Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. we Włocławku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.mpwik.wloclawek.pl

Treść strony

MEDIA O PROJEKCIE

16.09.2022 r.  – portal internetowy www.ddwloclawek.pl – artykuł pn.: „MPWiK zrealizowało kolejny projekt w ramach środków unijnych POIiŚ”

Artykuł opisuje zrealizowane inwestycje MPWiK Sp. z o.o. we Włocławku w ramach Projektu pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap” z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

WRZESIEŃ 2022 r.  – TV Kujawy

Emisje audycji telewizyjnej na temat realizowanego Projektu unijnego pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap” przez MPWiK Sp. z o.o., w ramach POIiŚ 2014-2020.

31.08.2022 r.  – portal internetowy www.ddwloclawek.pl – artykuł pn.: „MPWiK zmodernizowało infrastrukturę wodociągową we Włocławku”

Artykuł zawiera informacje o inwestycjach MPWiK Sp. z o.o. we Włocławku w infrastrukturę wodociągową w ramach Projektu pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap” z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

10.08.2022 r.  – portal internetowy www.ddwloclawek.pl – artykuł pn.: „Włocławek wyposażony w nowoczesny system kanalizacyjny”

W artykule omówiony został zmodernizowany przez MPWiK Sp. z o.o. w latach 2016-2022 system kanalizacyjny we Włocławku, w ramach Projektu POIiŚ 2014-2020.

SIERPIEŃ 2022 r.  – TV Kujawy

Emisje audycji telewizyjnej na temat realizowanego Projektu unijnego pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap” przez MPWiK Sp. z o.o., w ramach POIiŚ 2014-2020.

29.07.2022 r.  – portal internetowy www.ddwloclawek.pl – artykuł pn.: „MPWiK modernizuje sieci i magistrale wodociągowe”

W artykule omówiony został zrealizowany zakres rzeczowy Projektu dot. infrastruktury wodociągowej i kanalizacji deszczowej.

20.07.2022 r.  – portal internetowy www.ddwloclawek.pl – artykuł pn.: „MPWiK w ramach POIiŚ 2014-2020 inwestuje w infrastrukturę kanalizacyjną”

Artykuł opisuje inwestycje w infrastrukturę kanalizacyjną w ramach projektu POIiŚ, w tym budowę nowych sieci kanalizacyjnych, modernizację istniejących kanałów sanitarnych, przebudowę przepompowni ścieków a także zakup samochodów specjalistycznych oraz systemu do telewizyjnej inspekcji sieci kanalizacyjnej. 

01.07.2022 r.  – portal internetowy www.ddwloclawek.pl – artykuł pn.: „MPWiK modernizuje system wodociągowy w ramach POIiŚ”

Artykuł zawiera informacje nt. zmodernizowanej infrastruktury wodociągowej na terenie miasta
w ramach Projektu POIiŚ 2014-2020.

LIPIEC 2022 r.  – TV Kujawy

Emisje audycji telewizyjnej na temat realizowanego Projektu unijnego pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap” przez MPWiK Sp. z o.o., w ramach POIiŚ 2014-2020.

17.06.2022 r.  – portal internetowy www.ddwloclawek.pl – artykuł pn.: „Włocławskie sieci kanalizacyjne jak nowe”

Artykuł opisuje inwestycje MPWiK Sp. z o.o. we Włocławku w infrastrukturę kanalizacyjną w ramach Projektu pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap” z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

CZERWIEC 2022 r.  – TV Kujawy

Emisje audycji telewizyjnej na temat realizowanego Projektu unijnego pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap” przez MPWiK Sp. z o.o., w ramach POIiŚ 2014-2020.

30.05.2022 r.  – portal internetowy www.ddwloclawek.pl – artykuł pn.: „W ramach POIiŚ MPWiK inwestuje w infrastrukturę wodociągową” 

Artykuł zawiera informacje o inwestycjach MPWiK Sp. z o.o. we Włocławku w infrastrukturę wodociągową w ramach Projektu pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap” z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

20.05.2022 r.  – portal internetowy www.ddwloclawek.pl – artykuł pn.: „MPWiK buduje i modernizuje sieci kanalizacji sanitarnej”

Artykuł opisuje inwestycje w infrastrukturę kanalizacyjną w ramach Projektu pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap”, dot. budowy nowych sieci kanalizacyjnych, modernizacji istniejących kanałów sanitarnych ze studniami, przebudowy przepompowni ścieków, a także zakupu samochodów specjalistycznych oraz systemu do telewizyjnej inspekcji sieci kanalizacyjnych.

MAJ 2022 r.  – TV Kujawy

Emisje audycji telewizyjnej na temat realizowanego Projektu unijnego pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap” przez MPWiK Sp. z o.o., w ramach POIiŚ 2014-2020.

22.04.2022 r.  – portal internetowy www.ddwloclawek.pl – artykuł pn.: „W ramach Projektu POIiŚ MPWiK modernizuje wodociągi”

W artykule omówiony został  zrealizowany  w latach 2016-2021 zakres rzeczowy Projektu pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap” dot. infrastruktury wodociągowej i kanalizacji deszczowej, który obejmuje modernizację, wymianę i przebudowę magistral i sieci wodociągowych z przyłączami, rozbudowę monitoringu sieci wodociągowej oraz renowację sieci kanalizacji deszczowej.

07.04.2022 r.  – portal internetowy www.ddwloclawek.pl – artykuł pn.: „W ramach Projektu POIiŚ 2014-2020 MPWiK modernizuje system”

Artykuł zawiera informacje o inwestycjach MPWiK Sp. z o.o. w zakresie infrastruktury kanalizacyjnej w ramach projektu POIiŚ 2014-2020 pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap”.

