodociągi” kupują samochód do czyszczenia kanalizacji”,

- www.tu.wloclawek.pl – artykuł pn.: „Wodociągi będą miały wielofunkcyjny, specjalistyczny samochód…”,

- www.wloclawek.info.pl – artykuł pn.: „MPWiK kupuje kolejny specjalistyczny samochód”.

Artykuły zawierają informacje o podpisaniu umowy na realizację zadania pn.: „Dostawa samochodu specjalistycznego do czyszczenia i konserwacji infrastruktury kanalizacyjnej”.

Styczeń 2019 r. – TV Kujawy

Emisje audycji telewizyjnej na temat realizowanego przez MPWiK Sp. z o.o., w ramach POIiŚ 2014-2020, Projektu unijnego pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap”.

03.12.2018 r. – Gazeta Pomorska – artykuł pt. „Włocławskie Wodociągi inwestują w infrastrukturę wodociągową w ramach Projektu POIiŚ 2014-2020 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap”.

Artykuł przedstawia zakres rzeczowy Projektu obejmujący inwestycje w infrastrukturę wodociągową, w tym w szczególności modernizację, wymianę i przebudowę magistral wodociągowych oraz sieci wodociągowych z przyłączami.

 

03.12.2018 r. – portal internetowy ddwloclawek.pl – artykuł pn.: „Włocławskie Wodociągi inwestują w infrastrukturę wodociągową”

Artykuł opisuje inwestycje w infrastrukturę wodociągową  MPWiK Sp. z o.o. wchodzące w zakres rzeczowy Projektu.

 

13.11.2018 r. – Gazeta Pomorska – artykuł pt.: „Włocławskie Wodociągi inwestują w infrastrukturę kanalizacyjną w ramach Projektu POIiŚ 2014-2020 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap”

Artykuł przedstawia zakres rzeczowy Projektu obejmujący inwestycje w infrastrukturę kanalizacyjną, w tym budowę nowych sieci kanalizacyjnych z tłoczniami ścieków, modernizację istniejących kanałów sanitarnych oraz przebudowę przepompowni ścieków.

 

06.11.2018 r. – portal internetowy ddwloclawek.pl – artykuł pn.: „Włocławskie Wodociągi inwestują w infrastrukturę kanalizacyjną”

Artykuł opisuje inwestycje w infrastrukturę kanalizacyjną  MPWiK Sp. z o.o. wchodzące w zakres rzeczowy Projektu.

 

12.09.2018 r. – portal internetowy wloclawek.info.plartykuł pn.: „MPWiK będzie modernizować infrastrukturę kanalizacyjną”

Artykuł zawiera informację o podpisaniu umowy na realizację zadania pn.: „Modernizacja i przebudowa infrastruktury kanalizacyjnej w rejonie Al. Jana Pawła II we Włocławku”.

 

08.09.2018 r. – portal internetowy portalwloclawek.plartykuł pn.: „Tajemnicze skrzynki na terenie miasta”

Artykuł zawiera informacje o realizacji zadania pn.: „Renowacja sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Włocławek – cz. 3”, które obejmuje swoim zakresem modernizację i przebudowę kanałów sanitarnych i deszczowych o łącznej długości 18,8 km w 57 ulicach na terenie czterech włocławskich dzielnic: Kazimierza Wielkiego, Południe, Śródmieście oraz Zazamcze.

 

20.06.2018 r. – portale internetowe:

-   NaszWłocławek.pl - artykuł pn.: „Renowacja sieci kanalizacyjnej”,

- wloclawek.info.plartykuł pn.: „Miejskie wodociągi ruszają z kolejnym etapem inwestycji”,

- tu.wloclawek.plartykuł pn.: „Wodociągi modernizują sieć przy ul. Kaliskiej - ruch pieszy będzie minimalnie zakłócony”,

- ddwloclawek.plartykuł pn.: „Rusza kolejny etap inwestycji Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji”.

Artykuły zawierają informacje o renowacji sieci kanalizacyjnej w ul. Kaliskiej w ramach zadania pn.: „Renowacja sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Włocławek – cz. 2”.

 

07.03.2018 r. portal internetowy ddwloclawek.pl – artykuł pn.: „Na moście remontują nie tylko chodnik. Wodociągowi prowadzą inwestycję za ponad 4 mln zł”.

Artykuł opisuje cel oraz postępy w realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Wymiana i przebudowa magistrali wodociągowej w aglomeracji Włocławek pod Mostem im. Edwarda Śmigłego-Rydza”.

