Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. we Włocławku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.mpwik.wloclawek.pl

Treść strony

15.12.2006
Wydanie przez Komisję Europejską decyzji (CCI2002/PL/16/P/PE/032) zmieniającej pierwotną decyzję dotyczącą Memorandum Finansowego i uwzględniającą w całości wniosek Beneficjenta (przedłużenie okresu realizacji do 31.12.2009 i rozszerzenie zakresu rozbudowy miejskiej sieci kanalizacyjnej bez zmiany wysokości dofinansowania z Funduszu Spójności).

23.10.2006
Przekazanie Wykonawcy placów budów na realizację renowacji sieci kanalizacyjnej zgodnie z pozwoleniami na budowę w dzielnicy Stare Miasto.

20.10.2006
Udzielenie wyjaśnień Komisji Europejskiej za pośrednictwem Instytucji Zarządzających w związku z pytaniami dotyczącymi naszego wniosku o zmianę Memorandum Finansowego

11.10.2006
Przekazanie Wykonawcy placów budów na realizację rozbudowy sieci kanalizacyjnej zgodnie z pozwoleniami na budowę w dzielnicach Kokoszka i Michelin.

27.09.2006
Data rozpoczęcia kontraktu nr 2 „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej z przepompowniami” ustalona przez Inżyniera Kontraktu.

28.08.2006
Uroczyste podpisanie kontraktu nr 2 „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej z przepompowniami we Włocławku” z wykonawcą wyłonionym w procedurze przetargu nieograniczonego tj. Konsorcjum: Hydrobudowa Włocławek” S.A., ul. Płocka 164, 87-800 Włocławek/„Hydrobudowa 9” Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane Sp. z o.o.; ul. Sienkiewicza 22; 60-900 Poznań/„INFRA” Sp. z o.o.; ul. Mehoffera 86; 03-118 Warszawa w połączeniu z konferencją prasową

21.08.2006
Decyzja Zespołu Arbitrów przy Urzędzie Zamówień Publicznych o odrzuceniu protestu złożonego przez Konsorcjum: „Stangpol“ Sp. z o.o.; ul. Stary Rynek 4; 09-400 Płock/Ludwig Pfeiffer Hoch- und Tiefbau GmbH & Co. KG Lilienthalstrasse 33; 3412 Kassel; Niemcy od wyników przetargu „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej z przepompowniami we Włocławku“

01.08.2006
Wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla zadania „Obróbka i utylizacja osadów ściekowych”

20.07.2006
Skierowanie przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego wniosku o zmianę Memorandum Finansowego do Komisji Europejskiej

11-18.07.2006
Posiedzenia Komisji Przetargowej ds. oceny ofert dla zadania „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej z przepompowniami we Włocławku” w ramach ponownie ogłoszonego przetargu. Wpłynęły cztery oferty złożone w terminie przez następujące konsorcja:

Oferta nr 1

 • „Hydrobudowa Włocławek” S.A., ul. Płocka 164, 87-800 Włocławek
 • „Hydrobudowa 9” Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane Sp. z o.o.; ul. Sienkiewicza 22; 60-900 Poznań
 • „INFRA” Sp. z o.o.; ul. Mehoffera 86; 03-118 Warszawa

Oferta nr 2:

 • „Stangpol“ Sp. z o.o.; ul. Stary Rynek 4; 09-400 Płock
 • Ludwig Pfeiffer Hoch- und Tiefbau GmbH & Co. KG; Lilienthalstrasse 33; 3412 Kassel; Niemcy

Oferta nr 3:

 • Budimex Dromex S.A.; ul. Stawki 40; 01-040 Warszawa
 • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.; Arki Bożka 25; 41-902 Bytom

Oferta nr 4:

 • Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Melioracyjnych MELBUD Sp. z o.o.; ul. Składowa 4; 86-300 Grudziądz
 • Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych KAN-REM Sp. z o.o.; ul. Bardzka 30; 50-516 Wrocław
 • Przedsiębiorstwo Maciej i Wiesław Gramowscy ATA TECHNIK Spółka Jawna; Osiedle Cechowe 31;64-840 Budzyń

Wnioski Komisji:

 • odrzucić oferty nr 2 i 4 z uwagi na niespełnienie warunków formalnych
 • uznać za najkorzystniejszą ofertę nr 1