KWIECIEŃ 2022 r.  – TV Kujawy

Emisje audycji telewizyjnej na temat realizowanego przez MPWiK Sp. z o.o., w ramach POIiŚ 2014-2020, Projektu unijnego pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap”.

25.03.2022 r.  – portal internetowy www.ddwloclawek.pl – artykuł pn.: „ MPWiK modernizuje infrastrukturę wodociągową w ramach POIiŚ”

Artykuł zawiera informacje nt. infrastruktury wodociągowej zmodernizowanej we Włocławku
w ramach Projektu POIiŚ 2014-2020.

11.03.2022 r.  – portal internetowy www.ddwloclawek.pl – artykuł pn.: „MPWiK modernizuje infrastrukturę kanalizacyjną w ramach POIiŚ 2014-2020”

W artykule przedstawiono informacje dotyczące modernizacji i rozbudowy infrastruktury kanalizacyjnej w ramach Projektu POIiŚ 2014-2020 pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap”.

MARZEC 2022 r.  – TV Kujawy

Emisje audycji telewizyjnej na temat realizowanego Projektu unijnego pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap” przez MPWiK Sp. z o.o., w ramach POIiŚ 2014-2020,

25.02.2022 r.  – portal internetowy www.ddwloclawek.pl – artykuł pn.: „MPWiK modernizuje infrastrukturę wodociągową”

W artykule omówiony został zmodernizowany przez MPWiK Sp. z o.o. w latach 2016-2021 system wodociągowy we Włocławku, w ramach Projektu POIiŚ 2014-2020.

11.02.2022 r.  – portal internetowy www.ddwloclawek.pl – artykuł pn.: „MPWiK modernizuje system w ramach POIiŚ 2014-2020”

Artykuł zawiera informacje o realizowanych zadaniach inwestycyjnych w zakresie infrastruktury kanalizacyjnej w ramach Projektu POIiŚ 2014-2020.

LUTY 2022 r.  – TV Kujawy

Emisje audycji telewizyjnej na temat realizowanego przez MPWiK Sp. z o.o., w ramach POIiŚ 2014-2020, Projektu unijnego pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap”.

26.01.2022 r.  – strony internetowe:

- www.ddwloclawek.pl artykuł pn. „MPWiK zakończył kolejne inwestycje w ramach POIiŚ 2014-2020”

- www.mpwik.wloclawek.pl  - artykuł pn. „MPWiK zakończył kolejne inwestycje w ramach POIiŚ 2014-2020”

Artykuły opisują zrealizowany zakres rzeczowy Projektu obejmujący inwestycje w infrastrukturę wodociągową, w tym modernizację, wymianę i przebudowę magistral wodociągowych oraz sieci wodociągowych z przyłączami a także rozbudowę monitoringu sieci wodociągowej wraz z wdrożeniem systemu do modelowania hydraulicznego oraz zarządzania siecią wodociągową.

19.01.2022 r.  – portal internetowy www.ddwloclawek.pl – artykuł pn.: „Włocławska infrastruktura kanalizacyjna coraz lepsza”

Artykuł opisuje inwestycje w infrastrukturę kanalizacyjną, w tym budowę nowych sieci kanalizacyjnych z tłoczniami ścieków, modernizację istniejących kanałów sanitarnych, przebudowę przepompowni ścieków a także zakup samochodów specjalistycznych do czyszczenia i konserwacji kanalizacyjnej oraz systemu do telewizyjnej inspekcji sieci kanalizacyjnej. 

12.01.2022 r. – 13.01.2022 r. – portale internetowe:

- www.q4.pl artykuł pn.: „MPWiK zakupiło kolejne specjalistyczne auto”

- www.wloclawek.info.pl artykuł pn.: „MPWiK we Włocławku kupiło kolejne specjalistyczne auto”

- www.portalwloclawek.pl artykuł pn.: „MPWiK ma nowy pojazd. Kosztował ponad 2 mln zł”

- www.ddwloclawek.pl artykuł pn.: „MPWiK zakupiło kolejne specjalistyczne auto”

Artykuły zawierają informacje o zakończeniu realizacji zadania pn.: „Dostawa samochodu specjalistycznego do czyszczenia i konserwacji infrastruktury kanalizacyjnej”.

22.12.2021 r.  – portal internetowy www.ddwloclawek.pl – artykuł pn.: „MPWiK modernizuje infrastrukturę wodociągową we Włocławku”

Artykuł zawiera informacje nt. zmodernizowanej infrastruktury wodociągowej na terenie miasta
 w ramach Projektu POIiŚ 2014-2020.

10.12.2021 r.  – portal internetowy www.ddwloclawek.pl – artykuł pn.: „MPWiK modernizuje system kanalizacyjny w ramach Projektu POIiŚ 2014-2020”

W artykule przedstawiono informacje dotyczące modernizowanej i rozbudowywanej infrastruktury kanalizacyjnej oraz dostawach pojazdów specjalistycznych w ramach Projektu POIiŚ 2014-2020 pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap”.

01.12.2021 r.  – portal internetowy www.ddwloclawek.pl – artykuł pn.: „Modernizujemy sieci i magistrale wodociągowe w ramach POIiŚ 2014-2020”

W artykule omówiony został  zakres rzeczowy Projektu pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 obejmujący inwestycje w infrastrukturę wodociągową, w tym modernizację, wymianę i przebudowę magistral wodociągowych oraz sieci wodociągowych z przyłączami a także rozbudowę monitoringu sieci wodociągowej wraz z wdrożeniem systemu do modelowania hydraulicznego oraz zarządzania siecią wodociągową.