 

25.02.2018 r. – portal internetowy ddwloclawek.plartykuł pn.: „Rusza duża inwestycja miejskich wodociągów. Koszt to 12,6 mln zł”

Artykuł zawiera informację o podpisaniu umowy na realizację zadania pn.: Renowacja sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Włocławek – cz. 3”.

 

22.02.2018 r. – Gazeta Pomorskaartykuł pn.:Rusza trzeci już etap renowacji kanalizacji”.

Artykuł zawiera informację o podpisaniu umowy na realizację zadania pn.: „Renowacja sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Włocławek – cz. 3”.

 

Luty 2018 r. – Radio RMF MAXXX

Emisje audycji radiowej na temat realizacji zadania pn. „Renowacja sieci kanalizacyjnej w aglomeracji m. Włocławek – cz. 3” w ramach Projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap”.

 

Luty 2018 r. – Radio RMF MAXXX

Emisje audycji radiowej na temat realizacji zadania pn. „Wymiana i przebudowa magistrali wodociągowej w aglomeracji Włocławek pod Mostem im. Edwarda Śmigłego-Rydza” w ramach Projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap”.

 

Luty 2018 r. – TV Kujawy

Emisje audycji telewizyjnej na temat realizacji zadania pn. „Wymiana i przebudowa magistrali wodociągowej w aglomeracji Włocławek pod Mostem im. Edwarda Śmigłego-Rydza” w ramach Projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap”.

 

Luty 2018 r. – CW24 TV

Emisje reportażu o podpisaniu umowy oraz rozpoczęciu realizacji zadania pn. „Renowacja sieci kanalizacyjnej w aglomeracji m. Włocławek – cz. 3” w ramach Projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap”.

 

20.02.2018 r. – Portal www.tu.wloclawek.pl – artykuł pt. „Inwestycja warta prawie            13 mln poprawi jakość systemu wodno-kanalizacyjnego. Wodociągi podpisały umowę na ważne zadanie.

Artykuł informuje, iż MPWiK Sp. z o.o. podpisało umowę z Konsorcjum firm: Firma Handlowo-Usługowa Instbud Stanisław Boguta Sp. J. (Lider) oraz Instbud Sp. z o.o. (Partner), której przedmiotem jest wykonanie zadania pn. „Renowacja sieci kanalizacyjnej w aglomeracji m. Włocławek cz. 3”. Zadanie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na renowacji i przebudowie istniejących kanałów sanitarnych i deszczowych o łącznej długości ok. 18,8 km oraz renowacji i wymianie studni kanalizacyjnych zlokalizowanych w 57 włocławskich ulicach.

 

12.11.2017 r. – Portal www.ddwloclawek.pl – artykuł pt. „To kolejny rok dużych inwestycji w Wodociągach”.

 Artykuł opisuje zadania inwestycyjne, których realizacja zakończyła się w okresie do końca września 2017 r. w ramach Projektu POIiŚ pn. "Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap".

 

29.09.2017 r. 3.10.2017 r. – portale internetowe:

- włocławek.info.pl - artykuł pn.: „Rurociąg biegnący pod mostem zostanie wymieniony”,

- ddwloclawek.plartykuł pn.: „Remont magistrali pod mostem potrwa ponad rok. Przeprowadzą go z barek”,

- promocjewloclawskie.plartykuł pn.: „Inwestycja za miliony we Włocławku. Co się zmieni?”,

Artykuły zawierają informacje o podpisaniu umowy na realizację zadania pn.: „Wymiana i przebudowa magistrali wodociągowej w aglomeracji Włocławek pod Mostem im. Edwarda Śmigłego-Rydza”.

 

29.08.2017 r. - 30.08.2017 r. – portale internetowe:

- ddwloclawek.pl - artykuł pn.: „Miejskie wodociągi będą modernizować swoje sieci w kolejnych ulicach we Włocławku”,

- promocjewloclawskie.pl - artykuł pn.: „Modernizacja i wymiana sieci wodociągowej we Włocławku. Gdzie tym razem?”,

- wloclawek.pl - artykuł pn.: „Będzie modernizacja sieci w ulicach Wojska Polskiego, Papieżka i Weselna”,

- q4.pl - artykuł pn.: „Będzie modernizacja sieci w ulicach Wojska Polskiego, Papieżka i Weselna”,

- radioemka.pl.

Artykuły zawierają informacje o podpisaniu umowy na realizację zadania pn.: „Modernizacja i wymiana sieci wodociągowych z przyłączami w aglomeracji m. Włocławek (ul. Wojska Polskiego, Papieżka i Weselna)”.

