Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. we Włocławku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.mpwik.wloclawek.pl

Treść strony

Polityka środowiskowa i jakościowa MPWiK we Włocławku

Polityka środowiskowa i jakościowa

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. we Włocławku chcąc sprostać wymaganiom rynku i będąc świadome wpływu prowadzonej działalności na środowisko zobowiązuje się systematycznie zwiększać poziom jakości wyrobów
i wykonywanych usług przy równoczesnym zmniejszaniu negatywnego wpływu swoich działań na środowisko naturalne.

Działania projakościowe i prośrodowiskowe są realizowane poprzez wykorzystanie oraz ciągłe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z normami

ISO 9001 oraz ISO 14001.

Nasze przedsiębiorstwo pragnie należeć do najbardziej przyjaznych dla klienta, pracowników
i środowiska, spośród wszystkich przedsiębiorstw działających w naszej branży. Nadrzędnym naszym celem jest spełnianie oczekiwań i zaspokojenie potrzeb naszych klientów poprzez oferowanie im w sposób ciągły jak najlepszych wyrobów, w szczególności wody pitnej dobrej jakości oraz unikanie niezgodności i zapobieganie potencjalnym awariom szkodliwym dla środowiska naturalnego.

Szczególną uwagę zwracamy na przestrzeganie wymagań prawnych dotyczących środowiska, bhp i innych oraz poszanowanie opinii zainteresowanych stron dotyczących naszego wpływu

na środowisko naturalne.

Wzajemne zaufanie i poszanowanie wśród społeczności włocławskiej oraz naszych partnerów handlowych, pragniemy osiągać poprzez ulepszanie stosowanych technologii, rozwój partnerskich stosunków między przedsiębiorstwem i wszystkimi naszymi interesariuszami, podnoszenie kwalifikacji i świadomości jakościowej oraz środowiskowej pracowników, wdrażania zasad społecznej odpowiedzialności, a także krzewienie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców miasta Włocławka.

W ramach naszych działań projakościowych i prośrodowiskowych szczególną uwagę zwracamy na problemy związane z:

produkcją i dostawą wody, odbiorem i oczyszczaniem ścieków, gospodarką osadową, emisją zanieczyszczeń do powietrza, wykorzystywaniem surowców naturalnych, zwłaszcza ze źródeł nieodnawialnych, zużyciem mediów energetycznych.

Polityka ta jest powszechnie dostępna i realizowana przez wszystkich pracowników, a także jest zakomunikowana wszystkim pracującym w imieniu i/lub na rzecz naszej organizacji.

Za realizację powyższych zobowiązań przyjmuję odpowiedzialność
w imieniu całej załogi.

 

 

 

 

Włocławek, październik 2022                                         Prezes Zarządu                                                                                  

 

                                                                                 Magdalena Chwiałkowska

 

 

Egz. nadzorowany nr 1                                                                              

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Leszek Błaszczyński
 • opublikował: Łukasz Wudarczyk
  data publikacji: 2020-09-17 09:22
 • zmodyfikował: Łukasz Wudarczyk
  ostatnia modyfikacja: 2022-12-01 09:41
 • logo MPWiK Wloclawek

  Metryka

  • opublikował: Łukasz Wudarczyk
   data publikacji: 2020-09-17 09:25

Metryka

 • opublikował: Łukasz Wudarczyk
  data publikacji: 2020-09-17 09:25
 • Polityka środowiskowa i jakościowa - tekst dokumentu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Leszek Błaszczyński
 • opublikował: Redaktor Naczelny BIP
  data publikacji: 2017-03-17 11:38
 • zmodyfikował: Łukasz Wudarczyk
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-17 09:23

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 12134
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-12-01 09:46:16