Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. we Włocławku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.mpwik.wloclawek.pl

Treść strony

Projekt ISPA

Projekt „Oczyszczanie Ścieków we Włocławku” uzyskał zgodę Komisji Europejskiej na dofinansowanie w 65% ze środków Unii Europejskiej w ramach Przedakcesyjnego Funduszu ISPA. Z chwilą przyjęcia Polski do Unii Europejskiej funkcje Funduszu ISPA w odniesieniu do Projektu przejął Fundusz Spójności.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mariusz Marciniak
 • opublikował: Redaktor Naczelny BIP
  data publikacji: 2004-03-04 09:43
 • zmodyfikował: Redaktor Naczelny BIP
  ostatnia modyfikacja: 2011-06-29 12:18

Rejestr zmian

 • 2011.06.28 Aktualizacja treści
KOMISJA EUROPEJSKA
Komisja Europejska jest organem wykonawczym Wspólnoty Europejskiej. Kierowana jest przez 20 Komisarzy. Komisja Europejska stoi na straży traktatów, tzn. sprawuje nadzór nad wykonywaniem postanowień traktatów i decyzji podjętych przez organy Wspólnot. Jest ona również realizatorem wspólnej polityki i międzynarodowych stosunków handlowych.

Metryka

 • [treść archiwalna]
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-03-04 09:46
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2004-03-04 09:53
KLUCZOWE PRZESŁANIE DO KRAJÓW KANDYDUJĄCYCH
Poszerzanie Unii Europejskiej o nowe kraje członkowskie należy do najważniejszych zadań XXI wieku. W marcu 1998 Unia Europejska rozpoczęła oficjalnie proces rozszerzenia Unii o 13 krajów: Bułgarię, Cypr, Czechy, Estonię, Węgry, Łotwę, Litwę, Maltę, Polskę, Rumunię, Słowację, Słowenię oraz Turcję. 31 marca 1998 zostały rozpoczęte negocjacje z 6 krajami wybranymi przez Komisję Europejską: Cyprem, Czechami, Estonią, Węgrami, Polską i Słowenią. Poszerzenie stojące przed Unią Europejską stanowi niepowtarzalne wyzwanie i jest bezprecedensowe pod względem zakresu i różnorodności w odniesieniu do ilości kandydatów (13 krajów), obszaru (wzrost o 34%) i ludności (wzrost o 105 milionów), bogactwa różnych kultur i historii.

Metryka

 • [treść archiwalna]
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-03-04 09:47
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2004-03-04 09:54
PRZEDAKCESYJNE INSTRUMENTY FINANSOWE (ISPA)
Unia Europejska stosuje różne systemy finansowania strategii przedakcesyjnej. Do najważniejszych z nich należą 3 programy: PHARE, SAPARD i ISPA. ISPA stanowi instrument polityki strukturalnej w okresie przedakcesyjnym, który zapewnia finansowanie projektów związanych z ochroną środowiska i transportem. Wsparcie Unii Europejskiej dla Projektów ISPA może sięgać 75% planowanego budżetu. Projekty ISPA mają na celu przystąpienia danego kraju do Unii Europejskiej oraz muszą spełniać priorytety założone w programie Partnerstwo dla Członkostwa. W przypadku projektów ISPA dotyczących ochrony środowiska priorytet mają projekty, które przyniosą korzyści największej liczbie osób. Dlatego w pierwszej kolejności wybierane są projekty dla dużych miast i aglomeracji. Gospodarka wodna, zwalczanie zanieczyszczeń powietrza i utylizacja odpadów traktowane są priorytetowo.

Metryka

 • [treść archiwalna]
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-03-04 09:47
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2004-03-04 09:54

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10875
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-06-29 12:19