 

03.07.2017 r. - 09.07.2017 r. -– portale internetowe:

- naszwloclawek.pl - artykuł pn.: „Modernizacja przepompowni ścieków wraz z rurociągami tłocznymi”,

- promocjewłocławskie.pl - artykuł pn.: „Inwestują miliony w wodociągi i kanalizację. Rusza modernizacja we Włocławku. Kiedy koniec prac?”,

-włocławek.info.pl - artykuł pn.: „MPWiK podpisał umowę na modernizację przepompowni”,

- wloclawek.extrapolska.pl - artykuł pn.: „MPWiK zmodernizuje 4 przepompownie ścieków i przebuduje rurociągi”,

- ddwloclawek.pl - artykuł pn.: „Przed nami kolejna inwestycja Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji we Włocławku. Tym razem za 1,1 mln zł”.

Artykuły zawierają informacje o podpisaniu umowy na realizację zadania pn.: „Modernizacja przepompowni ścieków wraz z rurociągami tłocznymi w aglomeracji Włocławek, w ulicach: Łabędzie, Łosia, brzezinowa i Bluszczowa”.

 

28.06.2017 r. - 02.07.2017 r.  portale internetowe:

- promocjewloclawskie.plartykuł pn. „Modernizacja i wymiana sieci wodociągowej we Włocławku”,

- ddwloclawek.plartykuł pn.: „MPWiK inwestuje. Zapłaci 1,17 mln zł za prace przy ul. Grodzkiej”.

Artykuły zawierają informacje o podpisaniu umowy na realizację zadania pn.: „Modernizacja i wymiana sieci wodociągowych z przyłączami w aglomeracji m. Włocławek (ul. Grodzka)”.

 

23.05.2017 r. - portal internetowy wloclawek.extrapolska.pl – artykuł pn.:Wodociągi już modernizują sieć w ramach Projektu Gospodarka Wodno-Ściekowa”.

Artykuł opisuje zakres rzeczowy projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap”.

 

24.03.2017 r. – Gazeta Pomorska, Nr 70 (20.853) - artykuł pt. „Kolejne odcinki sieci kanalizacyjnej we Włocławku zostaną poddane renowacji”.

Artykuł informuje, iż MPWiK Sp. z o.o. podpisało umowę z firmą Mazur Sp. z o.o. ze Świecia - Wykonawcą zadania obejmującego zaprojektowanie i wykonanie metodami bezwykopowymi renowacji kanałów sanitarnych oraz studni rewizyjnych i włączeń przyłączy do kolektorów we Włocławku w ulicach:

- ul. Mazowieckiej (na odcinku od ul. Kujawskiej do ul. Planty),

- ul. Kujawskiej (na odcinku od ul. Kaliskiej do ul. Kruszyńskiej),

- ul. Kaszubskiej (na odcinku od ul. Kujawskiej do ul. Planty),

- ul. Kaliskiej (na docinku od ul. Planty I do ul. POW 43),

- ul. Grodzkiej (na odcinku od ul. Jałowcowej do ul. Malinowej) oraz

- ul. Chemików (na odcinku od ul. Budowlanych do ul. Wienieckiej).

Łączna długość kanałów przewidzianych do renowacji wynosi ok. 2,5 km.

 

22.03.2017 r. – Gazeta Pomorska Nr 68 (20.851) oraz portal www.wloclawek.naszemiasto.pl: artykuł pt. „Inwestycje unijne w infrastrukturę wodociągową we Włocławku: przeszłość i przyszłość”.

Artykuł zawiera krótki rys historyczny Spółki, opisuje ukończone, dzięki wsparciu środków unijnych, inwestycje oraz przybliża w szczególności planowane zadania w zakresie zaopatrzenia w wodę, które Spółka chce zrealizować przy wsparciu środków unijnych w ramach Projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap”..

 

21.03.2017 r. – Gazeta Pomorska: Nr 67 (20.850) artykuł pt. „Ekipy remontowe „Wodociągów” ruszają na ulice”, w którym Prezes MPWiK Sp. z o.o. we Włocławku Pan Mariusz Marciniak wyjaśnia, iż ramach Projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap” w najbliższym okresie planowane jest prowadzenie robót związanych z modernizacją infrastruktury wodociągowej w ul. Leśnej, Kościuszki i POW oraz dotyczące rozbudowy kanalizacji sanitarnej w ul. Żytniej i Noakowskiego.