 

25.11.2021 r.  – portal internetowy www.ddwloclawek.pl – artykuł pn.: „MPWiK modernizuje infrastrukturę kanalizacyjną w ramach POIiŚ 2014-2020”

Artykuł zawiera informacje o realizowanych zadaniach inwestycyjnych w zakresie infrastruktury kanalizacyjnej w ramach Projektu POIiŚ 2014-2020.

 

27.10.2021 r.  – portal internetowy www.ddwloclawek.pl – artykuł pn.: „MPWiK modernizuje sieć i magistrale wodociągowe we Włocławku w ramach POIiŚ”

Artykuł opisuje inwestycje w infrastrukturę wodociągową MPWiK Sp. z o.o. we Włocławku wchodzące w zakres rzeczowy Projektu pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

13.10.2021 r.  – portal internetowy www.ddwloclawek.pl – artykuł pn.: „MPWiK modernizuje sieci kanalizacyjne w ramach POIiŚ 2014-2020”

Artykuł opisuje inwestycje w infrastrukturę kanalizacyjną, w tym budowę nowych sieci kanalizacyjnych z tłoczniami ścieków, modernizację istniejących kanałów sanitarnych, przebudowę przepompowni ścieków a także zakup samochodów specjalistycznych do czyszczenia i konserwacji kanalizacyjnej oraz systemu do telewizyjnej inspekcji sieci kanalizacyjnej.

 

20.09.2021 r. – 22.09.2021 r. – portale internetowe:

- www.q4.pl – artykuł pn.: „MPWiK modernizuje infrastrukturę wodociągową  we Włocławku w ramach POIiŚ 2014-2020”

- www.ddwloclawek.pl – artykuł pn.: „MPWiK modernizuje infrastrukturę wodociągową  we Włocławku w ramach POIiŚ 2014-2020”

Artykuły zawierają informacje o realizowanych zadaniach inwestycyjnych w zakresie infrastruktury wodociągowej w ramach Projektu POIiŚ 2014-2020.

 

10.09.2021 r.  – portal internetowy www.ddwloclawek.pl – artykuł pn.: „MPWiK modernizuje infrastrukturę kanalizacyjną i rozbudowuje sieć”

Artykuł opisuje inwestycje w infrastrukturę kanalizacyjną MPWiK Sp. z o.o. we Włocławku wchodzące w zakres rzeczowy Projektu pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

27.08.2021 r.  – portal internetowy www.ddwloclawek.pl – artykuł pn.: „Inwestycje MPWiK w infrastrukturę wodociągową w ramach Projektu POIiŚ 2014-2020”

W artykule omówiony został  zakres rzeczowy Projektu obejmujący inwestycje w infrastrukturę wodociągową, w tym modernizację, wymianę i przebudowę magistral wodociągowych oraz sieci wodociągowych z przyłączami a także rozbudowę monitoringu sieci wodociągowej wraz z wdrożeniem systemu do modelowania hydraulicznego oraz zarządzania siecią wodociągową.

 

11.08.2021 r.  – portal internetowy www.ddwloclawek.pl – artykuł pn.: „MPWiK modernizuje Infrastrukturę kanalizacyjną we Włocławku w ramach POIiŚ 2014-2020”

Artykuł zawiera informacje o realizowanym przez MPWiK Sp. z o.o. projekcie unijnym
pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap” w ramach POIiŚ 2014-2020
w zakresie infrastruktury kanalizacyjnej.

 

22.07.2021 r. – 26.07.2021 r. – portale internetowe:
- www.q4.pl – artykuł pn.: „MPWiK realizuje projekt unijny w zakresie infrastruktury wodociągowej”
- www.ddwloclawek.pl – artykuł pn.: „MPWiK realizuje projekt unijny w zakresie infrastruktury wodociągowej”

Artykuły opisują inwestycje w infrastrukturę wodociągową MPWiK Sp. z o.o. we Włocławku wchodzące w zakres rzeczowy Projektu pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

14.07.2021 r. – portale internetowe:
- www.ddwloclawek.pl – artykuł pn.: „Włocławskie sieci kanalizacyjne jak nowe”
- www.q4.pl – artykuł pn.: „Włocławskie sieci kanalizacyjne jak nowe”

Artykuły opisują inwestycje w infrastrukturę kanalizacyjną, w tym budowę nowych sieci kanalizacyjnych z tłoczniami ścieków, modernizację istniejących kanałów sanitarnych, przebudowę przepompowni ścieków a także zakup samochodów specjalistycznych do czyszczenia i konserwacji kanalizacyjnej oraz systemu do telewizyjnej inspekcji sieci kanalizacyjnej.

 

06.07.2021 r. –  07.07.2021 r. – portale internetowe:
- www.ddwloclawek.pl – artykuł pn.: „MPWiK podpisało kolejną umowę. Prace mają zakończyć się w lipcu 2022 roku”
- www.q4.pl – artykuł pn.: „Renowacja sieci kanalizacyjnej w aglomeracji m. Włocławek – cz. 5”

Artykuły zawierają informacje o podpisaniu umowy na realizację zadania pn.: Renowacja sieci kanalizacyjnej w aglomeracji m. Włocławek – cz. 5

 

24.06.2021 r.  – portal internetowy www.ddwloclawek.pl – artykuł pn.: „MPWiK w ramach POIiŚ inwestuje w infrastrukturę wodociągową”

Artykuł zawiera informacje o realizowanym przez MPWiK Sp. z o.o. projekcie unijnym
pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap” w ramach POIiŚ 2014-2020
w zakresie infrastruktury wodociągowej.

