Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. we Włocławku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.mpwik.wloclawek.pl

Treść strony

Sprawozdanie finansowe za rok 2005

Metryka

 • opublikował: Redaktor Naczelny BIP
  data publikacji: 2007-03-21 14:05
 • zmodyfikował: Redaktor Naczelny BIP
  ostatnia modyfikacja: 2007-09-19 12:06
Sprawozdanie finansowe Spółki za 2006 rok

Metryka

 • opublikował: Redaktor Naczelny BIP
  data publikacji: 2007-09-19 11:13

Kapitał zakładowy MPWiK Sp. z o.o. we Włocławku wynosi 45.028.224,90 zł. (słownie: czterdzieści pięć milionów dwadzieścia osiem tysięcy dwieście dwadzieścia cztery złote i dziewięćdziesiąt groszy) i jest w całości objęty przez Wspólnika Gminę Miasto Włocławek - Miasto na Prawach Powiatu.


Majątek Spółki obejmuje:

majątek trwały m.in.:

 • nieruchomości stanowiące działki gruntu
 • budynki i budowle technologiczne, administracyjno-socjalne, biurowe i pomocnicze
 • sieć wodociągową i kanalizacyjną
 • urządzenia do poboru i uzdatniania wody
 • urządzenia do odbioru i oczyszczania ścieków oraz obróbki osadu
 • urządzenia i aparaturę kontrolno-pomiarową pozwalającą na zapewnienie właściwej kontroli i nadzoru nad jakością wody dostarczanej odbiorcom oraz jakością ścieków odprowadzanych do środowiska
 • sprzęt specjalistyczny i środki transportu niezbędne do sprawnego usuwania awarii sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
 • wartości niematerialne i prawne

Aktywa trwałe wg stanu na 31.12.2008 wynoszą 158.764.541,44 zł.

majątek obrotowy, m.in.:

 • zapasy
 • należności krótkoterminowe
 • inwestycje krótkoterminowe

Aktywa obrotowe wg stanu na 31.12.2008 wynoszą 12.740.571,36 zł.

Spółka za 2008 rok osiągnęła zysk netto w kwocie 499.717,17 zł., który w całości został przeznaczony na zwiększenie Kapitału Zapasowego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lucyna Lewińska
 • opublikował: Redaktor Naczelny BIP
  data publikacji: 2003-06-30 10:00
 • zmodyfikował: Redaktor Naczelny BIP
  ostatnia modyfikacja: 2009-06-09 10:54

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7226
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2010-07-08 12:06:54