 

17.03.2017 r. – Puls Regionu: artykuł pt. „Infrastruktura wod-kan na europejskim poziomie – Projekt POIiŚ „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap”.

Artykuł opisuje zakres rzeczowy Projektu poprzez przybliżenie krótkiej charakterystyki dziewięciu głównych zadań na roboty, dostawy i usługi oraz cele i efekty rzeczowe realizacji Projektu. Ponadto w artykule znajduje się informacja o współfinansowaniu Projektu ze środków Funduszu Spójności.

 

14.03.2017 r. – portal www.ddwloclawek.pl, artykuł pt. „MPWIK zrealizuje wielomilionową inwestycję”.

W artykule przedstawiono informacje o uzyskaniu dofinansowania Projektu potwierdzonego zawarciem w dniu 03.03.2017 r. Umowy o dofinansowanie. Ponadto opisano podstawowy zakres rzeczowy Projektu i wskazano planowane koszty realizacji przedsięwzięcia oraz udział współfinanowania ze środków Funduszu Spójności w ramach POIiŚ 2014-2020.

 

10.03.2017 r. – portal www.q4.pl : artykuł pt. „Inwestycja wodociągów warta ponad 75 mln”.

Artykuł relacjonuje wspólną konferencję prasową Prezesa Zarządu MPWiK Sp. z o.o. we Włocławku – Pana Mariusza Marciniaka i Prezydenta Miasta Włocławek – Pana dra Marka Wojtkowskiego. Podczas spotkania przedstawiony został zakres rzeczowy Projektu, jego cele realizacji oraz zakładane efekty. Prezydent Miasta oraz Prezes Zarządu Spółki podkreślili, iż uzyskane dofinansowanie jest wielkim sukcesem Spółki i Miasta.

 

10.03.2017 r. – portal Gazety Pomorskiej

Artykuł opisujący planowaną przez MPWiK Sp. z o.o. inwestycję współfinansowaną ze środków Funduszu Spójności w ramach POIiŚ 2014-2020, w tym m.in. zakres rzeczowy przedsięwzięcia oraz przewidywane korzyści z jego realizacji.

 

10.03.2017 r. –portal www.promocjewloclawskie.pl

Artykuł opisujący wspólną konferencję prasową w dniu 08.03.2017 r. Prezesa Zarządu MPWiK Sp. z o.o. we Włocławku – Pana Mariusza Marciniaka oraz Prezydenta Miasta Włocławka – Pana dra Marka Wojtkowskiego, która dotyczyła Projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap". Podczas konferencji przedstawiony został zakres rzeczowy Projektu, cele inwestycji oraz przewidywane efekty z realizacji przedsięwzięcia.

 

09.03.2017 r. – Gazeta Pomorska: artykuł pt. „Dość awarii! Stara sieć wymaga modernizacji”.

Artykuł informujący o uzyskaniu dofinansowania Projektu ze środków Funduszu Spójności w ramach POIiŚ 2014-2020 potwierdzonego zawarciem Umowy o dofinansowanie pomiędzy MPWiK Sp. z o.o. we Włocławku a NFOŚiGW w Warszawie. Ponadto przedstawiono zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmujący m.in. budowę nowej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z tłoczniami ścieków oraz modernizację istniejącej sieci kanalizacyjnej, w tym przepompowni ścieków. Planowana jest również modernizacja i przebudowa magistral i sieci wodociągowych w przyłączami.

 

6.03.2017 r. – TV Kujawy

Reportaż z uroczystości podpisania Umowy o dofinansowanie Projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap” pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jakub Woźnikowski
 • opublikował: Łukasz Wudarczyk
  data publikacji: 2017-04-25 07:17
 • zmodyfikował: Łukasz Wudarczyk
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-20 09:10

Rejestr zmian

 • zmieniono 2018-01-02 07:04 przez Łukasz Wudarczyk
 • zmieniono 2018-03-02 14:30 przez Łukasz Wudarczyk
 • zmieniono 2018-04-16 07:15 przez Łukasz Wudarczyk
 • zmieniono 2018-09-26 08:07 przez Łukasz Wudarczyk
 • zmieniono 2018-10-08 09:38 przez Łukasz Wudarczyk
 • zmieniono 2018-12-18 13:10 przez Łukasz Wudarczyk
 • zmieniono 2019-03-18 11:48 przez Łukasz Wudarczyk
 • zmieniono 2020-07-20 08:55 przez Łukasz Wudarczyk
 • zmieniono 2020-07-20 09:10 przez Łukasz Wudarczyk

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 11021
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-12-01 10:24:35