 

11.06.2021 r.  – portal internetowy www.ddwloclawek.pl – artykuł pn.: „Infrastruktura kanalizacyjna coraz lepsza. W ramach Projektu POIiŚ Spółka MPWiK rozbudowuje sieć”

Artykuł zawiera informacje o realizowanych zadaniach inwestycyjnych w zakresie infrastruktury kanalizacyjnej w ramach Projektu POIiŚ 2014-2020.

 

CZERWIEC 2021 r.  – TV Kujawy

Emisje audycji telewizyjnej na temat realizowanego przez MPWiK Sp. z o.o. Projektu unijnego pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap”, w ramach POIiŚ 2014-2020.

 

19.05.2021 r.  – portal internetowy www.ddwloclawek.pl – artykuł pn.: „MPWiK modernizuje wodociągi w ramach Projektu POIiŚ”

W artykule omówiony został  zakres rzeczowy Projektu obejmujący inwestycje w infrastrukturę wodociągową, w tym modernizację, wymianę i przebudowę magistral wodociągowych oraz sieci wodociągowych z przyłączami a także rozbudowę monitoringu sieci wodociągowej wraz z wdrożeniem systemu do modelowania hydraulicznego oraz zarządzania siecią wodociągową.

 

MAJ 2021 r.  – TV Kujawy

Emisje audycji telewizyjnej na temat realizowanego przez MPWiK Sp. z o.o., w ramach POIiŚ 2014-2020, Projektu unijnego pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap”.

 

30.04.2021 r.  – 17.05.2021 r. – portale internetowe:

- www.inzyneria.com artykuł pn.: „Włocławek odnawia i rozbudowuje sieć kanalizacyjną”

- www.kierunekwodkan.pl artykuł pn.: „Włocławek modernizuje system”

- www.ddwloclawek.pl artykuł pn.: „Włocławek modernizuje infrastrukturę kanalizacyjną w ramach Projektu POIiŚ”

 

Artykuły opisują inwestycje w infrastrukturę kanalizacyjną MPWiK Sp. z o.o. we Włocławku wchodzące w zakres rzeczowy Projektu pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

KWIECIEŃ 2021 r.  – TV Kujawy

Emisje audycji telewizyjnej na temat realizowanego Projektu unijnego pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap” przez MPWiK Sp. z o.o., w ramach POIiŚ 2014-2020,

 

31.03.2021 r.  – portal internetowy www.ddwloclawek.pl – artykuł pn.: „MPWiK modernizuje sieć wodociągową. Zobacz, gdzie aktualnie pracują”

 

Artykuł zawiera informacje o realizowanych zadaniach inwestycyjnych w zakresie infrastruktury wodociągowej w ramach Projektu POIiŚ 2014-2020.

 

25.02.2021 r.  – portal internetowy www.ddwloclawek.pl – artykuł pn.: „MPWiK inwestuje w infrastrukturę kanalizacyjną. Zobacz, co robią aktualnie”

 

W artykule omówiony został zakres rzeczowy Projektu obejmujący inwestycje w infrastrukturę kanalizacyjną, w tym budowę nowych sieci kanalizacyjnych z tłoczniami ścieków, modernizację istniejących kanałów sanitarnych, przebudowę przepompowni ścieków a także zakup samochodów specjalistycznych do czyszczenia i konserwacji kanalizacyjnej oraz systemu do telewizyjnej inspekcji sieci kanalizacyjnej.

 

10.02.2021 r.  – portal internetowy www.ddwloclawek.pl – artykuł pn.: „W MPWiK będzie nowe auto. To wyjątkowy pojazd specjalistyczny”

 

Artykuł zawiera informacje o podpisaniu umowy na realizację zadania pn.: „Dostawa samochodu specjalistycznego do czyszczenia i konserwacji infrastruktury kanalizacyjnej”.

 

25.01.2021 r.  – portal internetowy www.ddwloclawek.pl – artykuł pn.: „MPWiK realizuje projekt unijny w zakresie infrastruktury wodociągowej”

 

Artykuł opisuje inwestycje w infrastrukturę wodociągową MPWiK Sp. z o.o. we Włocławku wchodzące w zakres rzeczowy Projektu pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w tym modernizację, wymianę i przebudowę magistral wodociągowych oraz sieci wodociągowych z przyłączami a także rozbudowę monitoringu sieci wodociągowej wraz z wdrożeniem systemu do modelowania hydraulicznego oraz zarządzania siecią wodociągową.

 

06.01.2021 r.  – portale internetowe:

- www.ddwloclawek.pl artykuł pn.: „Podpisano umowę na modernizację wodociągów w ciągu ul. Wyszyńskiego”

- www.radioemka.pl artykuł pn.: „Umowa na modernizację magistrali wodociągowej w ulicy Wyszyńskiego podpisana

 

Artykuły zawierają informacje o podpisaniu umowy na realizację zadania pn.: Modernizacja magistrali wodociągowej w aglomeracji m. Włocławek w ul. Wyszyńskiego”.

 

04.01.2021 r. – 19.01.2021 r.  – TV Kujawy 

Emisje audycji telewizyjnej na temat realizowanego przez MPWiK Sp. z o.o., w ramach POIiŚ 2014-2020, Projektu unijnego pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap”.

 

30.11.2020 r. –   10.12.2020 r. – portale internetowe:

- www.q4.pl artykuł pn.: „MPWiK realizuje projekt unijny w zakresie infrastruktury kanalizacyjnej”

- www.ddwloclawek.pl artykuł pn.: „MPWiK realizuje projekt unijny w zakresie infrastruktury kanalizacyjnej”

- www.radioemka.pl – artykuł pn.: „MPWiK realizuje projekt unijny w zakresie infrastruktury kanalizacyjnej”

- www.tu.wloclawek.pl artykuł pn.: „MPWiK realizuje projekt unijny w zakresie infrastruktury kanalizacyjnej”

- www.wloclawek.info.pl artykuł pn.: „MPWiK modernizuje infrastrukturę kanalizacyjną”

 

Artykuły zawierają informacje o realizowanym przez MPWiK Sp. z o.o. projekcie unijnym
pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap” w ramach POIiŚ 2014-2020
w zakresie infrastruktury kanalizacyjnej.