19.06.2006
Złożenie w NFOŚiGW ostatecznej i uzgodnionej z Instytucjami Zarządzającymi wersji wniosku o zmianę Memorandum Finansowego

19.05.2006
W związku z unieważnieniem pierwszego przetargu ponowne ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane (przetarg nieograniczony): „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej z przepompowniami we Włocławku” na stronie internetowej MPWiK Sp. z o.o. we Włocławku oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych - nr 131 z 29.05.2006 poz. 28039. Termin składania ofert - 11.07.2006 godz. 11.30

24-28.04.2006
Posiedzenie komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej z przepompowniami we Włocławku” z udziałem przedstawiciela bez prawa głosu delegowanego przez NFOŚiGW. Wpłynęły 4 oferty:

 1. Konsorcjum: HYDROBUDOWA Włocławek S.A./INFRA Sp. z o.o. Warszawa/HYDROBUDOWA 9 Sp. z o.o. Poznań
 2. Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Melioracyjnych „MELBUD” Sp. z o.o. Grudziądz/AQUASAWER Sp. z o.o. Warszawa /M i W Gramowscy Przedsiębiorstwo Ata Technik Sp. jawna Budzyń
 3. Konsorcjum: BUDIMEX-DROMEX S.A. Warszawa/Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Bytom
 4. Konsorcjum: STANGPOL Sp. z o.o. Płock/Ludwig Pfeiffer Hoch- und Tiefbau GmbH & Co. KG Kassel (RFN)

W wyniku stwierdzonych niezgodności ofert z zamówieniem po konsultacjach przeprowadzonych z biegłym w dniu 04.05.2006 nastąpiło odrzucenie ofert i unieważnienie przetargu.

06.04.2006
Powierzenie przez SUZ (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska) funkcji Zastępcy Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (MAO) Kazimierzowi Leszko - Wiceprezesowi Zarządu MPWiK Sp. z o.o. we Włocławku

30.03.2006
Data rozpoczęcia realizacji kontraktu nr 03 - „Obróbka i utylizacja osadów ściekowych” wyznaczona przez Inżyniera Kontraktu

23.03.2006
Protokolarne przekazanie Wykonawcy kontraktu nr 03 prawa dostępu do terenu budowy

13.03.2006
Wydanie przez Prezydenta miasta Włocławek decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej z przepompowniami we Włocławku”

13.03.2006
Opublikowanie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane dla zadania „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej z przepompowniami we Włocławku” w Biuletynie Zamówień Publicznych – numer 62/2006 poz. 13134 oraz na stronie internetowej MPWiK Sp. z o.o. we Włocławku – dział „Przetargi”. Termin składania ofert upływa w dniu 12.04.2006 godz. 11.30

02.03.2006
Uroczyste podpisanie kontraktu na roboty numer 2002/PL/16/P/PE/032-03 na realizację zadania „Obróbka i utylizacja osadów ściekowych we Włocławku” z konsorcjum firm: KRÜGER A/S Gladsaxevej 363 DK- 2860 SØborg Dania/VEOLIA Water Systems Sp. z o.o. ul. Wrocławska 53 30-011 Kraków. Cena kontraktu: € 2 908 000.-

25.01.2006
Złożenie w NFOŚiGW ostatecznej uzgodnionej wersji dokumentacji przetargowej dla kontraktu na roboty nr 2002/PL/16/P/PE/032-02 „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej z przepompowniami”

24.01.2006
Posiedzenie komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Obróbka i utylizacja osadów ściekowych we Włocławku”. Wpłynęły 3 oferty. Komisja zarekomendowała wybór jednej oferty oraz odrzucenie dwu pozostałych ze względu na niespełnienie istotnych warunków określonych w SIWZ.

03.01.2006
Zatwierdzenie przez SUZ addendum nr 2 do kontraktu 2002/PL/16/P/PE/032-04 „Inżynier Kontraktu dla Projektu „Oczyszczanie Ścieków we Włocławku” – zamiana eksperta kluczowego (6) na stanowisku Inspektora Nadzoru-Inżyniera AKPiA: Cezary Eysymontt zamiast Zbigniewa Czubina. Podpis przez ostatnią ze stron tj. BCEOM w dniu 19.01.2006

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Redaktor Naczelny BIP
  data publikacji: 2007-10-16 09:24

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 13496
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2009-11-27 09:10