 

30.10.2020 r. –  13.11.2020 r. – portale internetowe:

- www.ddwloclawek.pl artykuł pn.: „MPWiK inwestuje w infrastrukturę kanalizacyjną w ramach POIiŚ 2014-2020”

- www.q4.pl artykuł pn.: „MPWiK inwestuje w infrastrukturę kanalizacyjną w ramach POIiŚ 2014-2020”

- www.wloclawek.info.pl artykuł pn.: „MPWiK inwestuje w infrastrukturę kanalizacyjną”

- www.wloclawek.naszemiasto.pl – artykuł pn.: „ Włocławek. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Włocławku realizuje wielomilionowy projekt”

- www.radioemka.pl – artykuł pn.: „MPWiK inwestuje w infrastrukturę kanalizacyjną w ramach POIiŚ 2014-2020”

- www.radiohit.net.pl artykuł pn.: „MPWiK inwestuje w infrastrukturę kanalizacyjną w ramach POIiŚ 2014-2020”

- www.tu.wloclawek.pl artykuł pn.: „MPWiK inwestuje w infrastrukturę kanalizacyjną w ramach POIiŚ 2014-2020”

 

Artykuły zawierają informacje o realizowanych zadaniach inwestycyjnych w zakresie infrastruktury kanalizacyjnej w ramach Projektu POIiŚ 2014-2020.

 

23.10.2020 r. –  30.10.2020 r. – portale internetowe:

- www.q4.pl artykuł pn.: „MPWiK inwestuje w infrastrukturę wodociągową. Trwa modernizacja sieci i magistral wodociągowych we Włocławku w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”

- www.wloclawek.info.pl artykuł pn.: „MPWiK inwestuje w infrastrukturę wodociągową”

- www.ddwloclawek.pl artykuł pn.: „MPWiK inwestuje w infrastrukturę wodociągową”

- www.tu.wloclawek.pl artykuł pn.: „Od 3 lat MPWiK inwestuje w infrastrukturę wodociągową”

- www.kujawy.info artykuł pn.: „MPWiK inwestuje w infrastrukturę wodociągową”

 

Artykuły opisują inwestycje w infrastrukturę wodociągową MPWiK Sp. z o.o. we Włocławku wchodzące w zakres rzeczowy Projektu pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

05.10.2020 r.  – portal internetowy www.ddwloclawek.pl – artykuł pn.: „Zmodernizowali 35 kilometrów sieci kanalizacyjnej. Zobacz, co planują dalej ”

W artykule omówiony został zakres rzeczowy Projektu obejmujący inwestycje w infrastrukturę kanalizacyjną, w tym budowę nowych sieci kanalizacyjnych z tłoczniami ścieków, modernizację istniejących kanałów sanitarnych, przebudowę przepompowni ścieków a także zakup samochodów specjalistycznych do czyszczenia i konserwacji kanalizacyjnej oraz systemu do telewizyjnej inspekcji sieci kanalizacyjnej.

 

27.09.2020 r.  – portal internetowy www.ddwloclawek.pl – artykuł pn.: „MPWiK modernizuje infrastrukturę wodociągową w ramach Projektu POIiŚ 2014-2020”

Artykuł zawiera informacje o przeprowadzanych inwestycjach w infrastrukturę wodociągową
w ramach Projektu POIiŚ 2014-2020, w tym modernizację, wymianę i przebudowę magistral wodociągowych oraz sieci wodociągowych z przyłączami a także rozbudowę monitoringu sieci wodociągowej wraz z wdrożeniem systemu do modelowania hydraulicznego oraz zarządzania siecią wodociągową.

 

19.08.2020 r. –  20.08.2020 r. – portale internetowe:

- www.wloclawek.info.pl - artykuł pn.: „Przepompownie ścieków zostaną zmodernizowane”

- www.q4.pl artykuł pn.: „Przepompownie ścieków zostaną zmodernizowane”

- www.ddwloclawek.pl artykuł pn.: „Przepompownie ścieków zostaną wkrótce zmodernizowane”

Artykuły zawierają informacje o podpisaniu umowy na realizację zadania pn.: Modernizacja przepompowni ścieków wraz z rurociągami tłocznymi w aglomeracji m. Włocławek
w ul. Płockiej i Bobrownickiej

 

31.07.2020 r. – portal internetowy www.ddwloclawek.pl artykuł pn.: „MPWiK realizuje kolejny projekt. Na realizację przedsięwzięcia mają pieniądze”

Artykuł opisuje zakres rzeczowy Projektu obejmujący inwestycje w infrastrukturę wodociągową oraz kanalizacyjną, w tym modernizację, wymianę i przebudowę magistral wodociągowych oraz sieci wodociągowych z przyłączami a także rozbudowę monitoringu sieci wodociągowej wraz z wdrożeniem systemu do modelowania hydraulicznego oraz zarządzania siecią wodociągową. Ponadto w artykule opisany został zakres rzeczowy projektu dot. budowy nowych sieci kanalizacyjnych z tłoczniami ścieków, modernizacji istniejących kanałów sanitarnych, przebudowy przepompowni ścieków a także zakupu samochodów specjalistycznych do czyszczenia i konserwacji kanalizacyjnej oraz systemu do telewizyjnej inspekcji sieci kanalizacyjnej.

 

23.06.2020 r. –  24.06.2020 r. – portale internetowe:

- www.ddwloclawek.pl artykuł pn.: „Włocławskie sieci wodociągowe modernizowane. Wkrótce będą jak nowe”

- www.wloclawek.info.pl artykuł pn.: „MPWiK modernizuje kolejne włocławskie sieci wodociągowe”

- www.q4.pl artykuł pn.: „Włocławskie sieci wodociągowe jak nowe – Projekt pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap”

- www.tu.wloclawek.pl artykuł pn.: „Włocławskie sieci wodociągowe jak nowe - MPWiK systematycznie wdraża nowoczesne technologie”

Artykuły opisują zakres rzeczowy Projektu obejmujący inwestycje w infrastrukturę wodociągową,
w tym modernizację, wymianę i przebudowę magistral wodociągowych oraz sieci wodociągowych
z przyłączami a także rozbudowę monitoringu sieci wodociągowej wraz z wdrożeniem systemu
do modelowania hydraulicznego oraz zarządzania siecią wodociągową.

 

17.06.2020 r. – www.kujawy.info.pl - emisja pt. MPWiK kupiło nowy samochód! Do czego będzie służyć? w ramach zadania Dostawa systemu do telewizyjnej inspekcji sieci kanalizacyjnej

 

16.06.2020 r. – 17.06.2020 r. – portale internetowe:

- www.q4.pl artykuł pn.: „W MPWiK jest nowy samochód specjalistyczny”

- www.wloclawek.info.pl  artykuł pn.: „MPWiK ma nowy specjalistyczny samochód”

- www.ddwloclawek.pl artykuł pn.: „W MPWiK jest nowy samochód specjalistyczny”

- www.tuwloclawek.pl artykuł pn.: „W MPWiK jest już nowy samochód specjalistyczny”

Artykuły zawierają informację o zakończeniu realizacji zadania pn.: „Dostawa systemu do telewizyjnej inspekcji sieci kanalizacyjnej”.

 

02.06.2020 r. –  05.06.2020 r. – portale internetowe:

- www.ddwloclawek.pl artykuł pn.: „Ponad 75 mln zł na sieci we Włocławku”

- www.q4.pl artykuł pn.: „Ponad 75 mln zł na sieci we Włocławku”

- www.tu.wloclawek.pl artykuł pn.: „Ponad 75 mln zł na sieci we Włocławku”

- www.wloclawek.info.pl artykuł pn.: „Ponad 75 mln zł na rozbudowę sieci w mieście”

Artykuły opisują zakres rzeczowy Projektu obejmujący inwestycje w infrastrukturę kanalizacyjną,
w tym budowę nowych sieci kanalizacyjnych z tłoczniami ścieków, modernizację istniejących kanałów sanitarnych, przebudowę przepompowni ścieków a także zakup samochodów specjalistycznych
do czyszczenia i konserwacji kanalizacyjnej oraz systemu do telewizyjnej inspekcji sieci kanalizacyjnej.

15.05.2020 r. –  16.05.2020 r. – portale internetowe:

- www.wloclawek.info.pl – artykuł pn.: „MPWiK rusza z kolejną inwestycją. Umowa podpisana”

- www.ddwloclawek.pl artykuł pn.: „Będzie kolejna inwestycja w mieście. Umowa jest już podpisana”

- www.q4.pl artykuł pn.: „Będzie kolejna inwestycja. Umowa podpisana”

Artykuły zawierają informacje o podpisaniu umowy na realizację zadania pn.: „Modernizacja i wymiana sieci wodociągowych z przyłączami w aglomeracji m. Włocławek (ul. Świętego Antoniego, Bojańczyka, Kilińskiego, Jesionowa, Chopina/Warszawska, Orla i Reymonta”

12.05.2020 r. – TV Kujawy oraz www.kujawy.info.pl - emisja nt. wznowienia inwestycji
w ul. Dziewińskiej w ramach zadania Modernizacja magistrali wodociągowych w aglomeracji
m. Włocławek w ul. POW, Plac Wolności, Dziewińska

11.05.2020 r. –  12.05.2020 r. – portale internetowe:

- www.q4.pl – artykuł pn.: „Wodociągi wznawiają inwestycję”

- www.ddwloclawek.pl artykuł pn.: „Wodociągi wznawiają inwestycję”

- www.radioemka.pl artykuł pn.: „Wodociągi wznawiają inwestycję”

-  www.wloclawek.info.pl  artykuł pn.: „MPWiK wznawia prace w zakresie modernizacji magistral”

Artykuły zawierają informacje o kontynuowaniu realizacji robót w ul. Dziewińskiej w ramach zadania Modernizacja magistrali wodociągowych w aglomeracji m. Włocławek w ul. POW, Plac Wolności, Dziewińska

21.02.2020 r. –  26.02.2020 r. – portale internetowe:

- www.portalkomunalny.pl artykuł pn.: „Modernizacja sieci kanalizacyjnej za prawie 10 mln zł”

- www.radioemka.pl artykuł pn.: „Włocławskie Wodociągi rozpoczynają kolejną ważną inwestycję – renowację sieci kanalizacyjnej.”

- www.tu.wloclawek.pl artykuł pn.: Wodociągi rozpoczynają kolejną ważną inwestycję – renowację sieci kanalizacyjnej. Wartość zadania około 9,4 mln zł netto.”

- www.ddwloclawek.pl artykuł pn.: „Szykują inwestycję za ponad 9 mln zł. Prace obejmą prawie 10 km kanałów.”

- www.q4.pl artykuł pn.: „Włocławskie Wodociągi rozpoczynają kolejną ważną inwestycję – renowację sieci kanalizacyjnej.”

Artykuły zawierają informację o podpisaniu umowy na realizację zadania pn.: Renowacja sieci kanalizacyjnej w aglomeracji m. Włocławek – cz. 4

 

11.01.2020 r. – 18.01.2020 r. – portale internetowe:

- www.tu.wloclawek.pl artykuł pn.: „MPWiK z nowym specjalistycznym pojazdem – będzie pracował znacznie efektywniej niż samochody tradycyjne”

- www.ddwloclawek.pl artykuł pn.: „W nowy rok z nowoczesnym autem! MPWiK wydało na nie ponad 1,6 mln zł”

- www.radioemka.pl artykuł pt.: Zakończenie realizacji zadania pod nazwą Dostawa samochodu specjalistycznego do czyszczenia i konserwacji infrastruktury kanalizacyjnej” w ramach Projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap”

Artykuły zawierają informację o zakończeniu realizacji zadania pn.: „Dostawa samochodu specjalistycznego do czyszczenia i konserwacji infrastruktury kanalizacyjnej”.

 

26.11.2019 r.  – portal internetowy  www.q4.pl – artykuł pn.: „Sieci kanalizacyjne jak nowe. MPWiK inwestuje”

Artykuł przedstawia zakres rzeczowy Projektu obejmujący inwestycje w infrastrukturę kanalizacyjną.

13.11.2019 r.  – portal internetowy www.q4.pl – artykuł pn.: „Wodociągi inwestują
w nasze sieci”

Artykuł opisuje inwestycje w infrastrukturę wodociągową  MPWiK Sp. z o.o. wchodzące
w zakres rzeczowy Projektu
.

Wrzesień 2019 r. – TV Kujawy

Emisje audycji telewizyjnej na temat realizowanego przez MPWiK Sp. z o.o., w ramach POIiŚ 2014-2020, Projektu unijnego pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek
III etap”.

16.09.2019 r. – Gazeta Pomorska – artykuł pt.: „Włocławskie Wodociągi modernizują
i rozbudowują infrastrukturę kanalizacyjną w ramach Projektu POIiŚ 2014-2020 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap”

Artykuł opisuje zakres rzeczowy Projektu dotyczący infrastruktury kanalizacyjnej, w tym budowę nowych sieci kanalizacyjnych z tłoczniami ścieków, modernizację istniejących kanałów sanitarnych, przebudowę przepompowni ścieków a także zakup samochodów specjalistycznych do czyszczenia i konserwacji kanalizacyjnej oraz systemu do telewizyjnej inspekcji sieci kanalizacyjnej.

09.09.2019 r. – Gazeta Pomorska – artykuł pt. „Włocławskie Wodociągi modernizują infrastrukturę wodociągową w ramach Projektu POIiŚ 2014-2020 „Gospodarka
wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap”.

W artykule omówiony został zakres rzeczowy Projektu obejmujący inwestycje w infrastrukturę wodociągową, w tym modernizację, wymianę i przebudowę magistral wodociągowych
oraz sieci wodociągowych z przyłączami a także rozbudowę monitoringu sieci wodociągowej wraz z wdrożeniem systemu do modelowania hydraulicznego oraz zarządzania siecią wodociągową.

 
12.07.2019 r. – 16.07.2019 r. – portale internetowe:
 • www.pomorska.pl – artykuł pn.: "Wodociągi" we Włocławku przystępują do kolejnego etapu modernizacji sieci wodociągowej",
 • www.tu.wloclawek.pl – artykuł pn.: "Magistrale jak nowe -Wodociągi rozpoczynają kolejną inwestycję ",
 • www.q4.pl – artykuł pn.: "Magistrale jak nowe",
 • www.wloclawek.info.pl – artykuł pn.: "Magistrale jak nowe -MPWiK rozpoczyna nową inwestycję",
 • www.ddwloclawek.pl – artykuł pn.: "Kolejna inwestycja coraz bliżej. Szykuje się remont magistrali",
 • www.radioemka.pl – artykuł pn.: "Magistrale jak nowe"
Artykuły zawierają informacje o planowanym rozpoczęciu realizacji zadania pn.: "Modernizacja magistrali wodociągowych w aglomeracji m. Włocławek w ul. POW, Plac Wolności i Dziewińska".
 
Lipiec 2019 – Radio HIT
Emisje audycji radiowej na temat planowanej realizacji zadania pn. "Modernizacja magistrali wodociągowych w aglomeracji m. Włocławek w ul. POW, Plac Wolności i Dziewińska".
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Góra
  data wytworzenia: 2019-07-23
 • opublikował: Redaktor Naczelny BIP
  data publikacji: 2019-07-23 10:12
 • zmodyfikował: Łukasz Wudarczyk
  ostatnia modyfikacja: 2022-09-16 12:59

Rejestr zmian

 • zmieniono 2019-07-23 10:14 przez Redaktor Naczelny BIP
 • zmieniono 2019-07-23 10:15 przez Redaktor Naczelny BIP
 • zmieniono 2019-07-23 10:15 przez Redaktor Naczelny BIP
 • zmieniono 2019-09-18 13:30 przez Łukasz Wudarczyk
 • zmieniono 2020-01-08 09:46 przez Łukasz Wudarczyk
 • zmieniono 2020-01-08 09:46 przez Łukasz Wudarczyk
 • zmieniono 2020-01-08 12:14 przez Łukasz Wudarczyk
 • zmieniono 2020-03-04 08:37 przez Łukasz Wudarczyk
 • zmieniono 2020-05-20 14:03 przez Łukasz Wudarczyk
 • zmieniono 2020-05-20 14:05 przez Łukasz Wudarczyk
 • zmieniono 2020-05-20 14:06 przez Łukasz Wudarczyk
 • zmieniono 2020-05-20 14:06 przez Łukasz Wudarczyk
 • zmieniono 2020-06-09 11:26 przez Łukasz Wudarczyk
 • zmieniono 2020-06-23 09:42 przez Łukasz Wudarczyk
 • zmieniono 2020-06-29 07:13 przez Łukasz Wudarczyk
 • zmieniono 2020-07-20 08:52 przez Łukasz Wudarczyk
 • zmieniono 2020-08-20 07:21 przez Łukasz Wudarczyk
 • zmieniono 2020-08-24 09:43 przez Łukasz Wudarczyk
 • zmieniono 2020-10-05 14:05 przez Łukasz Wudarczyk
 • zmieniono 2020-10-27 11:20 przez Łukasz Wudarczyk
 • zmieniono 2020-11-03 07:42 przez Łukasz Wudarczyk
 • zmieniono 2020-11-20 08:40 przez Łukasz Wudarczyk
 • zmieniono 2020-12-14 12:03 przez Łukasz Wudarczyk
 • zmieniono 2021-01-18 07:09 przez Łukasz Wudarczyk
 • zmieniono 2021-01-28 15:42 przez Łukasz Wudarczyk
 • zmieniono 2021-02-17 14:29 przez Łukasz Wudarczyk
 • zmieniono 2021-03-04 13:52 przez Łukasz Wudarczyk
 • zmieniono 2021-04-13 13:49 przez Łukasz Wudarczyk
 • zmieniono 2021-05-31 12:32 przez Łukasz Wudarczyk
 • zmieniono 2021-05-31 12:33 przez Łukasz Wudarczyk
 • zmieniono 2021-05-31 12:34 przez Łukasz Wudarczyk
 • zmieniono 2021-05-31 12:34 przez Łukasz Wudarczyk
 • zmieniono 2021-06-21 07:25 przez Łukasz Wudarczyk
 • zmieniono 2021-06-21 07:29 przez Łukasz Wudarczyk
 • zmieniono 2021-06-21 07:31 przez Łukasz Wudarczyk
 • zmieniono 2021-06-25 08:58 przez Łukasz Wudarczyk
 • zmieniono 2021-07-12 07:17 przez Łukasz Wudarczyk
 • zmieniono 2021-07-14 14:26 przez Łukasz Wudarczyk
 • zmieniono 2021-08-09 07:31 przez Łukasz Wudarczyk
 • zmieniono 2021-08-18 13:42 przez Łukasz Wudarczyk
 • zmieniono 2021-08-18 13:43 przez Łukasz Wudarczyk
 • zmieniono 2021-09-13 12:31 przez Redaktor Naczelny BIP
 • zmieniono 2021-09-20 07:54 przez Łukasz Wudarczyk
 • zmieniono 2021-09-20 07:56 przez Łukasz Wudarczyk
 • zmieniono 2021-09-20 07:57 przez Łukasz Wudarczyk
 • zmieniono 2021-09-20 09:33 przez Łukasz Wudarczyk
 • zmieniono 2021-09-30 08:21 przez Łukasz Wudarczyk
 • zmieniono 2021-10-14 13:16 przez Łukasz Wudarczyk
 • zmieniono 2021-11-03 10:20 przez Łukasz Wudarczyk
 • zmieniono 2021-11-30 07:40 przez Łukasz Wudarczyk
 • zmieniono 2021-12-03 07:46 przez Łukasz Wudarczyk
 • zmieniono 2021-12-13 13:42 przez Łukasz Wudarczyk
 • zmieniono 2022-01-04 12:19 przez Łukasz Wudarczyk
 • zmieniono 2022-01-19 14:33 przez Łukasz Wudarczyk
 • zmieniono 2022-02-08 10:26 przez Łukasz Wudarczyk
 • zmieniono 2022-02-17 08:03 przez Łukasz Wudarczyk
 • zmieniono 2022-02-28 09:32 przez Łukasz Wudarczyk
 • zmieniono 2022-03-15 10:48 przez Łukasz Wudarczyk
 • zmieniono 2022-03-18 11:45 przez Łukasz Wudarczyk
 • zmieniono 2022-03-28 10:03 przez Łukasz Wudarczyk
 • zmieniono 2022-04-11 11:22 przez Łukasz Wudarczyk
 • zmieniono 2022-04-27 09:33 przez Łukasz Wudarczyk
 • zmieniono 2022-05-23 10:34 przez Łukasz Wudarczyk
 • zmieniono 2022-05-31 06:59 przez Łukasz Wudarczyk
 • zmieniono 2022-05-31 07:00 przez Łukasz Wudarczyk
 • zmieniono 2022-06-20 08:02 przez Łukasz Wudarczyk
 • zmieniono 2022-07-01 11:13 przez Łukasz Wudarczyk
 • zmieniono 2022-07-18 11:41 przez Łukasz Wudarczyk
 • zmieniono 2022-07-21 11:52 przez Łukasz Wudarczyk
 • zmieniono 2022-08-08 09:00 przez Łukasz Wudarczyk
 • zmieniono 2022-08-17 10:01 przez Łukasz Wudarczyk
 • zmieniono 2022-09-02 07:54 przez Łukasz Wudarczyk
 • zmieniono 2022-09-02 08:31 przez Łukasz Wudarczyk
 • zmieniono 2022-09-12 07:51 przez Łukasz Wudarczyk
 • zmieniono 2022-09-16 12:59 przez Łukasz Wudarczyk

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 11022
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-12-01 10:24:35